بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها


شخصی که یک گزارش را می‌نویسد، ابتدا داده‌هایی را تهیه می‌کند، از دل آن داده‌ها اطلاعاتی به دست می‌آورد، و اطلاعات در نهایت تبدیل به دانش می‌شود. این دانش به رده‌های بالاتر منتقل شده و در امور مختلف از آن استفاده می‌شود.

فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

نگاهی کلی به فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

این فصل شامل 4 درس است.

در درس اول با استفاده از الگوهایی که دانش آموزان در سال های گذشته با آن آشنا شده اند
همانند الگوهای اعداد زوج و فرد، سعی شده است

تا دانش آموزان بتوانند رابطهٔ حاکم بر الگو را با استفاده از عبارت فارسی

و سپس به صورت نمادین با استفاده از علامت هایی مانند دایره،مربع و… بیان کنند.

همچنین در این درس با استفاده از الگوهای هندسی مفهوم مضرب معرفی شده است.

درس دوم شامل یادآوری عددنویسی تا مرتبهٔ میلیارد و مفاهیم مرتبط با آن است.

در درس سوم علاوه بر مفهوم سازی بخش پذیری، قواعد مربوط به بخش پذیری بر اعداد 2، 3، 5 و 9 نیز معرفی شده است.

درس چهارم نیز به معرفی اعداد صحیح و مقایسهٔ آنها پرداخته است.

شبکه مفهومی فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

تصویر عنوانی فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

در تصویر عنوانی مثال هایی از جهان اطراف، برای اعداد خیلی بزرگ آورده شده است

تا تصور ذهنی دانش آموزان از این اعداد بهتر شود و آنها به این درک برسند

که اعداد هم در مقیاس بزرگ مانند سیاره ها و ستاره های راه شیری و هم در مقیاس کوچک مانند بدن انسان قابل مشاهده هستند.

در بخشی از تصویر عنوانی نشان داده شده است

که کهکشان راه شیری به عنوان بخش کوچکی از جهان قابل مشاهده، دارای بیش از 400 میلیارد ستاره است.

این کهکشان علاوه بر ستاره ها دارای سیاره های زیادی نیز است که زمین یکی از آن سیارات است.

در بخش دیگری از تصویر نشان داده شده است

که مغز انسان به عنوان بخش کوچکی از بدن انسان به عنوان یکی از میلیاردها موجود زنده زمین، دارای بیش از 100 میلیارد سلول عصبی (نورون)است

که در هر لحظه هر یک از این سلول ها با هزاران سلول عصبی دیگر در ارتباطند.

اعداد صحیح فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

اعداد صحیح شامل دو موضوع مقدار و علامت است و کمیت هایی که دارای جهت باشند با این اعداد نمایش داده می شوند.

اعداد صحیح در زندگی روزمره در زمینه های مختلفی مانند دما، ارتفاع و پول ظاهر می شوند.

بنابراین دانش آموزان با این مفهوم در مدل های واقعی تا حدودی آشنا هستند.

با توجه به این آشنایی، دو مدل برای معرفی اعداد صحیح پیشنهاد می شود.

یکی با استفاده از کمیت ها و دیگری با استفاده از محور اعداد.

شبکه مفهومی درس اول الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

اهداف درس اول الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

1 توسعهٔ تفکر جبری از طریق تعمیم
2 آشنایی با اعداد زوج و فرد از طریق الگوها
3 آشنایی و درک مفهوم مضرب
4 کشف روابط موجود در الگوهای خطی و بیان آنها با عبارات کلامی و نمادی

فعالیت درس اول الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

در صفحهٔ 4 کتاب یک زمین بازی طراحی شده است

که نیمهٔ راست آن شامل تونل هایی است که در هر کدام به تعداد زوج توپ وجود دارد

و نیمهٔ چپ آن نیز شامل تونل هایی است که در هر کدام به تعداد فرد توپ قرار دارد.

در این فعالیت دانش آموزان باید مسیری را در این زمین بازی انتخاب کنند
و در پایان بگویند تعداد توپ هایی که جمع آوری کرده اند زوج است یا فرد.
هدف فعالیت این است که در طول انجام آن، دانش آموزان کشف کنند
وقتی اعداد زوج و فرد در حالت های مختلف با هم جمع می شوند
حاصل عددی زوج است یا فرد. برای رسیدن به این هدف لازم است
دانش آموزان چندین بار فرایند پیشنهادی کتاب را تجربه کنند.

برای اجرای این فعالیت، می توانید از روش زیر استفاده کنید:

دانش آموزان گروه های دو نفری تشکیل دهند. به هر گروه یک کپی از این زمین بازی داده شود.
سپس از گروه ها خواسته شود روی سؤال هایی مشابه سؤال های زیر بحث کنند

و نتایج بحث گروه ها در کلاس مطرح شود و هر گروه از ادعاها و نتیجه گیری های خود دفاع کند:

1 – آیا امکان دارد دو تونل از نیمهٔ راست، به عنوان مسیر رفت و برگشت انتخاب کنید
به طوری که هنگام خروج به تعداد فرد توپ داشته باشید؟ چرا؟
2 – دو تونل از نیمهٔ چپ، به عنوان مسیر رفت و برگشت انتخاب کنید
به طوری که هنگام خروج به تعداد زوج توپ داشته باشید. چند مسیر توانستید پیدا کنید؟
3 – یک تونل از نیمهٔ راست و یک تونل از نیمهٔ چپ انتخاب کنید

به طوری که هنگام خروج به تعداد زوج توپ داشته باشید. آیا امکان دارد؟ چرا؟

تمرین درس اول الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

حل تمرین سؤال 2 :

بعد از رنگ کردن مضرب های 3 و 5 در جدول اعداد 1 تا 100 ،
این جدول به صورت زیر خواهد بود.

به ضرب 4×3 رسیدیم که تکراری است،
عامل های ضرب تکراری می شود و می توان دیگر ادامه نداد.
نتیجه می گیریم که 12 می تواند مضرب اعداد 1، 2، 3، 4، 6 و 12 باشد.
همین فرایند برای عدد 15 نیز تکرار می شود.

شبکه مفهومی درس دوم یادآوری عددنویسی ریاضی ششم ابتدایی

اهداف درس دوم یادآوری عددنویسی ریاضی ششم ابتدایی

1 مرور و یادآوری عددنویسی و گسترده نویسی اعداد تا مرتبۀ میلیارد
2 کاربرد اعداد در دنیای واقعی
3 نمایش تقریبی اعداد روی محور
4 درک صحیح از بزرگی اعداد ( حس عددی)
5 برطرف کردن بدفهمی های رایج در عددنویسی

این درس به طور کلی به یادآوری عدد نویسی تا طبقهٔ میلیارد می پردازد.

در این فعالیت برای اولین بار جدول ارزش مکانی به طور کامل همراه با مرتبه های اعشاری رسم شده است

و هدف از آن، درک روابط بین ستون های جدول ارزش مکانی و الگوهای موجود در آن است.

به این صورت که اگر یکی ها را در نظر بگیریم وقتی از سمت یکی ها به سمت چپ جدول حرکت کنیم

هر ستون جدول ارزشی معادل 10 برابر ستون قبلی دارد. برای مثال صدتایی ها، 10 برابر ده تایی ها هستند.
پس با حرکت به سمت چپ جدول اعداد بزرگ و بزرگ تر می شوند.

ولی اگر از یکی ها به سمت راست جدول حرکت کنیم هر ستون جدول 10 برابر کوچکتر از ستون قبلی است.

به عنوان مثال یک صدم 10 برابر کوچکتر از یک دهم است.

با توجه به اینکه همهٔ این مفاهیم در پایه های قبل آموزش داده شده است

انتظار می رود که دانش آموزان روابط و الگوهای موجود در جدول ارزش مکانی را درک کرده باشند.

لذا می توانیم با یک بحث کلاسی و مطرح کردن سؤال های زیر همهٔ این مفاهیم را مرور کنیم.

