استراتژی تجاری برای شتاب از سپرده


استراتژی تشکیل سبد هوشمند از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران

اتخـاذ سیاسـتهای کم اثر نظیر کنترل هـای قیمتی، سیاستهای تجاری سردرگم، بازی بی پایان با تعرفه ها، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و اولویت های سرمایه گذاری نادقیق، باعث تحریف در تخـصیص منابع از طریق واسطه گری های مالی در بازار پول و بازار سرمایه شده است.

تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم- بی تردید درهم آمیختگی پیامدهای ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی با پاندمی کووید-19 و اثرات خزنده تحریم های ناعادلانه و سندرم تاریخی تشدید استهلاک منابع و ابزار تولید در کشاورزی ایران، در کنار رخدادهایی نظیر بحران های موسمی مازاد تولید کشاورزی در محصولاتی مانند سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران، ناکارآمدی نهادی و نابهنگامی تامین مالی بخش صادرات کشاورزی در اقتصاد ایران کشاورزی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
نیاز شدید به خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی، در کنار ردیف های سنتی تامین مالی بخش نظیر توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک، تأمین نهاده ها، تولید بذور اصلاح شده، حمایت از خسارت دیدگان ناشی از تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها ؛ و مسئله تغییر شاکله و پیکربندی ریسک ها در کشاورزی کشور از جمله نیازمندی های بخشی کشاورزی است و نشان از ظهور پارادایم جدیدی از مصایب و سختی های تولید کشاورزی در ایران دارد.
اگر نتوانیم با برنامه ریزی های راهبردی متقن و کارآ و سیاستهای منطقی و مطلوب در حوزه مالیه کلان کشاورزی؛ جامعه بهره برداران ایران را با آن مواجه نکنیم با صورتبندی متنوع، از بحران هایی روبرو خواهیم بود که در آینده باید با هزینه هایی گزاف به مصاف آنها برویم.
شواهد عینی نشان میدهد؛کارنامه تامین مالی بخش کشاورزی طی یکسال اخیر با سیاستهای اقتصادی کلان نامناسب، عملکرد بازارهـای مالی و ساختار سرمایه (structure Capital)در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است.
اتخـاذ سیاسـتهای کم اثر نظیر کنترل هـای قیمتی، سیاستهای تجاری سردرگم، بازی بی پایان با تعرفه ها، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و اولویت های سرمایه گذاری نادقیق، باعث تحریف در تخـصیص منابع از طریق واسطه گری های مالی در بازار پول و بازار سرمایه شده است.
بعـلاوه وجـود محـدودیتهـای قـانونی، وفور مجوزهای گوناگون و مقررات پیچیده اداری در بخش کشاورزی ایران موجب افزایش نااطمینانی و کـاهش بـازده انتظـاری بـرای اعتباردهنـدگان در معاملات مالی شده و هزینـه هـای معـاملاتی را افـزایش داده است و از عرضـه تسهیلات، اعتبـار و سپرده ها کاسته است.
اصولا، منابع مالی در کشور ما در سه حوزه بانک، بازار سرمایه و بیمه گردآوری می شوند. که گرو داران (ذی نفعان و ذی مدخلان)کشاورزی ایران عمدتا در مناسبات بانکی در گیر بوده و سهم نازلی در استفاده از ساز و کارهای بازار سرمایه و بیمه دارد. این منابع بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت تامین مالی بخش کشاورزی تاثیرات متنوعی دارند.
در بخش تسهیلات بانکی از میان دو سبد قراردادهای مبادله ای(فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، مرابحه و جعاله) و قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی ، مضاربه ، مزارعه ، تسهیم سود ، مشارکت در سرمایه ، خطوط اعتباری ، استصناع و کمک های فنی) عدم توازن بنفع مدیریت ریسک بانکی و فاقد همراهی با استراتژی های کلان بخش کشاورزی به چشم میخورد.
افزون بر اینها تنگناهای بازارهای مالی در کشاورزی ایران مانند عدم انعطاف این بازارهـا، اطلاعات نامتقارن و ناقص، از تخصیص بهینه منابع موجود جلوگیری میکند. این محدودیت هـا بـه طـور کلی بر واسطه گری و معاملات مالی در بخش کشاورزی، همراه با فصلی بودن چرخه تولید و فروش محصولات کـشاورزی، وجـود شـوک های زیـاد درآمدی و قیمتی تولیدات، ریسک های واسطه گری مالی را افزایش و در کنار افزایش تورم روستایی نوعی "تله فضایی فقر" را در بین جامعه مولدین نهادینه کرده است.
طرفه اینکه ساختار خرده پایی، درآمد پایین و پس انداز اندک کشاورزان و کوچک بودن وام ها باعث افزایش هزینه معاملاتی در بازارهای مالی و افزایش ریسک نکول اعتبار رسانی گشته است. تمامی موارد فوق سیاستگزار را به این مضمون هدایت میکند که باید به دنبال تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی برنامه ها، طرحها و پروژه ها شده و امکان تشکیل سبدی هوشمندانه تری از امکانات مالی مانند( اوراق آتی، اوراق مشتقه، اوراق رهنی، صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت)را برای بخش کشاورزی فراهم می آورد.
به عنوان مثال قراردادهای مزارعه و مساقات از نظر فقهی جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند، در نتیجه برای طراحی اوراق بهادار بر اساس آنها نیازی به تأسیس گفتمان فقهی و حقوقی جدید نیست از سویی با توجه به انتفاعی بودن اوراق مزارعه و مساقات ، انتظار می رود در صورت وجود نهادهای قانونی و حمایت دولت، برای این اوراق بازار ثانوی در فرابورس شکل گیرد و قدرت نقد شوندگی پیدا کنند و به نظر میرسد با توجه به نرخ سود آنها، درجه نقد شوندگی شان بیشتر از اوراق سهام عادی و ممتاز و نزدیک به سپرده های بانکی باشد.
لذابا توجه به اینکه اوراق مزارعه و مساقات میتوانند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دست مردم و هدایت آنها به سمت طرحهای زیرساختی آبی-خاکی و تولیدی و صنعتی در بخش کشاورزی باشند، این اوراق به رشد اقتصادی بخش کمک میکنند.
حال اگر بخواهیم با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)،یکی از عقود را سریعا عملیاتی نماییم؛ صکوک استصناع، در تأمین مالی صادرات محصولات کشاورزی بسیار کارساز است و حتی قابلیت عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشت فراسرزمینی را دارد و به همراه صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات محصولات کشاورزی را دارد.
ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. متاسفانه طی دهه اخیر، بانک های تامین کننده تسهیلات در بخش کشاورزی بیشتر به استفاده از عقدهایی متمایل بوده اند که بازده ی ثابتی دارند؛ زیرا این نوع عقدها همواره ریسک کمتری داشته و این امر باعث گردید که بانک ها انگیزه کمتری به مشارکت در فعالیتهای زنجیره ارزش کشاورزی داشته باشند. کارنامه لیزینگ (Leasing) یا (اجاره به شرط تملیک) بعنوان نوعی اعتبار میان‌مدت در بخش کشاورزی با گستره نظامات بهره برداری کشاورزی در کشور همخوانی ندارد.در جهانامروز لیزینگ به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام، مورد توجه متخصصین مالی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است .
لیزینگ یک ابزار اقتصادی است که با ارایه تسهیلاتی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکانات آینده را در زمان حال به مصرفکننده عرضه میکند و افراد جامعه مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال از آن خود نموده و بهای آنی را با درآمدهای آتی خود میپردازند. عقد نزدیک به لیزینگ یعنی فروش اقساطی (Instalment Sale)نیز در بخش کشاورزی با توجه به شواهد آماری سال 98-99 عملکرد قابل ملاحظه ای در مقام مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور ندارد.
با توجه به این که بسیاری از بهره برداران بخش کشاورزی توان مالی لازم برای خرید تجهیزات و ماشین آلات که منجر به افزایش بهره وری و کارایی زمین و آب میشود را ندارند، لذا استفاده از ابزار لیزینگ و فروش اقساطی میتواند در رونق این مکانیزاسیون زراعی، نوسازی کشتی های ماهیگیری، نوسازی ناوگان حمل و نقل بهداشتی محصولات کشاورزی با توجه به اولویتهای توسعه کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد.
مشارکت های مدنی هم که معمولا از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد منتهی میشود عمدتا از کارآیی چندانی در تامین مالی صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداری و فرآوری برخوردار نیستند و مشکل طرح های نیمه تمام رهاشده یا منابع مالی نابسنده جهت اتمام طرح ها همچنان پابرجاست.
مسئله تامین سرمایه در گردش، برای واحدهای پسینی و پیشینی زنجیره تامین کشاورزی هم نیازی به توضیح ندارد و بیشتر واحدهای تبدیلی تکمیلی و فرآوری زیر 30 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت، عمدتا بدهکار با سمت چپ تراز نامه متورم و گلایه مند و ناتوان از خرید مواد اولیه هستند.
روزگاری کمکهای فنی (Technical Asistance)در بخش کشاورزی ایران برای فراهم آوردن مهارت‌های فنی جهت کمک به طرح‌های تحقیقی- ترویجی، تهیه مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و مهندسی شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی و ارائه خدمات مشاوره‌ای از قبیل جهت دهی سیاست‌ها، مطالعات زیر بخش‌ها، تحقیقات و آموزش حضور جدی در عرصه تولید داشت اما امروزه بسیار کمرنگ شده است.
خطوط اعتباری (Line of Financing)در بخش کشاورزی هم کم رمق بوده و با توجه به آماربانک مرکزی چندان قابل اهمیت نیست. بانکها کمتر در بخش کشاورزی تمایل به مشارکت در سرمایه (Equity Participation) دارند.چون کنترل ریسک هادر این بخش با پیچیدگی هایناشی از عدم ثبات در سیاستها و فقدان اعتبار سنجی صاحبان سهام گره خورده است.
شواهد، همگی موید این واقعیت عینی است که سیستم بانکی با محوریت بانک کشاورزی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با تجدید نظر در شاخص‌های مالی بازده و طرح صورتبندی تازه ای ای از ریسک ها در کشاورزی ایران؛ بحران های مداوم را به شکل هوشمندانه تری با ابزارهای مالی نوین مدیریت و کنترل نمود.
بسیاری از بحران های چندماهه اخیر از جمله بحران مرغ، تخم مرغ و بحران جوجه یک روزه و بحران قیمت تمام شده محصولات راهبردی؛ ریشه در عدم طراحی های مالی بسته های حمایتی دارد حتی برنامه حمایت قیمتی محصولات لبنی نیز در آستانه بحران قرار داشته، نابسنده و فاقد استراتژی مشخص است.
در حیطه تامین مالی خارجی نیز؛ روش های قرضی تامین مالی خارجی هم چه تامین مالی پروژه ای (فاینانس، ریفاینانس، یوزانس ، خطوط اعتباری، وام های بین المللی) بدلیل تحریم های ظالمانه کارایی چندانی ندارد. روش های غیر قرضی تامین مالی خارجی نیز مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی و تجارت متقابل در این مقطع کارساز نیست.
تامین مالی نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه(VC ) یا انواع شتاب دهنده ها ( Accelerators)، فرشتگان کسب و کار(Angel investors )،تامین مالی جمعی(Crowdfunding ) نیز در کشاورزی ایران هنوز جاپای مطمئنی باز نکرده است. به نظر می رسد که روش های سنتی تامین مالی در بخش کشاورزی ایران دیگر کارساز و کارآ نبوده و با سیاستهای محوری و استراتژیهای کلان بخش و حتی رخدادها،عدم قطعیت ها و کثرت ریسک ها همخوانی و سازگاری حداقلی پیدا نموده است.
سیاستگزار کشاورزی باید بتواندگزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای رونق قراردادهای آتی و اختیار معامله، در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی قراردهد. بنابراین باید سریعا با برنامه ریزی جدید و طراحی تازه ای از ترکیب ویژگی‌های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه، ابزارها و امکانات مالی در اختیار بخش کشاورزی ایران را احصا و تقویم نموده و بدنبال اجرایی نمودن آنها در جستجوی تشکیل سبد هوشمندی از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران بود.
*حسین شیرزاد معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