1 – یکان میلیون، چند برابر دهگان هزار است؟
2 – چرا نام ستون سمت راست یکی ها، دهم است؟
( همین سؤال را می توان برای ستون های صدم و هزارم هم مطرح کرد.)
3 – یک دهم از چند هزارم درست شده است؟
4 – اگر عددی در 100 ضرب شود مرتبهٔ صدگان هزار آن به چه مرتبه ای منتقل خواهد شد؟ چرا؟
5 – اگر عددی بر 1000 تقسیم شود مرتبهٔ صدگان میلیون آن به کدام مرتبه منتقل می شود؟ چرا؟

حل سؤال 3 کار در کلاس صفحهٔ 8 درس دوم یادآوری عددنویسی ریاضی ششم ابتدایی

3 – محلّ تقریبی هر یک از اعداد زیر را بر روی محور نمایش دهید
فاصله ی زمین تا خورشید (کیلومتر) 14 9,000 ,680
افراد محروم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم در جهان 675,725,40 2
تعداد دوچرخه های تولید شده در جهان طیّ یک سال 3,٢١٥,٤٧٥

سؤال 3 کار در کلاس صفحهٔ 8:
نمایش تقریبی اعداد روی محور درک عددی خوبی به دانش آموزان می دهد.
زیرا آنها برای نشان دادن اعداد روی محور باید با توجه به مقیاس محور عمل کنند.

مثلاً برای نشان دادن عدد 4490016 با توجه به محور متوجه می شوند

که فاصلهٔ هر قسمت 100 میلیون است.
از طرفی این عدد بین 0 تا 100 میلیون است
و با توجه به اینکه در اینبازه 100 میلیون تا عدد وجود دارد پس این عدد نزدیک به صفر است.
تمام این استدلال ها به درک عددی آنها کمک بسیاری خواهد کرد.

حل تمرین درس دوم یادآوری عددنویسی ریاضی ششم ابتدایی

هدف از تمرین سوم درک ارزش مکانی رقم ها است.
برای حل آن از دانش آموزان می خواهیم در ابتدا با ماشین حساب حاصل 6452 + 6378 را به دست آورند
و سپس با فرض اشتباه میثم حاصل 6378+6482 را محاسبه کنند
و در هر مرحله پاسخ خود را یادداشت کنند. آنها خواهند دید که این دو پاسخ با هم 30 واحد اختلاف دارند.
لازم است در اینجا بحث کلاسی برای پاسخ گویی به سؤال هایی مانند “چه اتفاقی افتاد که این 30 واحد اختلاف به وجود آمد؟
” یا “در مرحلهٔ دوم چه چیزی تغییر کرد؟” انجام شود.
انتظار می رود که در جریان کلاس، دانش آموزان به این نتیجه برسند

که حاصل دوم 30 واحد بیشتر از مقدار واقعی است که به دلیل اشتباه وارد کردن رقم 8 به جای رقم 5 است.
رقم 8، سه واحد بیشتر از رقم 5 است اما چون این رقم در مرتبهٔ دهگان قرار دارد
پس این اشتباه اختلاف 30 واحدی را به وجود می آورد.
بنابراین برای به دست آوردن حاصل واقعی کافی است که از پاسخ اشتباه به اندازهٔ 30 واحد کم کنیم.

شبکه مفهومی درس سوم بخش پذیری ریاضی ششم ابتدایی

اهداف درس سوم بخش پذیری ریاضی ششم ابتدایی

1 – مرور مفهوم بخش پذیری
2 – مفهوم سازی قواعد بخش پذیری اعداد بر 2، 3، 5،9

حل فعالیت 1 صفحۀ 11 درس سوم بخش پذیری ریاضی ششم ابتدایی

هدف این فعالیت، مفهوم سازی قواعد بخش پذیری بر 2 و 5 است.
با توجه به ساختار ارزش مکانی، هر عدد می تواند به صورت چند یکی، چند ده تایی، چند صدتایی و … گسترده شود.
لذا برای استخراج قواعدی برای بخش پذیری بر اعداد 2 و 5، ابتدا سراغ دسته های ده تایی، صدتایی و … می رویم.
هر دستهٔ ده تایی و صدتایی بر 2 و 5 بخش پذیر است.
بنابراین هر تعداد از این دسته ها هم به 2 و 5 بخش پذیر خواهند بود.
پس برای بررسی بخش پذیری یک عدد بر 2 و 5 کافی است یکان آن را بررسی کنیم.

حل کار در کلاس درس سوم بخش پذیری ریاضی ششم ابتدایی

سؤال 3 کار در کلاس صفحهٔ 12 :
یک سؤال باز پاسخ است. توصیه می شود دانش آموزان بعد از حل انفرادی،
در جریان یک بحث کلاسی همهٔ پاسخ های ممکن برای سؤال ها را بررسی کنند.
برای مثال پاسخ قسمت الف 950 یا 590 است و پاسخ قسمت ب می تواند 905 یا 950 یا 590 باشد.
سؤال 5 کار در کلاس صفحهٔ 12 :
در این سؤال بخش پذیری بر 10 بررسی می شود.
دانش آموزان با توجه به دانش خود در مورد قواعد بخش پذیری بر 2 و 5، بخش پذیری بر 10 را نتیجه می گیرند.
سؤال های 1 تا 3 کار در کلاس صفحهٔ 14 :
سؤال های 1 تا 3 کار در بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها کلاس ارتباط بخش پذیری 3 و 9 با هم را بررسی می کند.
در واقع دانش آموزان باید بدانند که اگر عددی بر 3 بخش پذیر باشد
لزوماً بر 9 بخش پذیر نیست، ولی اگر عددی بر 9 بخش پذیر باشد حتماً بر 3 نیز بخش پذیر است.
سؤال 4 کار در کلاس صفحهٔ 14 :
در این سؤال بخش پذیری بر 6 بررسی می شود.
دانش آموزان با توجه به دانش خود در مورد قواعد بخش پذیری بر 2 و 3، بخش پذیری بر 6 را نتیجه می گیرند.

شبکه مفهومی درس چهارم معرفی اعداد صحیح ریاضی ششم ابتدایی

اهداف درس چهارم معرفی اعداد صحیح ریاضی ششم ابتدایی

1 معرفی اعداد صحیح با مثال های عینی
2 نمایش اعداد صحیح با استفاده از علامت های مثبت و منفی
3 مقایسهٔ اعداد صحیح
4 نمایش عدد های صحیح روی محور اعداد
5 قراردادی بودن صفر به عنوان مبدأ اعداد صحیح
6 قراردادی بودن جهت های مثبت و منفی
یکی از زمینه های معرفی اعداد صحیح استفاده از مدل خطی دما است.
این زمینه برای نشان دادن اعداد منفی آشنا است.
زیرا دانش آموزان یا تجربهٔ دمای زیر صفر را دارند
یا دربارهٔ دما در اخبار چیزهایی شنیده اند.
بنابراین این فعالیت می تواند شروع خوبی برای معرفی اعداد صحیح باشد.

تمرین درس چهارم معرفی اعداد صحیح ریاضی ششم ابتدایی

تمرین دوم مثال خوبی از زندگی روزمره است.
زیرا بیشتر دانش آموزان تجربهٔ استفاده از آسانسور را دارند.
بنابراین ممکن است دیده باشند
که طبقات زیر زمین و پارکینگ ها در بعضی آسانسورها با علامت منفی نشان داده می شود.
پس با درنظر گرفتن این تجربه و استفاده از رسم شکل به راحتی می توانند به این سؤال پاسخ دهند.
از طرفی امکان دارد در این سؤال برخی از دانش آموزان جمع اعداد صحیح را نیز کشف کنند.
برای این سؤال باید نمودار صفحه 19 کشیده شود.

بدفهمی های رایج دانش آموزان در اعداد صحیح

یکی از مهمترین و عمده ترین اشکالات دانش آموزان در بخش مقایسهٔ اعداد صحیح است.
در واقع آنها برای مقایسهٔ اعداد صحیح به مقدار اعداد توجه می کنند
صرف نظر از اینکه اعداد چه علامتی دارند.
برای مثال عدد 2+ را از 120 – کوچک تر می دانند.
بهترین راه برای حل این مشکل استفاده از زمینه های مناسب است
تا دانش آموزان بتوانند همواره پاسخ های خود را با استفاده از این زمینه ها توجیه کنند.
به عنوان نمونه در مقایسۀ 2+ و 120 – استفاده از زمینه های محور، دما و ارتفاع بزرگ بودن 2+ را نسبت به 120 – به خوبی نشان می دهد.