اتخاذ استراتژی فین تک ملی توسط قطر در میان همه‌گیری کووید ۱۹

اتخاذ استراتژی فین تک ملی توسط قطر در میان همه‌گیری کووید ۱۹

از آنجا که قطر از یک جمعیت کم، ذخایر مالی قابل توجه و شرایط تجاری مطلوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است، از مقاومت در برابر فشارها در وضعیت بهتری برخوردار است. این کشور در تلاش است تا تکیه خود به صادرات نفت و گاز را به نفع تنوع اقتصادی کاهش دهد. در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۸، این کشور با اعلام انصراف خود از عضویت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یک قدم به این هدف نزدیک شد تا توجه بیشتری به بخش صادرات گاز طبیعی خود داشته باشد.

با شیوع همه گیری کووید ۱۹، قطر نیز متعهد شده است تا یک استراتژی ملی فن آوری مالی را به کار گیرد و تصمیم گرفته وابستگی خود به انرژی‌ های فسیلی و بهره گیری از انرژی خورشیدی را کاهش دهد. یوسف الجیدا (Yousuf Al-Jaida)، مدیرعامل مرکز مالی قطر در این باره توضیح داد:

“چالش های مربوط به کووید ۱۹ نه تنها اهمیت فناوری و فین تک را برجسته می کند، بلکه باعث تسریع در پذیرش و توسعه می شود. ما به تلاش های خود برای غنی سازی و توسعه زیرساخت های فین تک و فن آوری در قطر به عنوان یک پلتفرم توانمند ادامه خواهیم داد و مشتاقانه منتظر خواهیم بود تا فین تک های بین المللی از جمله از ایالات متحده آمریکا، با استفاده از مجوز فین تک مرکز مالی قطر و طیف گسترده ای از فواید به راحتی با اکوسیستم پررونق قطر ادغام شود.”

مرکز مالی قطر گزارش داده است که در سال ۲۰۱۹ رشد ۳۵ درصدی داشته است و براساس وب سایت خود، اکنون بیش از ۹۰۰ مشتری از بخش های مختلف اعم از مالی و غیر مالی دارد.

استراتژی فین تک ملی

قطر قطب اصلی اقتصادی در خاورمیانه است. این کشور از طریق تأکید این بخش بر پرداخت دیجیتال با Qpay، بزرگ ترین شرکت فین تک قطر و همچنین مدیریت پول و وام دهی و غیره ، فناوری بلاک چین سازگار با شریعت را به زیرساخت های مالی و حقوقی موجود خود در زیربنای مالی و حقوقی موجود خود پیوند می دهد تا بعنوان قطب فین تک در منطقه ظاهر شود.

به گفته شرکت حسابرسی Big Four KPMG، بخش فین تک شاهد رشد سرمایه گذاری جهانی از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۱٫۸ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۸ بود. قطر در سال ۲۰۱۹، برای جذب سرمایه گذاری فین تک خارجی و تشویق شرکت های بزرگ برای راه اندازی شرکت های تابعه در این کشور، آژانس توسعه سرمایه گذاری را تأسیس کرد که برنامه های تشویقی “منطقه آزاد” را ارائه می داد. صندوق ثروت ملی قطر نیز به طور مداوم سرمایه گذاری های خود را در شرکت های فین تک و فن آوری و صندوق های سرمایه گذاری فناوری افزایش داده است.

همه گیری ویروس کرونا به طور مداوم، تغییرات چشمگیری را در جهان به ارمغان آورده است و دولت های سراسر جهان را وادار کرده است که فناوری بلاک چین را به خدمات مالی خود اضافه کنند. قطر نیز یک استراتژی ملی فنآوری ملی را تنظیم کرده است که توسط بانک مرکزی قطر یا QCB ارائه شده است و هدف آن پشتیبانی از بخش فین تک با همکاری چندین سهامدار کلیدی محلی از جمله مرکز مالی قطر یا QFC و بانک توسعه قطر یا QDB می باشد چرا که بخش دولتی قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ بزرگ ترین سرمایه گذار در فناوری بلاک چین باشد.

بانک مرکزی قطر به عنوان بخشی از استراتژی فن تک خود اقدام به صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی استراتژی تجاری برای شتاب از سپرده می کند، زیرا کووید ۱۹ منجر به افزایش علاقه به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان شده است. نماینده بخش پیشرفته فنی بانک مرکزی قطر گفت: ” بانک مرکزی قطر از استفاده ایمن از پیشرفت های فن آوری که باعث ثبات مالی و گنجاندن در قطر می شود استقبال می کند.” “صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی مطمئناً دارای مزایای در نوآوری است و به کاربران این امکان را می دهد تا نحوه پرداخت خود را به میزان قابل توجهی تغییر دهند.” این نماینده افزود:

“در حال حاضر هیچ برنامه قطعی برای صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی وجود ندارد، با این حال، بانک مرکزی قطر فرصت هایی را که این فناوری برای قطر در اختیار افراد قرار می دهد ارزیابی می کند و به تحقیق در مورد این موضوع قبل از تصمیم گیری نهایی ادامه خواهد داد.”