مرور فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

فرهنگ نوشتن
هدفی که در “ فرهنگ نوشتن ” دنبال بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها می شود این است
که دانش آموزان بتوانند ایده های خود دربارهٔ مفاهیم مختلف و رابطهٔ این مفاهیم را به فارسی بیان کنند
تا از این طریق بتوانند کنترل بیشتری بر فرایند یادگیری خود داشته باشند.
بنابراین طبیعی است که جملات دانش آموزان با یکدیگر متفاوت باشد
و نباید انتظار داشته باشیم که دانش آموزان بتوانند افکار خود را با اصطلاحات و جمله های کاملاً درست بیان کنند.

حل تمرین مرور فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

سؤال 1 :
هدف سؤال 1 این است که دانش آموزان بتوانند
با استفاده از الگوی داده شده رابطهٔ بین شمارهٔ شکل و تعداد شکل ها را به دست آورند و برعکس.
بنابراین برای حل این سؤال استفاده از جدول پیشنهاد می شود
زیرا دانش آموزان با دیدن جدول به راحتی می توانند رابطهٔ بین شمارهٔ شکل و تعداد شکل را به دست آورند.
سؤال 4 :
هدف از این سؤال پیدا کردن مضارب مشترک با استفاده از رابطهٔ بین رنگ های جدول است.
زیرا اگر دانش آموزان مضرب هر عدد را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنند
در پایان می توان توجه آنها را به خانه هایی که دو یا سه رنگ خورده اند جلب کرد.
به طور مثال عدد 12،6 ، 18 و…جزء اعدادی هستند که دو بار رنگ می شوند
یک بار به خاطر مضرب 2 بودن و یک بار به خاطر مضرب 3 بودن.
بنابراین می توان در اینجا از آنها بپرسیم که آیا این اعداد بر 6 هم بخش پذیر هستند؟
و آنها با استفاده از ماشین حساب به این سؤال پاسخ دهند
و نتیجه بگیرند که اگر عددی هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد
حتماً بر 6 نیز بخش پذیر خواهد بود.
همین فرایند می تواند برای مضارب 2 و 5 نیز تکرار شود و مضرب 10 بودن نتیجه شود.
از طرف دیگر اعدادی که مضارب 9 هستند حتماً رنگ مضرب 3 بودن را نیز دارند.
ولی برعکس این کار اتفاق نیفتاده است.
بنابراین اینجا فرصت مناسبی برای دیدن این مطلب هست
که مضارب 9 حتماً مضرب 3 نیز هستند ولی برعکس آن امکان ندارد.

معما و سرگرمی فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

این بخش با هدف جذاب کردن مفاهیم ریاضی در قالب بازی و معما طراحی شده است
و انجام آن در کلاس اختیاری است.
بنابراین دانش آموزان می توانند این بخش را به صورت فردی نیز انجام دهند.
معما و سرگرمی ” این فصل به موضوع مضرب های 3 و 5 پرداخته است
و برای اجرای این بازی دانش آموزان می توانند از جدول 1تا 100 که در تمرین 2 صفحهٔ 6 آمده است استفاده کنند.

فرهنگ خواندن فصل اول عدد و الگوهای عددی ریاضی ششم ابتدایی

مهارت درک مطلب در ریاضی اهمیت بسیاری دارد.
مهم ترین کاربرد آن در حل مسائل ریاضی است.
چرا که دانش آموز برای حل یک مسئله، ابتدا باید صورت آن را به خوبی درک کند و سپس حل آن را آغاز کند.
همچنین به کمک چنین مهارتی دانش آموزان می توانند بعد از خواندن یک متن ریاضی، مفاهیم مطرح شده در آن را مستقیماً و بدون آموزش شخص دیگری فرا گیرند.
هدف از “ فرهنگ خواندن ” ارتقای مهارت درک مطلب دانش آموزان از متون ریاضی است.
نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی

0 تا 100 انواع الگو های هارمونیک + نحوه معامله

0 تا 100 انواع الگو های هارمونیک + نحوه معامله

در ادامه به طور کامل به آموزش الگوهای هارمونیک می پردازیم. الگوهای هارمونیک، کاربرد فراوانی در نمودارهای قیمت دارند. این الگوها، اشکالی در نمودارهای قیمت هستند که از مجموعه ای از امواج صعودی و نزولی ساخته شده اند.

اگر به دنبال کسب اطلاعات در مورد انواع الگوهای هارمونیک هستید حتماً پیش از این به خوبی در مورد انواع تحلیل بورس مطالعه کرده‌اید و می دانید که تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیلی است که در آن از دانش ریاضیات و هندسه جهت پیش بینی روند قیمت سهام استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال روشی بسیار گسترده با زیر مجموعه‌های بسیار پیچیده‌تر است که برای فراگیری هر یک از فنون آن باید وقت زیادی گذاشت تا در نهایت بتوانید از این دانش خود جهت ورود و خروج بموقع از سهم بهره ببرید. رسم انواع الگوهای هارمونیک و نحوه معامله انواع الگوهای هارمونیک از نمونه فنون ریاضی است که به شما در انجام معاملات سودآورتر کمک خواهد کرد.

تشکیل الگو در نمودارهای تحلیلی

از آنجایی که در تحلیل تکنیکال از نمودار استفاده می‌شود، شاهد تشکیل الگوهای مختلفی هستیم که به آن الگوهای هارمونیک گفته می‌شود. این الگوهای هارمونیک معمولاً تکرار شونده هستند و چشم انداز روشن و قابل پیش بینی به معامله گران ارائه می‌دهند. حتماً شعار معروف تکنیکالیست ها را بخاطر دارید، تاریخ تکرار می‌شود. از نظر آن‌ها روندهای یک سهام، چه صعودی، چه نزولی تکرار پذیرند و این تکرار پذیری الگوهای خاصی بوجود می‌آورد که به آن الگوی هارمونیک گفته می‌شود.

انواع الگو های هارمونیک

الگوهای هارمونیک توسط چه کسی مورد استفاده قرار گرفت ؟

اولین بار الگوهای هارمونیک توسط گارتلی در سال 1932 مورد استفاده قرار گرفت. لری پساونتو این الگوی گارتلی را بر اساس اعداد فیبوناچی اندازی گیری کرد و اسکات کارنی نیز از دیگر تحلیلگرانی بود که بر روی دستاورد این دو نفر کار کرد و الگوهای دیگری را نیز به آن افزود. نسبت‌های فیبوناچی بطور طبیعی در طبیعت و حتی رفتارهای انسانی وجود دارد. به همین دلیل در بازارهای مالی همچون بورس این نسبت‌ها بر رفتار معامله گران تأثیر گذاشته و روندهای قیمتی را به سمت و سوی دیگری می‌برد.

الگوی هارمونیک بر پایه نظریات لئوناردو فیبوناچی، محقق ایتالیایی شکل گرفته است. در این نظریه اعداد طلایی وجود دارند که به نام کاشف آن یعنی جناب فیبوناچی نام گذاری شده‌اند. اصل انواع الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که هر عدد (غیر از دو عدد اول) نتیجه جمع دو عدد پیش از خود است؛ یعنی چنین ترتیبی حاصل می‌شود. 1.1.2.3.5.8.13 و . آنچه از این دنباله‌ها به دست می‌آید نسبت‌هایی است که این اعداد می‌سازند.

برای مثال حاصل تقسیم هر عدد بر عدد قبل خود به عدد 0.618 میل می‌کند یعنی هر عدد نسبت به عدد قبلی 0.618 افزایش یافته است. همچنین از تقسیم هر عدد بر دو عدد ما قبل خود، نسبت دیگری به دست می‌آید و این دنباله ادامه دار خواهد بود. مهم‌ترین این نسبت‌ها اعداد ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸ هستند که 0.618 تحت عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. حالا پرسیده می‌شود که خب شناخت این اعداد و نسبت‌ها چه ربطی به تحلیل قیمت‌ها در بورس دارد؟

در نمودار قیمتی هرگاه با دو محدوده حمایت و مقاومت سر و کار داریم این اعداد در اعتبار بخشیدن به آن‌ها تأثیر بسیار زیادی دارند. در روندهای نزولی خطوط حمایتی منطبق با این نسبت‌ها و در روندهای صعودی خطوط مقاومتی نزدیک به این نسبت‌ها معتبرتر و محتمل‌تر خواهد بود و این اطمینان در گرفتن تصمیم نهایی توسط معامله گر کمک کننده خواهد بود.