در ماه مارس، بانک مرکزی قطر، “سیستم پرداخت موبایل قطر” مبتنی بر کد QR ملی خود را راه اندازی کرد، پروژه ای که به منظور افزایش شمول مالی و کاهش استفاده از اسکناس در کشور طراحی شده است. هدف آن این است که شهروندان بتوانند از یک کیف پول الکترونیکی در تلفن های همراه خود استفاده کنند، تراکنش های همتا به همتا را انجام دهند و هزینه کالاها و خدمات را پرداخت کنند. همچنین امکان برداشت های فوری و سپرده های نقدی را فراهم می کند.

“محمد باراکات” (Mohammed Barakat)، مدیر عامل شورای تجاری ایالات متحده و قطر گفت: “قطر برای دستیابی به رویای رهبر جهانی شدن در فین تک، هم افزایی باورنکردنی را در بین نهادها نشان داده است.” وی همچنین اضافه کرد:

“با توجه به بازار حوالجات و پردازش پرداختی بزرگ موجود و همچنین استراتژی قطر برای تبدیل شدن به یک دروازه منطقه ای برای یک بازار عظیم، پیش بینی می کنم که رشد سریعی در بخش فین تک قطر صورت گیرد.”

با بازگشایی مرز قطر برای پروازها از سوی کشورهای کم خطر در تاریخ ۱ اوت، بانک توسعه قطر اخیراً یک انکوباتور فین تک (برای استارتاپ های اولیه) و یک برنامه شتاب دهنده (برای شرکت های بالغ) را که برای پذیرایی از کارآفرینان محلی و جهانی است، راه اندازی کرده است. در تلاش برای کمک به شبکه جامعه فین تک، بانک توسعه قطر در حال ارائه “FinTech Circle” است، مکانی که در آن شرکت های معتبر فن آوری پیشرفته می توانند به مدت ۱۲ ماه به صورت رایگان کار کنند. بانک توسعه قطر که ادعا می کند بیش از ۹۰۰ شرکت به عنوان مشتری و ۲۰ میلیارد دلار دارایی مشترک تحت مدیریت خود دارد، زیرساخت های قانونی، نظارتی و مالیاتی خود را اداره می کند.

عبدالعزیز بن ناصر الخلیفه (Abdulaziz bin Nasser al-Khalifa)، مدیرعامل بانک توسعه قطر توضیح داد: “از زمان ظهور فین تک به عنوان یک رقیب در یک بخش خدمات مالی معمولی تا نقش امروز آن به عنوان یک کاتالیزور تغییر و توان افزا، به جرات می توان گفت صنعت ما راه طولانی را طی کرده است بلاک چین از این روند پیروی می کند به طوری که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۷ حدود ۱۰ دردصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بر روی بلاک چین ذخیره شود. ” وی همچنین اضافه کرد:

“در قطر، بلاک چین و سایر فن آوری های نوظهور می توانند نقش اساسی در تحول کلی اقتصادی قطر بخصوص در دیجیتالی شدن بخش های مختلف داشته باشند، جایی که می توان آنها را در چهار حوزه اصلی اعمال کرد: دولت به شهروندان، تجارت به مصرف کننده، دولت به تجارت و تجارت به تجارت. “

مبارزه با پولشویی ارزهای دیجیتال و تامین مالی تروریسم

قطر به شماری از کشورها در سراسر جهان پیوسته است که برای مقابله با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال در تأمین مالی تروریسم و پولشویی، قوانین سختگیرانه تری را اجرا می کنند.

در دسامبر سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی قطر آیین نامه های جدیدی را در قالب بخشنامه های ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۳ و ۴۶ سال ۲۰۱۹ تصویب کرد که خدمات ارائه دهنده دارایی های مجازی یا VASP ها را از فعالیت در قطر به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منع کرده و قوانین خود را وضع می کند. در راستای توصیه های کارگروه اقدام مالی که شامل اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و انجام ارزیابی های خطر است. این قانون مجازات هایی را برای نقض قانون در قالب مجازات های مالی و حبس های احتمالی تعیین کرده و خواستار همکاری همه جانبه از سوی شرکای بین المللی مانند ایالات متحده، چین، هند، استرالیا، بنگلادش، مالت، پاکستان و … می باشد.

به دنبال به روزرسانی های مقرراتی مبارزه با پولشویی قطر، مرکز بازارهای مالی قطر یا QFMA و مرکز تنظیم مقررات مالی قطر یا QFCRA نیز در دسامبر سال ۲۰۱۹ اطلاعیه های مشابهی را صادر کردند که در آن الزاماً باید کلیه خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال در سراسر مرکز مالی قطر ممنوع شود.

QFCRA برای اهداف بخشنامه بانک مرکزی قطر و اعلامیه های QFMA و QFCRA، خدمات دارایی مجازی را بطور گسترده به عنوان مبادله بین دارایی های مجازی و ارزهای فیات تعریف می کند، از جمله تبادل بین یک یا چند نوع دارایی مجازی؛ انتقال دارایی های مجازی؛ حفاظت از دارایی ها و یا اداره دارایی های مجازی یا ابزارهایی که امکان کنترل دارایی های مجازی را دارند و مشارکت در و ارائه خدمات مالی مربوط به پیشنهاد صادرکننده یا فروش دارایی مجازی. با این حال، توکن های اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی یا پولی دیجیتال که توسط QFCRA ، QCB یا QFMA تنظیم می شوند، در این ممنوعیت وجود ندارد.

به عنوان مثال، به گفته نماینده بانک مرکزی قطر، کارت های بدهی ارز دیجیتال نمی توانند توسط ارائه دهندگان خدمات مالی در قطر صادر شوند. کارت بدهی ارز دیجیتال به روشی کاملاً مشابه با سایر کارت های بدهی پیش پرداخت معمولی دیگر عمل می کند، اما به جای اینکه کارت را از یک حساب بانکی معمولی بازپرداخت کنید، وجوه از یک کیف پول ارز دیجیتال منتقل می شوند. سپس ارائه دهنده کارت به طور خودکار ارز دیجیتال را به ارز فیات مورد نظر خود تبدیل می کند.

Wirecard، پیشرو در ارائه دهنده کارت های بدهی ارز دیجیتال فین تک اروپا که در پایان ماه ژوئن با اعلام ورشکستگی در نتیجه دستکاری در حساب ها و ادعاهای پولشویی در سراسر جهان، به بزرگ ترین رسوایی حسابداری در شرکت های منطقه تبدیل شد، از سال ۲۰۱۳ خدمات پردازش پرداخت را به شرکت هواپیمایی قطر ارائه می دهد. چنین مقرراتی مانند انتقال ارز دیجیتال از یک کیف پول و تبدیل به ارز فیات دیگر طبق مقررات جدید ارز دیجیتال، دیگر در قطر مجاز نیست.

مالیات بر ارزهای دیجیتال

همانطور که نماینده بخش فین تک بانک مرکزی قطر اظهار داشت:

“قطر در حال حاضر مزایا و خطرات مرتبط با دارایی های دیجیتال را ارزیابی می کند و مواردی از جمله مالیات دارایی های دیجیتال بخشی از این ارزیابی را تشکیل می دهد.”

فهاد ال دوساری (Fahad Al Dosari)، رایزن تجاری قطر به ایالات متحده htc,n: “قطر یکی از با ثبات ترین اقتصادهای جهان است و ما برای شرکت های مستقر در آمریکا مشوق های مالی محکمی را ارائه می دهیم مانند معافیت مالیاتی ۲۰ ساله ما برای شرکت هایی که در مناطق آزاد فعالیت می کنند.” وی همچنین اضافه کرد:

“تحت رهبری امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی (Emir Sheikh Tamim bin Hamad)، همه ادارات دولتی قطر متعهد شده اند تا از سرمایه گذاری های آمریکا در منطقه حمایت کنند و قطر را به یک قطب فین تک برای خاورمیانه تبدیل کنند.”

لازم به ذکر است که ایالات متحده و قطر توافق نامه مالیات مضاعف ندارند، اما هر دو کشور توافقنامه ای را برای بهبود انطباق مالیات بین المللی و اجرای قانون پیروی از مالیات بر حساب خارجی امضا کردند.

علاوه بر این، ایالات متحده متحد دفاعی و امنیتی قطر است و در سال ۲۰۱۸، دو کشور یادداشت تفاهم نامه ای را در مورد مبارزه با تروریسم و تأمین اعتبار آن و در رابطه با مبارزه با جرایم سایبری امضا کردند.

استیون منوچین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه داری ایالات متحده پس از آنکه دادگستری پس از تحقیقات چند سازمانی توسط اداره تحقیقات فدرال، بخش تحقیقات امنیت داخلی اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده و بخش تحقیقات جنایی IRS، بزرگ ترین مصادره دارایی های دیجیتال را که مورد استفاده سازمان های تروریستی قرار گرفته است را اعلام کرد، گفت: “شبکه های تروریستی با فن آوری سازگار شده اند و تراکنش های مالی پیچیده ای را در دنیای دیجیتال از جمله از طریق ارزهای دیجیتال انجام می دهند. عوامل ویژه IRS-CI در واحد جرایم سایبری DC با جدیت تلاش می کنند تا این شبکه های مالی را کشف کنند.” گفتنی است که در تحقیق صورت گرفته از ابزارهای تحقیقاتی ارز دیجیتال چینالیسیس استفاده شده است.

گفتنی است که مالیات دهندگان ایالات متحده و شرکت های وابسته آنها که در قطر “فعالیت” دارند “باید فرم مالیات IRS 5713 را با اظهارنامه مالیات بر درآمد خود درج نمایند تا از عواقب تنبیهی آن جلوگیری کنند.

مشاور سودآور برای اورکلاک کردن سپرده: یک راهنمای کامل

من در انتخاب یک مشاور معتبر فارکس به شما کمک می کنم. تجارت خودکار نه تنها در بین دلالان محافظه کار بلکه در کسانی که با افزایش ریسک تجارت می کنند موفقیت آمیز است. هنگامی که من به تازگی تجارت معاملات فارکس را شروع کردم ، سپرده زیادی نداشتم ، بنابراین مجبور بودم برای افزایش سریع حساب خود ، به دنبال هر فرصتی باشم. در این مقاله می خواهم اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد نحوه انتخاب روبات برای شما به اشتراک بگذارم مشاور برای پراکندن سپرده و اینکه چرا به دستیابی به هدف کمک می کند.

مزایای سیستم های اتوماسیون اثبات شده

من فکر می کنم که تجارت ربات می تواند یک مرد ضرب و شتم نیست، به عنوان بازار - آن را همواره در حال تغییر مکانیسم. همانطور که معلوم شد، تجزیه و تحلیل الگوریتم در بسیاری از مناطق فرار فعالیت استفاده می شود. به عنوان مثال، آب و هوا پیش بینی و تحقیقات تمام تغییرات هرج و مرج. استفاده از روبات ها در تجارت را متحول کرده است بازار، و هیچ کس منکر این نیست که. سیستم تجارت خودکار دارای مزایای زیر است بیش از مرد با تجارت مخاطره آمیز:

• عدم احساس - شاید مهم ترین استفاده از روبات ها و یک نقطه ضعف کلیدی از معامله گران زندگی می کنند. همه، بدون استثنا، دلالان به هر حال با مشکلات روانی در طول تجارت مواجه چرا که طبیعت انسان است. در اغلب موارد، احساسات منجر به ضرر و زیان بزرگ در حساب تجاری، به خصوص در معرض خطر است. هر معامله گر مقابله با استرس وقتی که می آید به خطر تقریبا تمام سپرده، و ربات همیشه پایدار.