هر گاه در بازار سهامی خاص با افزایش یا کاهش شدید مواجه شود با الگوهای هارمونیک رو به رو خواهیم شد. به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است روی نمودار الگوهای مختلفی مشاهده کنید اما خب هر گردی گردو نیست. برای اینکه مطمئن شوید الگوی به دست آمده یک الگوی هارمونیک است باید فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرید. یکی از این فاکتور ها توجه به حجم معاملات می باشد که به طور مفصل درباره آن گفته ایم.

اگر نرم افزار مورد استفاده شما ابزار تحلیل اعداد و سطوح فیبوناچی بیشتری را در اختیارتان قرار دهد راحت‌تر می‌توانید از انواع الگوی های هارمونیک کمک بگیرید.

انواع الگوهای هارمونیک کدامند ؟

نمونه الگو هارمونیک

بطور کلی می‌توان به الگوی مادر که پایه انواع الگوهای هارمونیک است اشاره کرد. این الگو در دو روند صعودی یا گاوی (Bullish AB= CD) و حالت نزولی یا خرسی (Bearish) اتفاق می افتد. نسبت‌های فیبوناچی در هر یک از این حالات متفاوت است برای مثال در حالت گاوی کف قیمتی ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف قیمتی ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ تارگت خواهد خورد و در شرایط خرسی نیز در کف قیمتی ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ و سقف قیمتی ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ خواهد بود. الگوهای هارمونیک میزان ادامه روند فعلی و نقاط برگشتی را مشخص می‌کند. الگوهای هارمونیک یا تکمیل شده‌اند و یا در حال شکل گیری هستند که در هر صورت شکلی شبیه به M و W ایجاد می‌کنند. شاید در ابتدا کمی شناخت این الگوها سخت باشد اما به مرور زمان شناسایی آن‌ها کار چندان مشکلی نخواهد بود.

الگوهای هارمونیک انواع بسیاری دارد که شاید بیان همه آن‌ها از حوصله این بحث خارج باشد؛ بنابراین مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع الگوهای هامونیک را در این بخش به شما معرفی می‌کنیم.الگوهای گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab) هستند که هر کدام شکل و ظاهر خاص همانند اسمشان و نسبت‌های متفاوتی دارند. این الگوهای اصلی از 5 نقطه تشکیل شده‌اند و قواعد یکسانی دارند و تفاوتشان در محل قرارگیری این 5 نقطه است.

هر یک از این الگوها در دو روند صعودی و نزولی مورد بررسی قرار می‌گیرند و تغییرات حرکتی که بین نقاط X، A،B، C و D دارند در نسبت‌های متفاوتی از فیبوناچی مورد بررسی قرار می‌گیرد و معامله گر بر همین اساس و با توجه به الگوی مورد نیاز خود دست به معامله می زند.

الگوی خفاش و گارتلی شباهت بسیاری با هم دارند و تفاوتشان در سطوح متفاوت فیبوناچی است اما در الگوی پروانه در مقایسه با الگوی گارتلی نقطه D از X گسترش یافته تر است. در نهایت الگوی خرچنگ که از نظر کارنی دقیق‌ترین الگوی موجود است و نسبت‌های دقیقی از نقاط بازگشتی به دست می‌دهد.

نحوه معامله در الگوهای هارمونیک چگونه می باشد ؟

نحوه معامله توسط این الگوها به این صورت است که در ابتدا باید اجازه بدهیم الگو شکل بگیرد گاهی پیش از تکمیل شدن الگو می‌توان آن را حدس زد که از کدام نوع می‌باشد. در این صورت خیلی سریع می‌توان استراتژی معامله را مشخص کرد و در بهترین زمان یا وارد سهام شد و یا از آن خروج کرد. هر کدام از انواع الگوهای هارمونیک بهترین نقطه برای ورود و خروج را مشخص کرده‌اند و با تشخیص آن‌ها قطعاً بهترین معامله با سود حداکثری را خواهید داشت.

نحوه معامله در الگوهای هارمونیک

برای استفاده و بررسی هر یک از این الگوها نرم افزارهایی در تریدرهای معاملاتی در نظر گرفته شده که تکنیکالیست ها به راحتی آن‌ها را مورد بهره برداری قرار داده و با توجه به الگوهای به دست آمد در مورد معاملات خود تصمیم گیری خواهند کرد.

انواع الگوهای هارمونیک، به الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال همچون امواج الیوت در بازار بورس اشاره دارد که تحلیلگران بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی این الگوها را تحلیل کرده و دسته بندی می‌کنند. با کمک نرم افزارهایی که در اختیار تحلیلگران قرار دارد به راحتی این الگوها قابل شناسایی بوده و بنابراین معامله گر بهترین زمان ورود و یا خروج از سهم را بررسی کرده و در نتیجه می‌تواند معامله‌ای با ریسک کم انجام دهد. انواع الگوهای هارمونیک بسیار زیاد بوده اما معمولاً 4 نوع آن یعنی گارتلی، پروانه‌ای، خفاش و خرچنگ بیشترین کاربرد را در بین تحلیگران دارند. بیشتر این الگوها از پنج نقطه تشکیل شده‌اند که در محل قرار گیری نقاط، اضلاعی که می‌سازند و نسبت‌های فیبوناچی با یکدیگر تفاوت دارند.

الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن

امروزه کسب درآمد از بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال رونق بسیاری گرفته است و اغلب مردم به دنبال راهی برای موفقیت در این مسیر هستند. بدیهی است که موفقیت در این راه و یافتن مسیر درست، بدون آموزش و یادگیری تحلیل‌ها و روش‌های مختلف میسر نخواهد بود. یکی از پرطرفدارترین و مفیدترین استراتژی‌ها در این راستا، پرایس اکشن است. در این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل به معرفی بهترین الگوهای پرایس اکشن بپردازیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (price Action) یک استراتژی و روند تحلیلی است که بر پایه حرکت و نوسانات قیمت یک سهم بر روی نمودار استوار است. این استراتژی در واقع به نوعی تحلیل تکنیکال است و در انواع و اقسام بازارهای سرمایه، ارزهای دیجیتال و … به‌خوبی جواب می‌دهد. با این تحلیل به بررسی و ارزیابی روند و پیش‌بینی قیمت سهم‌های مختلف پرداخته می‌شود. پرایس اکشن دارای الگوهای متعددی است که تحلیل گران و فعالان بازار مطابق آن‌ها عمل می‌کنند. تجربه نشان داده است که اغلب کسانی که مطابق با این الگوها خرید و فروش‌های خود را انجام می‌دهند، به سودهای بیشتری رسیده و کمتر از دیگران ضرر خواهند کرد. در ادامه قصد داریم تا 13 نمونه از الگوهای پرایس اکشن را به طور جامع و کامل معرفی کنیم و اطلاعات لازم درباره آن‌ها را در اختیار شما قرار دهیم.

الگوهای پرایس اکشن

شاید برای شما جالب باشد که بدانید بیش از 100 نوع الگوی مختلف برای Price Action وجود دارد که تعدادی از آن‌ها محبوبیت بیشتری دارند. لازم به ذکر است که این الگوها قطعی نبوده و احتمال دارد که همه چیز در آن‌ها مطابق با میل شما پیش نرود و این موضوع به شرایط دیگر وابسته به بازار مرتبط است. الگوهای موجود انواع مختلفی دارند که باید با انواع آن‌ها نیز آشنا باشید.

الگوهای ادامه‌دهنده در واقع پترن‌هایی هستند که نشان دهند ادامه حرکت قیمت در همین جهت فعلی بازار هستند. نوع دیگری از الگوها، الگوهای برگشتی نام داشته و زمانی آن‌ها را مشاهده می‌کنید که در روند قیمت تغییر وجود داشته باشد. هر دوی این روندها از چندین کندل تشکیل شده‌اند. علاوه بر این دو نوع، الگوی دیگری نیز وجود دارد که تنها از یک یا دو کندل تشکیل شده است. این مدل را الگوهای کندلی و یا نمودار شمعی می‌نامند که می‌توانند جزئی از الگوهای ادامه‌دهنده و یا برگشتی باشند. حال که با انواع مختلف الگوها آشنا شدیم، نوبت به معرفی 13 الگوی برتر در Price Action می‌رسد.