• ساعت تجارت - هیچ یک از ما نمی تواند با عملکرد ربات مقایسه شود، زیرا ممکن است ساعت در روز 24 تماشای بازار و انتظار برای ورود به معامله. معامله گر است یک فرد واقعی، او نیاز به خوردن و استراحت، آن است که به سادگی به عنوان به عنوان ربات موثر نیست. در پراکندگی حساب بسیار مهم به استفاده از تمام فرصت های ورود به یک معامله است، و مشاور می توانید آن را فراهم می کند.

• توانایی تست برای یک دوره طولانی - این بدان معنی است که هر سیستم می تواند به طور خودکار بررسی می شود. معامله گر تنها زمان (در فاصله چند سال) بررسی می شود. استراتژی دست چک دستی، و آن را نیز طول می کشد بسیاری از زمان و تلاش. این ربات می تواند فورا بررسی می شود و در یک دوره بسیار طولانی از زمان. این رویکرد دوباره ثبات و اعتماد به نتایج می دهد.

• تجزیه و تحلیل کمی - مشاوران نه تنها می توانند بدون استراحت تجارت کنند بلکه تعداد زیادی از ارزش ها را نیز در هر ثانیه تجزیه و تحلیل می کنند. این می تواند شاخص صدها شاخص ، انتشار اخبار در سراسر جهان ، ارتباط با دهها ابزار مالی دیگر آنچه که یک معامله گر به چند ساعت به یک ربات نیاز دارد در ثانیه انجام می دهد.

اگر این مجموعه برای ارزیابی تمام مزایای استفاده از یک ربات تجارت، و سپس شما باید شک و تردید در مورد ضرورت آن در تجارت باقی نمی ماند. این امر به ویژه شتاب واقعی سپرده، به عنوان در این مورد، تعدادی از خطاهای بیش از حد از احساسات و حتی معامله گران حرفه ای است.

دستورالعمل های مرحله به مرحله برای انتخاب مشاور برای اورکلاک

مشاور رایگان دریافت کنید

هنگامی که تصمیم گیری در استفاده از سیستم های خودکار در تجارت خود، رویکرد کامل به ارزش به انتخاب مشاور. در بازار در بسیاری از توسعه با کیفیت بالا وجود دارد، و هر کدام مزایای خاص خود را. هستند بهترین گزینه زمانی که ربات تقریبا در همه دسته ها بیش از رقبای خود است. من شخصا دوست ربات ابیبنابراین همه نمونه هایی خواهد شد با آن همراه است.

گام 1. شناسایی فرصت های خود را

تا به امروز، بسیاری از مشاوران، یک مجوز برای آن شما باید پرداخت وجود دارد. در این مورد، هزینه های بالای توسعه این معنا نیست که آن را با کیفیت بالا است. بسیاری از ربات است که به وضوح ارزش پول است. به هر حال، اگر شما نیاز به تصمیم گیری برای خرید یک مجوز یا شما نیاز به یک مشاور تجارت آزاد است.

به عنوان یک قاعده ، در صورت نیاز به اورکلاک سپرده ، بهتر است تمام وجوه موجود را در حساب کاربری داشته باشید تا پول خرج کنید و کیفیت روبات ها را بررسی کنید. به عنوان مثال ، سیستم Abi Forex که من استفاده می کنم کاملاً رایگان است. و نیازی نیست که به دنبال ربات دیگری باشم ، حتی اگر حتی ارزان ترین گزینه ها را نیز در بازار داشته باشم.

گام 2. لطفا رای تجارت ربات استراتژی

در مرحله بعد ، توصیه می شود که EA از چه نشانگرها و علائمی استفاده کند. به عنوان مثال ، روبات هایی وجود دارند که به طور متوسط ​​با Moving معامله می کنند ، و از نوسانگرها (RSI ، Stochastic و دیگران) یا کپی رایت استفاده می شود. شاخص.

به هنگام مطالعه سیگنال های مشاور باید مطمئن شوید که استراتژی:

• شامل هر دو شاخص روند و اسیلاتورهای که بهترین کار در یک محدوده تجارت؛
• آیا سیگنال های کپی رایت پنهان به جای الگوریتم واقعی است که می توان در تاریخ مورد آزمایش قرار ندارد.

مشاور مورد استفاده من ابی درخواست چند شاخص شناخته شده است:

1. روند - مجموعه ای از گروههای موسیقی رگرسیون خطی و بولینگر؛
2. RSI؛
3. MACD.
4. تصادفی؛
5. ٪ ویلیامز؛
6 CCI

در نتیجه، در عمل، ربات را نشان می دهد نتایج چشمگیر هر دو در یک بازار، روندی، زمانی که یک جنبش قوی وجود دارد، و در یک محدوده معاملات (تثبیت).

در پراکندگی حساب بسیار مهم است که مشاور همه کاره بود و اجازه می دهد تا برای حداقل تعداد خطاها، البته در هزینه های سیگنال کمتر. در معرض خطر بالا برای هرگونه بی دقتی برابر با از دست دادن سپرده. ابی در دراز مدت 87٪ معاملات سودآور در گزینه های است که به اندازه کافی نشان می دهد.

گام 3. بررسی برای سیستم های مدیریت سرمایه ویژه

برای اورکلاک روشی به نام وجود دارد مارتینگاله. ذات آن در این واقعیت نهفته است که با یک معامله منفی ، مورد بعدی برای جبران ضرر و زیان دو برابر می شود.