الگوی Head and shoulders

الگوی Head and shoulders یا به عبارت دیگر سر و شانه یک پترن برگشتی در میان الگوهای پرایس اکشن محسوب می‌شود. این مدل بعد از یک روند صعودی نمایش داده شده و خبر از تغییر روند و نزولی شدن سهم می‌دهد. شکل این الگو کاملا از نام آن مشخص است و به این صورت است که ابتدا از یک حرکت صعودی کوچک شروع می‌شود، سپس یک حرکت صعودی بزرگ‌تر خواهیم داشت و در مرحله آخر یک حرکت صعودی دیگر مشابه با حرکت اول نیز خواهیم دید. دو روند صعودی کوچک‌تر در این حرکت نقش شانه‌ها را داشته و حرکت صعودی بزرگ‌تر را می‌توان به سر نسبت داد. وقتی چنین حالتی را روی نمودار مشاهده کردید، باید انتظار یک تغییر روند و نزولی شدن قیمت را داشته باشید. البته لازم به ذکر است که این مدل از الگوهای پرایس اکشن به‌صورت معکوس و از نزولی به صعودی نیز شکل می‌گیرد.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Exhaustion Bar

این مدل الگو در واقع به تحلیل اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. این حالت زمانی را به تصویر می‌کشد که گروهی (خریداران یا فروشندگان) قالب بر گروه دیگر بوده و اصطلاحا بازار را در دست گرفته‌اند. پس از گذشتن مدت‌زمانی، گروه قالب قدرت خود را از دست داده و به اصطلاح خسته می‌شود. در این زمان گروه دیگر پرقدرت‌تر از قبل وارد میدان می‌شود. تحلیل گران بازار توصیه می‌کنند که بالای خط این نمودار اقدام به خرید و پایین آن اقدام به فروش کنید تا نتیجه بهتری را به دست آورید.

الگوی Cup and handle

این الگو به معنای فنجان و دسته بوده و در دسته نمودارهای صعودی قرار می‌گیرد. شکل cup and handle نمایانگر ادامه حرکت صعودی با قدرت بیشتری است. شکل این الگو در ابتدا به صورت حرف U بوده و سپس در سمت راست دسته برای آن ظاهر خواهد شد. این مدل از الگوهای پرایس اکشن نیز دارای حالت نزولی بوده و تحلیل آن نیز به صورت معکوس انجام می‌شود.

پرایس اکشن چیست؟

الگوی Double Top یا Double Bottom

معادل فارسی این الگو جفت دره یا در حالت معکوس جفت قله می‌شود که در تصویر آن نیز به صورت کامل واضح است. این الگو برای زمانی به کار برده می‌شود که قیمت یک سهم برای دو بار متوالی به یک اندازه صعود و یا نزول کند. تحلیل این الگوی پرایس اکشن به این صورت است که قیمت این سهم توانایی بیشتر کم شدن یا بیشتر بالا رفتن را ندارد و بعد از تاچ کردن قله و یا دره در روند معکوس حرکت خواهد کرد.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Wedge

Wedge به فارسی به الگوی گوه یا قاچ ترجمه شده و در دسته الگوهای برگشتی قرار می‌گیرد. این الگو در واقع میان دو خط همگرا قرار گرفته و نوسانات آن خارج از این دو خط نخواهد بود. این مدل الگو هم به صورت صعودی و هم به صورت نزولی وجود دارد. چنانچه الگوی گوه به رو به پایین باشد، احتمال بالا رفتن قیمت سهم وجود دارد و در صورتی که نمودار معکوس و بالارونده باشد، نتیجه نیز عکس خواهد بود.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Triangle

از دیگر الگوهای پرایس اکشن، می‌توان به الگوی مثلث اشاره نمود. این مدل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار گرفته و به سه دسته مثلث بالارونده، مثلث پایین‌رونده و مثلث متقارن تقسیم می‌شود. در مثلث متقارن به علت تقارن موجود، نمی‌توان تشخیص داد که مسیر حرکت صعودی خواهد بود یا نزولی!

الگوی Rectangle

از ساده‌ترین و محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن می‌توان به این الگو یا همان مدل مستطیل اشاره نمود. این روند هم در دسته الگوهای برگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. این الگو را شما زمانی می‌توانید ببینید که نمودار روند صعودی یا نزولی خود را طی کرده و در حال تثبیت خود است. در این حالت معاملات بازار بین خطوط مقاومتی و حمایتی انجام می‌شود.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Flag

الگوی Flag یا به عبارت دیگر پرچم نیز از دیگر الگوهای ادامه‌دهنده موجود است. این الگو دو نوع صعودی و نزولی داشته و معمولا بعد از یک صعود یا یک نزول قدرتمند شکل می‌گیرند. وقتی این پترن را مشاهده کردید باید انتظار معکوس شدن روند قبلی را داشته باشید.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی کانال

به عنوان یکی از پرکاربردترین و یا شناخته‌شده‌ترین الگوهای پرایس اکشن می‌توان به الگوی کانال یا Channel اشاره نمود. این مدل شباهت زیادی به مدل پرچم داشته و شما از طریق جزئیات ریزی مانند طولانی‌تر بودن آن و یا تعداد بیشتر پرچم‌هایش می‌توانید آن را تشخیص دهید. لازم به ذکر است از آنجایی که این الگو تعداد کندل بیشتری دارد، قابل‌اعتمادتر و معتبرتر از پرچم خواهد بود. این الگو نیز در دو نوع بالارونده و پایین‌رونده وجود داشته و تحلیل آن نیز کاملا مشابه با الگوی پرچم انجام می‌شود.

الگوی Pin Bar یا Hammer

این الگو به نام میخ نیز شناخته می‌شود؛ چراکه از یک کندل واحد ساخته شده است. Pin Bar را به وفور در نمودارهای بازار می‌توانید مشاهده کنید. الگوی میخ یا چکش در دسته الگوی بازگشتی قرار گرفته و شما بعد از مشاهده آن می‌توانید پیش‌بینی یک تغییر روند را داشته باشید. این مدل نیز در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد. برای اینکه با اطمینان بیشتری بتوانید به این الگو استناد کنید، باید به مکانی که ظاهر شده است نیز دقت کنید.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Engulfing

الگوی انگالفینگ نیز یکی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن بوده و اغلب به تریدرها توصیه می‌شود که آشنایی لازم را با آن را داشته باشند. این الگو دو کندل داشته و در دسته پترن‌های بازگشتی قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی این مدل، کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی و بزرگ‌تر است. برای حالت صعودی نیز معمولا کندل اول نزولی بوده و کندل دومی بزرگ‌تر و معکوس است. در حالت صعودی، پیش‌بینی بازار روند صعودی بوده و برای نمودار معکوس پیش‌بینی معکوس خواهد بود. در تحلیل این مورد نیز مانند الگوی چکش، محل قرارگیری اهمیت بسیاری در میزان احتمال وقوع پیش‌بینی خواهد داشت.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Reversal Bar

Reversal Bar نیز در دسته بازگشتی‌ها قرار خواهد گرفت. برای نوع نزولی و صعودی این الگو تحلیل‌ها متفاوت انجام می‌شود. همچنین این الگو از خط حمایتی خوبی نیز برخوردار خواهد بود و کمک می‌کند تا قیمت آن نسبت به کندل بعدی بیشتر شود، این موضوع را می‌توان یکی از نشانه‌های وقوع این پترن در نمودار دانست.

الگوی Three Bar Pullback

Three Bar Pullback نیز از اعتبار بالایی برخوردار بوده و اگر به درستی آن را تشخیص دهید می‌توانید با درصد بالایی پیش‌بینی کنید که همان روند قبلی، برقرار خواهد بود. این الگو نیز دارای مدل صعودی و نزولی است. در نوع صعودی، الگو دارای یک کندل صعودی و سه کندل نزولی بوده و مدل نزولی آن دقیقا معکوس این حالت خواهد بود.

سخن پایانی

برای اینکه بتوانید در هر نوع بازار مالی، ایرانی یا خارجی، به سود خوبی برسید، باید طبق یک استراتژی خوبی پیش بروید. یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری از فعالان این حوزه را به سودهای کلانی رسانده، پرایس اکشن است. به اغلب تریدرهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود که آگاهی خود را نسبت به این روند و همچنین الگوهای پرایس اکشن به‌روز نگه داشته و بالا ببرند. در این مقاله 13 تا از رایج‌ترین و پرکاربردترین الگوهای Price Action را به شما معرفی کردیم تا راحت‌تر بتوانید آن‌ها را شناسایی کرده و بر پایه بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها آن‌ها بازار را پیش بینی کنید.

با صفر تا صد اصول گزارش نویسی آشنا شوید

گزارش نویسی یکی از مهارت‌های بسیار مهمی است که همه ما در موقعیت‌های مختلف به آن نیاز داریم. این مهارت از همان دوران مدرسه تا پس از آن در دانشگاه و محل کار یکی از مهم‌ترین چیزهایی است که باید تمرین کنیم.

با تهیه یک گزارش دقیق و اصولی می‌توانیم نتایج کارهای انجام شده را بررسی کنیم و با شناسایی نقاط قوت و ضعف پروژه، نتایج را به مرور زمان بهبود دهیم.

اما برای نوشتن یک گزارش خوب باید جواب چند سوال را به خوبی بدانیم. سوالاتی مثل اینکه:

  • اصول گزارش نویسی چیست؟
  • یک گزارش خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • برای نوشتن گزارش از کجا شروع کنیم؟

در این مقاله ما تلاش کرده‌ایم تا آموزش مبانی گزارش نویسی را به صورت اصولی و صفر تا صد ارائه دهیم.

دوره گزارش نویسی

گزارش چیست؟ گزارش نویسی چیست؟

برای آنکه بتوانیم یک گزارش خوب بنویسیم، خوب است یک بار دیگر «چیستی» گزارش را بررسی کنیم و بدانیم که دقیقا موقع گزارش نویسی باید چه خروجی‌ای داشته باشیم.

گزارش نوشته‌ای است که درباره مجموعه‌ای از اطلاعات به دست آمده و یا کارهایی که در یک پروژه مشخص انجام شده، توضیح می‌دهد. گزارش، نشان‌دهنده وضعیت عملکرد یک بخش یا فرایند است و به عنوان پشتیبان برای تصمیم‌گیری در رده‌های بالاتر عمل می‌کند.

شخصی که یک گزارش را می‌نویسد، ابتدا داده‌هایی را تهیه می‌کند، از دل آن داده‌ها اطلاعاتی به دست می‌آورد، و اطلاعات در نهایت تبدیل به دانش می‌شود. این دانش به رده‌های بالاتر منتقل شده و در امور مختلف از آن استفاده می‌شود.

گزارش نویسی چه کاربردهایی دارد؟

یک گزارش صحیح، دقیق و پیوسته کاربردها و مزایای متعددی دارد که به چندتا از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

گزارش نویسی باعث انتقال تجربه‌ها می‌شود

یک کاربرد گزارش نویسی این است که با ذکر دقیق فعالیت‌های انجام‌شده، باعث می‌شود کسانی که بعدها آن گزارش را می‌خوانند با تجربیات افراد قبل از خودشان آشنا بشوند. به این ترتیب مجموعه از تکرار چندین باره یک اشتباه در امان می‌ماند.

گزارش نویسی باعث مدیریت دانش می‌شود

همانطور که گفتیم گزارش سازمانی با جمع‌آوری داده‌ها و تبدیل آن‌ها به اطلاعات قابل فهم و دانش ارتباط مستقیم دارد. یک مزیت مهم گزارش این است که یک دانش جامع از بخش‌های مختلف در سازمان به وجود می‌‌آورد.

گزارش نویسی به تصمیم‌گیری درست کمک می‌کند

گزارش‌ها کمک می‌کنند تا افراد روند طی‌شده را بررسی کنند و براساس آن برای آینده مجموعه بهترین تصمیم را بگیرند.

معرفی الگوهای گزارش نویسی

چندین دسته‌بندی برای روش نگارش یک گزارش وجود دارد که انتخاب آن‌ها به مدل کار شما بستگی دارد. ۸ الگوی مهم عبارت هستند از:

الگوی قیاسی

در این الگو ابتدا نتیجه و تصمیم‌گیری‌ها ارائه می‌شوند سپس به دلایل مربوط به تصمیم‌گیری پرداخته می‌شود.

الگوی استقرایی

این الگو برعکس الگوی قیاسی است. ابتدا مشکلات و دلایل ارائه می‌شوند و براساس آن‌ها راه حل و نتیجه مشخص می‌شود.

الگوی ترتیب اهمیت

در این مدل شما اطلاعات را براساس اهمیت ارائه می‌دهید. این ترتیب می‌تواند از اولویت بالا به پایین یا برعکس باشد.

الگوی تقدم زمانی (تایملاین)

تمام کارهای انجام‌شده و اطلاعات براساس زمان انجام شدن ارائه می‌شوند. برای گزارش دادن حوادث و اتفاقاتی که زمان در آن‌ها فاکتور مهمی است به کار می‌رود.

الگوی قدم به قدم

شکل ویژه‌ای از الگوی قبلی است با این تفاوت که برای یک فرایند خاص یا عملکرد یک ابزار به کار می‌رود.

الگوی مسئله – راه حل

این الگو یک مسئله را مطرح می‌کند سپس برای آن راه حل ارائه می‌کند.

الگوی معیار – اقدام

این الگو چند متغیر را با معیاری واحد می‌سنجد و بعد از بررسی مزایا و معایب هرکدام نتیجه‌گیری را ارائه می‌کند.

الگوی علت – معلول

زمانی به کار می‌آید که چندین راه جلوی شما باشد و بخواهید هرکدام از آن‌ها به همراه عواقبشان را بررسی کنید.

با سبک‌های گزارش‌ نویسی آشنا شوید

گزارش توصیفی

در گزارش توصیفی گزارشگر باید وقایع و اتفاقات را با صحت و دقت گزارش کند. داده‌ها و اطلاعات را لیست کرده و تحویل دهد. گزارش‌های توصیفی اساس بسیاری از گزارش‌های تحلیلی، نقادانه و تجویزی هستند. خطا در نوشتن گزارش‌های توصیفی می‌تواند در کیفیت و دقت بقیه گزارش‌ها هم تاثیر بگذارد.

گزارش تحلیلی

گزارش تحلیلی با بررسی داده‌ها و اطلاعات یا نتایج تصمیمات قبلی به چرایی یک موضوع می‌پردازد و از ابعاد اساسی و مهم آن را تحلیل و بررسی می‌کند. بنابراین سوالی که انتخاب می‌کنید در محتوای متن گزارش تحلیلی تاثیر گذار است.

گزارش انتقادی

برای بررسی جوانب مثبت و منفی یک موضوع می‌توان از نوشتن گزارش انتقادی استفاده کرد. برای مثال گزارش ارزیابی نقاط ضعف و قدرت یک محصول.

گزارش تجویزی

اگر یک گزارشگر بعد از نوشتن گزارش انتقادی که مقصود آن بررسی نقاط ضعف و قدرت یک موضوع است پیشنهاداتی ارائه دهد گزارش او یک گزارش تجویزی است. برای مثال گزارش راهکارهای افزایش فروش یک محصول یک گزارش تجویزی محسوب می‌شود.

ساختار یک گزارش استاندارد چگونه است؟

مراحل نوشتن گزارش

محتوای گزارش باید دقیق باشد

کریستوفر بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها نولان یکی از کارگردانان موفق هالیوود به شمار می‌رود. شهرت بسیار زیاد این کارگردان برای ساختن فیلم‌هایی است که محتوای خود را بسیار پیچیده ارائه می‌کند و مخاطب باید چندین و چند بار همه چیز را بررسی کند تا ببیند ادعایی که در محتوا ارائه شده تا چه اندازه صحیح است.

در نوشتن گزارش کریستوفر نولان نباشید! محتوای گزارش باید دقیق، شفاف و متناسب با ادعای شما باشد. منظور از دقیق بودن گزارش این همچنین این است که بررسی کنید همه عنوان‌ها و زیرعنوان‌های مقاله با توضیحاتی که آورده شده همخوانی داشته باشد. مثلا اگر عنوان یک بخش، وزن جسم است، در بخش توضیح عنوان فقط درباره وزن جسم صحبت کنید و استراتژی «از هر دری، سخنی» را به کار نگیرید!