برخی حقایق در مورد شرط:استراتژی تجاری برای شتاب از سپرده

• با وجود تمام انتقاد از سیستم، آن را در کوتاه مدت کار می کند به چند معاملات به طور قابل توجهی حساب تجاری را افزایش دهد.
• البته برای یک مدت طولانی برای اعمال شرط غیر قابل قبول. به هر حال، حساب از دست خواهد رفت، اما قبل از آن شما می توانید مدیریت آن را افزایش در زمان 10.
• اگر شما آماده برای توقف در زمان برای متفرق کردن حساب است، این سیستم شما ضروری است.

مقدار زیادی از مشاوران بر اساس دو برابر شدن تعداد زیادی با تجارت از دست دادن وجود دارد، انتخاب مهم است که آنها را آزمایش در چند دوره. این کمک خواهد کرد برای پیدا کردن مقدار تقریبی که ممکن است نمره را افزایش دهد. من توصیه می کنم به ماندن پس از سپردن افزایش خواهد یافت بار 3. اگر تجارت ادامه می دهد، احتمال حال حاضر بسیار بالا از دست دادن کل حساب.

به عنوان مثال، ابی دوباره. در این EA تنها سه سیستم مدیریت سرمایه، در میان چیزهای دیگر، شرط. به همین دلیل، این ربات می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای شکستن سپرده و تجارت محافظه کار پس از آن.

امتیاز بهترین گزینه های دودویی torgovue sovetniki

گام 4. به بررسی بررسی و تماس با توسعه

قبل از استفاده از هر سیستم تجارت مطلوب آن برای ارزیابی تمام "مثبت" و "منفی"، نوشته شده در یک بررسی است. این کمک خواهد کرد شهرت مشاور را به درستی تفسیر و به نا امید می شود استفاده های بعدی. توجه به چند نکته:

• آیا وب سایت رسمی ربات.
• بازخورد آنچه موضوع از کدوم؛
• آیا یک شرح مفصل از تمام گزینه ها و توصیه های کنونی؛
• آیا مواد اضافی و یک ویدیو از EA وجود دارد.

محصول با کیفیت معمولا دارای پشتیبانی کامل از توسعه، و همچنین بررسی مثبت است.
نصب و راه اندازی ربات باید سعی کنید برای تماس با نویسنده آن، اگر چنین امکانی وجود دارد. او ممکن است برخی از تفاوت های ظریف در پیکربندی ربات به اهداف خاص خود را نشان می دهد. بازار همواره در حال تغییر، و گاهی حتی یک تغییر جزئی در تنظیمات می توانید ربات بهینه سازی به طوری که آن را به یک نتیجه مثبت را نشان می دهد.

نتیجه

بنابراین، تجارت خودکار ضروری و مورد نیاز در تجارت، به ویژه هنگامی که شتاب سپرده. یک زن و شوهر از دلایل، اعم از احساسات پیش پا افتاده در میان معامله گران، پایان دادن به عملکرد روبات ها، که منجر به برتری انسان وجود دارد.

در هنگام انتخاب ربات باید توصیه های خاصی را دنبال کنید:

• اول، تعیین بودجه خود را، ترجیح داده می شود که برای متفرق مشاوران رایگان.
• دوم، بررسی استراتژی ربات است، مهم است که به آن به عنوان یک بازار، روندی کار می کنند، و در تحکیم.
• همچنین شما می خواهد حضور سیستم EA شرط نیاز، از آن می تواند کمک به کار در معرض خطر بالا.
• نکته پایانی وجود بازخورد مثبت و پشتیبانی از توسعه دهنده، که آن هم برای راه اندازی صحیح سیستم مهم است.

با پیروی از دستورالعمل فوق، شما قادر به انتخاب یک ربات مناسب و معقول بدون هیچ مشکلی، که پیاده سازی آرمان های خود را خواهد بود.

مهم‌ترین وظیفه کارشناسان فناوری اطلاعات حرکت مبتنی بر ظرفیت های موجود تکنولوژی است

مهم‌ترین وظیفه کارشناسان فناوری اطلاعات حرکت مبتنی بر ظرفیت های موجود تکنولوژی است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه بانکداری و اقتصاد دیجیتال با سرعت و شتاب استراتژی تجاری برای شتاب از سپرده در حال حرکت است گفت: مهم‌ترین رقیب امروز بانک ها فین تک ها هستند.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه بانکداری و اقتصاد دیجیتال با سرعت و شتاب در حال حرکت است گفت: مهم‌ترین رقیب امروز بانک ها فین تک ها هستند.