محتوای گزارش از نظر نگارشی هم باید به اندازه کافی دقیق و عاری از هرگونه غلط املایی یا نگارشی باشد. اینگونه اشتباه‌ها می‌تواند تاثیر منفی بسیار بدی روی ذهن مخاطب بگذارد و حاوی این پیام باشد که گزارش با عجله زیاد و دقت کمی تهیه شده است.

ظاهر گزارش بسیار مهم است

مخاطب شما در نهایت یک فرد دیگر مثل خودتان است. هیچ کدام از ما دوست نداریم محتوایی را بخوانیم که ظاهر مناسبی ندارد. این بدان معنا نیست که برای داشتن یک گزارش خوب یک اثر هنری خلق کنید! اما ظاهر گزارش خود را کاملا حرفه‌ای کنید و در صورت امکان از چند تصویر یا نماد بصری مناسب هم برای جذاب‌تر شدن آن کمک بگیرید.

هدف بسیاری از گزارش‌ها ارائه چند راهکار مرتبط در بخش نتیجه‌گیری و توصیه‌ها است. استفاده از تصاویر مرتبط و مناسب می‌تواند توجه تصمیم‌گیرنده را به موارد مهم‌تر جلب کند.

برای مثال می‌توانید در مقایسه دو مورد با یکدیگر از جدول یا نمودار استفاده کنید. در نهایت واضح است که استفاده از تصاویر اغلب به درک بهتر یک موضوع کمک می‌کند. بنابراین حتما برای این بخش انرژی و زمان ویژه‌ای کنار بگذارید.

بهره‌وری گزارش باید جدی گرفته شود

اصل بهره‌وری یعنی آنکه برای تهیه گزارش آسان‎‌ترین و سریع‌ترین راه ممکن را انتخاب کنید. مثلا اگر در جایی از گزارش امکان خودکار کردن فرآیند جمع آوری داده یا استفاده از فرمول وجود دارد، حتما از آن استفاده کنید.

سعی کنید اطلاعات و داده‌های مورد نیاز خود را تا جای ممکن پیچیده نکنید. با در نظر گرفتن این موضوع بهترین نسخه گزارش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه خواهید کرد.

یادتان باشد که در نهایت رسیدن به یک گزارش خوب در یک بازه زمانی طولانی مخصوصا برای کسب و کارها ارزش چندانی ایجاد نمی‌کنند. در بسیاری از مواقع لازم است که چابکی زیادی برای تهیه مطالب خواسته شده داشته باشید.

گزارش باید در ساختار ثبات داشته باشد

اگر در گذشته گزارشی درباره این موضوع یا موضوعات مشابه تهیه کردید، گزارش جدید شما بهتر است که از ساختار گزارش‌های قبلی پیروی کند و در کلیات مشابه گزارش‌های قبلی باشد. مثلا استاد دانشگاه، کارفرما و مدیر شما احتمالا گزارش‌های متعددی را در طول ماه دریافت می‌کند و عدم ثبات در ساختار گزارش فهم موضوع را برای مخاطب شما کمی سخت خواهد کرد.

ثبات در ساختار به مخاطب شما کمک می‌کند تا درک بهتری از مقاله پیدا کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را سریع‌تر استخراج کند.

محتوای گزارش باید کاربردی باشد

محتوای گزارش شما در نهایت باید بتواند به تصمیم‌گیری درست مخاطب شما کمک کند. در واقع اگر راهکاری ارائه می‌کنید، اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، باید کاملا کاربردی و مرتبط به موضوع باشد.

علاوه بر آن گزارش باید در بستر و زمان مناسبی ارائه شود تا تصمیم‌های بهتری در نهایت گرفته شد. این موضوع هم در کسب و کارها اهمیت زیادی دارد. چرا که بسیاری از مدیران و کارفرماها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیم بگیرند و اگر زمان ارائه گزارش عملکرد و بررسی نتایج از سوی شما با تاخیر همراه باشد، می‌تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.

کاربرد داشبورد مدیریتی در ساخت گزارش سازمانی

برای دانستن مفهوم داشبورد مدیریتی، ابتدا باید داشبورد یک ماشین یا هواپیما را در نظر بگیرید. در یک ماشین، داشبورد قسمتی است که با نگاه کردن به آن می‌توانید اطلاعات مختلفی از جمله مقدار بنزین، سرعت ماشین، تعداد دور موتور و میزان مسافت کل طی شده را بخوانید. یک داشبورد مدیریتی کاربرد مشابهی برای یک سازمان دارد و با یک نگاه به آن می‌توان تمام اطلاعات درباره گذشته و حال سازمان را در آن مشاهده کرد.

داشبورد مدیریتی، یک نمایش بصری از KPI های یک سازمان است که به شما کمک می‌کند با یک نگاه بفهمید که آیا سازمان شما در مسیر رسیدن به اهدافش قرار دارد یا خیر. به همین دلیل، داشتن داشبورد مدیریتی در تهیه گزارش‌های سازمانی، مخصوصا گزارش‌های مالی، بسیار مهم است چرا که هر چیزی که لازم به ارائه داشته باشد را در یک نگاه به گزارش گیرنده نشان می‌دهد.

ابزارهای ساخت گزارش

Excel

اکسل یکی از نرم افزارهای مجموعه مایکروسافت آفیس است که با ارائه Spreadsheet ها به شما اجازه می‌دهد داده‌ها و اطلاعات را دسته‌بندی کنید، برای بررسی آن‌ها توابع مختلف تعریف کنید و در نهایت نتیجه کار خود را به صورت یک یا چند نمودار بصری ببینید. اکسل نرم افزاری است که در دسترس همه قرار دارد و محیط Userfriendly آن و امکانات گسترده‌اش باعث می‌شود بتوانید از آن برای تهیه انواع گزارش‌های سازمانی استفاده کنید.

یکی از کاربردهای بسیار مرسوم اکسل، استفاده از آن برای تهیه گزارش‌های مالی و مربوط به بخش فروش است. این نرم افزار به شما اجازه می‌دهد با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های آماری، نه‌تنها گزارشی از فروش پیشین خود داشته باشید بلکه بتوانید میزان فروش را در آینده پیشبینی کنید.

Power BI

پاور BI مجموعه‌ای از محصولات و خدمات هوش تجاری، گزارش گیری و بصری سازی داده برای سازمان‌ها است. تفاوت Power BI با سایر نرم افزارهای آفیس در این است که از آن می‌توانید برای توزیع و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات میان اعضای یک سازمان استفاده کنید.

نسخه رایگان این برنامه که Power BI Desktop نام دارد، به کارمندان یک سازمان اجازه می‌دهد که اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. همچنین، این نسخه اجازه اتصال و گرفتن ورودی از بیش از ۷۰ منبع را به افراد می‌دهد. افراد با استفاده از Powe BI می‌توانند داده‌ها را آپلود کنند، آن‌ها را به اشتراک بگذارند و تغییر بدهند و در نهایت نمودارهای گرافیکی رسم کنند.

در کل، پاور BI یک نرم افزار بسیار مناسب برای ساخت داشبوردهای مدیریتی است.

Google Data Studio

گوگل دیتا استودیو یک نرم افزار آنلاین و رایگان است که به شما اجازه می‌دهد داده‌ها را به صورت بصری نمایش بدهید و گزارش‌های تعاملی و گرافیکی بسازید. این نرم افزار بسیار user friendly است و به راحتی به شما امکان می‌دهد که داده‌های جدید آپلود کرده و گزارش‌های خود را در لحظه به روز کنید. امکانات بسیار متنوع آن از جمله شخصی‌سازی محیط کار و امکان فیلتر کردن داده‌ها و اطلاعات برای هر کاربر، آن را به نرم افزاری بسیار پرطرفدار برای گزارش نویسی و تهیه گزارش سازمانی تبدیل کرده است.

بررسی ساختار یک نمونه گزارش خوب

اگر بخواهیم ساختاری که در ابتدای مقاله توضیح داده شد را به صورت عملی در یک گزارش پیاده‌سازی کنیم، با چنین شکلی رو به رو خواهیم شد:

  • در بخش ابتدایی، عنوان مقاله و نویسندگان آن را ذکر می‌کنیم. مثلا مقاله ما درباره گزارش بازدید سایت اینفوگرام در یک ماه گذشته است. پس عنوان گزارش می‌شود «گزارش ماهانه بازدید از سایت اینفوگرام» یا چیزی شبیه به آن. نویسنده هم می‌شود سجاد بیگی! ممکن است تاریخ تهیه گزارش و در برخی موارد در صورت لزوم مکان تهیه آن هم آورده شود.
  • در بخش بعدی خلاصه‌ای از عملکرد ماهانه سایت آورده می‌شود. از این حرف می‌زنیم که به طور کلی چه تعداد بازدید داشتیم، چه قدر افزایش بازدید نسبت به ماه گذشته را شاهد بودیم و به مسائل مهم و کلی دیگر اشاره می‌کنیم.
  • در بخش بعدی هدف از تهیه این گزارش و چالش را مطرح می‌کنیم. مثلا فرض کنید چالش ما این است که چطور بازدید سایت را بیشتر کنیم و هدفمان رسیدن به یک راه حل مناسب است. در بخش مقدمه همین توضیحات را با زبانی ساده ارائه می‌کنیم.
  • در بخش بدنه درباره اطلاعاتی که در دست داریم با استفاده از عنوان‌های مختلف مفصل صحبت می‌کنیم و تحلیل خود را ارائه می‌دهیم. بعد هم در نتیجه‌گیری و بخش راهکارها، هرآنچه به بهبود عملکرد ما می‌شود را با استناد به گزارشی که در دست داریم، اضافه می‌کنیم.
  • گزارش شما آماده است!

نتیجه گیری

واقعیت این است که هیچ مهارتی یک شبه به دست نمی‌آید. گزارش نویسی هم از این قاعده مستثنا نیست. برای آنکه بتوانید گزارش‌های باکیفیت و خوبی ارائه کنید، راهکاری جز شروع کردن وجود ندارد. البته تنها شروع کردن کافی نیست.

سعی کنید برای نگارش‌های گزارش‌های اولتان وقت و دقت بیشتری صرف کنید. خودتان منتقد خودتان باشید و با توجه به ساختار و نکاتی که در این مقاله عنوان شد، گزارش خود را چند بار بخوانید و اصلاحات لازم را انجام دهید.

استفاده از یک چک‌لیست که موارد مهم برای تهیه گزارش استاندارد در آن یادآوری شده می‌تواند به نگارش گزارش استاندارد و باکیفیت کمک کند.

در نهایت برای بهبود عملکرد خود از مخاطبان گزارش بازخورد بگیرید و هر بار نتیجه را بهتر ارائه کنید. در این مقاله همه نکات مهم و اصول گزارش نویسی را بررسی کردیم. اگر سوالی درباره این موضوع ذهنتان را مشغول کرده، حتما در قسمت کامنت‌ها بپرسید تا با هم گفتگو کنیم.

همچنین برای یادگیری کامل و اصولی گزارش نویسی می‌توانید در دوره‌های آموزش گزارش نویسی آکادمی اینفوگرام ثبت نام کنید.

الگوی الماس (Diamond) در تحلیل تکنیکال + ترید با استفاده از این الگو

الگوی الماس

روش‌ها، ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی برای استفاده در تحلیل تکنیکال وجود دارند که تحلیلگران و معامله‌گران بر اساس نیاز، هدف و تجربه خود از یک یا تعدادی از آنها استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی الماس بپردازیم. الگوی الماس (Diamond) یا الگوی لوزی یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن به عنوان یکی از روش‌های بررسی نمودار استفاده می‌کنند. در ادامه به چگونگی تشخیص این الگو در نمودار و نحوۀ استفاده از آن در تحلیل تکنیکال به منظور ورود یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی می‌پردازیم.

از این الگو برای تشخیص بازگشت‌ در روندها استفاده می‌شود. تشخیص بازگشت‌ها یکی از پرسودترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است. این الگو به ندرت دیده می‌شود و می‌توان گفت که این الگو به یک الگوی سر و شانه شبیه است که خط گردن آن شبیه به V است. تشکیل الماس معمولاً در سقف‌های قیمتی اتفاق می‌افتد.

الگوی الماس (Diamond) چیست؟

الماس یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندۀ بازگشت روند در بازار است. این الگو در تحلیل تکنیکال شامل دو نوع الگوی الماس صعودی و نزولی است. الماس صعودی، یک الگوی بازگشتی صعودی است و در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. برخلاف این الگو، الماس نزولی یک الگوی بازگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

بعد از اینکه نمودار قیمت بعد از مدتی که دارای حرکت و روند صعودی بوده است وارد یک محدودۀ استراحتی یا خنثی می‌شود، احتمال تشکیل الگوی لوزی به وجود می‌آید.

تشخیص الگوهای بازگشتی در نمودار قیمت یکی از پرسودترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران از این الگوها در کنار دیگر ابزارها و اندیکاتورها استفاده می‌کنند و سود خود را به حداکثر می‌رسانند.

Diamond

چگونگی تشکیل الگوی Diamond

الگوی الماس از 4 خط روند تشکیل شده است. دو خط روند بالایی به عنوان خطوط مقاومت و دو خط روند پایینی به عنوان خطوط حمایت عمل می‌کنند. این خطوط بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمتی اخیر را به هم متصل می‌کنند. در این الگو، ابتدا نوسانات قیمتی بالا است و سپس به تدریج از آن نوسانات کم می‌شود.

هم‌زمان با احتمال تشکیل الگوی لوزی استفاده از اسیلاتورهایی همچون مکدی و شاخص RSI به عنوان تأییدکنندگان این الگو می‌تواند روشی خوب و منطقی باشد. همچنین با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان به معتبر بودن شکست خطوط حمایت و مقاومت پی برد.

علی‌رغم اینکه الگوی الماس نزولی به ندرت تشکیل می‌شود، می‌توان از آن به عنوان یک موقعیت معاملاتی مناسب برای ورود به پوزیشن‌های شورت استفاده کرد.

چگونگی ترید با استفاده از الماس صعودی

در الگوی الماس هر رشد سریع قیمتی، یک ریزش سریع نیز به دنبال خواهد داشت. بعد از شکسته شدن خط روند بالایی و خروج نمودار قیمتی از الگو به سمت بالا، سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمتی این الگو به اندازۀ فاصله بالاترین و پایین‌ترین نقطۀ داخل الگو خواهد بود. البته که برخی اوقات ممکن است بعد از شکست الگو، قیمت از این مقدار نیز بیشتر رشد داشته باشد.

الگوی لوزی

در الماس صعودی، پایین‌ترین نوسان قیمتی قبل از شکست الگو، به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی ترید با استفاده از الماس نزولی

بعد از شکسته شدن خط حمایت پایینی در الگوی الماس و خروج نمودار قیمتی از این الگو، سیگنال فروش صادر می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی شما می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید.

هدف قیمتی بعد از شکسته شدن این الگو از پایین، به اندازه فاصله بالاترین تا پایین‌ترین قیمت در داخل الگو است، اما ممکن است برخی اوقات نمودار قیمت بعد از شکستن الگو، اهداف قیمتی بالاتری نیز ببیند.

الگوی لوزی

در تحلیل تکنیکال در زمان مشاهده الماس نزولی، بالاترین نوسان قیمتی قبل از شکست الگو، به عنوا‌ن حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی الگوی الماس یا الگوی لوزی پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، الماس یک الگوی بازگشتی است که با تشخیص آن در نمودار قیمتی و استفاده به موقع از این الگو، می‌توان کسب سودهای بسیاری داشت. الماس صعودی در انتهای یک روند نزولی و الماس نزولی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود. این الگو از 4 خط روند محدود تشکیل شده است؛ دو خط روند بالایی به عنوان خطوط مقاومت و دو خط روند پایینی به عنوان خطوط حمایت عمل می‌کنند.

بعد از شکسته شدن الگوی الماس صعودی یا نزولی، نمودار قیمت به اندازه فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین نقطه قیمتی در این الگو، حرکت رو به بالا یا رو به پایین خواهد داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.