به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، امیرهوشنگ عصارزاده در همایش کشوری تکریم و تعالی کارشناسان فناوری اطلاعات در مشهد ضمن مرور تحولات در حوزه بانکداری دیجیتال گفت: شناخت و رصد این تغییرات برای برنامه ریزی آینده پیش روی بانک بر عهده کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات می باشد.
عصارزاده با اشاره به فضای رقابتی در صنعت بانکداری گفت: اگر بخواهیم درست برنامه ریزی کنیم باید از آینده پیش روی بانک اطلاع داشته باشیم درغیر این صورت رفتار ما منفعلانه و برخلاف واقعیات موجود خواهد بود که منجر به تصمیمات هزینه ساز خواهد شد.
عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به تحولات در صنعت بانکداری افزود: صحبت از انقلاب صنعتی چهارم و پنجم حول بانکداری و اقتصاد دیجیتال هست که به ما فرصت انتخاب نمی دهد. وی در همین زمینه گفت: نمی‌گوییم باید مقهور و تسلیم این تحولات شویم بلکه باید با برنامه ریزی و رصد هوشمندانه آن را به خدمت بگیریم.
عصارزاده در ادامه به مرور وظایف کارشناسان فناوری پرداخت و گفت: اولین و مهمترین وظیفه کارشناسان فناوری اطلاعات رصد تغییرات و ارائه تصویر روشن از آینده بانک و سوق دادن آن به حرکت بر لبه تکنولوژی می باشد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون دومین وظیفه کارشناسان حوزه فناوری را آگاه سازی بدنه سازمان با محصولات و بالا آوردن سطح اطلاعات سطوح مختلف بانک در حوزه بانکداری نوین عنوان کرد.
عصارزاده در ادامه ضمن بررسی تفاوت های بانکداری الکترونیک و دیجیتال گفت:ذهن ما بر مبنای بانکداری الکترونیک شکل گرفته به طوری که فرآیندها، ساختارها و رفتار ما مبتنی بر بانکداری الکترونیک هست در حالی که امروز و الان بحث بانکداری دیجیتال هست.
عضو هیات مدیره در پایان سخنانش با اشاره به کسب و کارهای دیجیتال، معطل ماندن و برنامه ریزی بلندمدت کردن در این زمینه را خطا دانست و گفت: بانکداری و اقتصاد دیجیتال معطل کسی برای اخذ مجوز نمی ماند. شاهد ماجرا این که واقعا چه کسی در کشور ما برای ورود به خرید و فروش ارز دیجیتال اجازه گرفت؟
عصارزاده در پایان ضمن تشکر از حوزه فناوری اطلاعات و روابط عمومی بابت برگزاری این همایش گفت: استان خراسان رضوی که امروز میزبانی این همایش را بر عهده دارد با داشتن مجموعه ای منسجم، قوی و کارآمد حقیقتا توان و ظرفیت برای برگزاری این برنامه ها در سطوح بالاتری را دارد.
در ادامه جلسه معاون مدیرعامل در امور استانها و بازاریابی ضمن بررسی تحولات دیجیتال در فضای آینده صنعت بانکداری گفت: سازمان های امروز سیسستم های به هم پیوسته با انعطاف پذیری بالا دانست که اجزاء و و اضلاع مختلف به واسطه ظرفیت و میزان اثر بخشی ، نقش آفرینی می کنند که مسلما این نقش آفرینی با رویکرد سیستمی منجر به هم افزایی در راستای تحقق اهداف و برنامه ها می شود وی در همین رابطه افزود سیستم زمانی پابرجاست که تعامل ، تفاهم ، مشارکت برقرار و تزاحم وجود نداشته باشد
سعید معادی در ادامه ضمن بیان اینکه استراتژی چیزی جزء داشتن سمت و سوی مسیر حرکت و تحرک و اقدام نیست گفت ، تلفیق این دو مولفه و بکار گیری و بهره گیری منطقی ، عالمانه و عملانه می تواند موجب خلق ارزش شود در غیر این صورت فقدان کارایی و اثر بخشی و هدر رفت و در نهایت شکست را به دنبال خواهد داشت .
معادی یاد آور شد: تغییر و تحول به سرعت سرسام آوری ساری و جاری است به نحوی که نقش و کارکردها را کرده است بنابراین لازم است که به موازات تغییرات کارکردی رویکرد ها هم تغییر یابد وی با اشاره به وجود رقبای جدی در صنعت بانکداری گفت: در این تحولات پر شتاب برای کسب و کار ذینفعان و مشتریان صبوری به خرج نمی دهند و پایداری و ماندگاری را در دستور کار قرار نمی دهند بلکه یا با اهرم فشار و اجبار برای تغییر که در قالب انتظار و در خواست مطرح می گردد کسب و کار را مجاب به انطباق با شرایط و وضعیت موجود قرار می دهند و تغییر وضعیت قرار می دهند یا اینکه با بهره گیری از فناوری و تکنولوژی جدید و روز آمد تبدیل به رقبای جدی می شوند
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: متخصصین و کارشناسان فناوری در عرصه تحولات مبتنی بر فناوری و تکنولوژی به عنوان پیشران جدی محسوب می شوند
معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون گفت: خیلی از فرآیندهای ما فناورانه نشده است و به نظر باید هر بخشنامه ای یک پیوست فناوری و تبلیغات داشته باشد.
محمد ذوالفقاری در ادامه با اشاره به نقش کارشناسان فناوری گفت: ورودی های اطلاعات ما درباره بازارشما هستید، سمت و سوی فکر من و شما آینده بانک را رقم می زند، شما اگر محافظه کار باشید بانک هم عقب گرد و پسرفت خواهد کرد و اگر فناورانه باشید بانک هم فناورانه می شود.

استراتژی تامین مالی خرد در ایران

انواع روش های تامین مالی خرد، مهم ترین طرح ها و برنامه ها و پیشنهاد بهبود تامین مالی خرد در ایران

اندیشکده تعاون و توسعه علی آقاجانی ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

استراتژی تامین مالی خرد در ایران

یکی از راه های تامین سرمایه برای کسب وکارهای نوپا و خرد در کشورهای درحال توسعه، تامین مالی خرد (ارائه خدمات مالی محدود به افراد با درآمد کم و فعالیت های تجاری غیر متشکل و کوچک) است. فعالیت های تامین مالی خرد به طور فزاینده ای توسط موسسات مالی شامل بانک ها و مؤسسات غیر بانکی، در حال گسترش است. در برخی موارد این خدمات، فعالیت اصلی موسسه مالی را تشکیل داده و در برخی دیگر تشکیل دهنده قسمتی از فعالیت های متنوع بانک یا موسسه است. برنامه های تامین مالی خرد به منظور ایجاد اشتغال زایی و فقرزدایی ازجمله برنامه هایی است که با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا به ویژه برای زنان کم درآمد، در زمینه توسعه جوامع محلی توجه های زیادی به آن جلب شده است.

کلیدواژه: تامین مالی خرد، تعاونی ها، فقرزدایی

ضرورت و اهداف پژوهش

تامین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. این افراد معمولا استراتژی تجاری برای شتاب از سپرده به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، موردتوجه بانک ها و سایر مؤسسات مالی متعارف، قرار نمی گیرند. این نوع از تامین مالی با دامنه وسیعی از خدمات مالی مانند سپرده ها، وام، خدمات پرداختی، انتقال پول و بیمه به فقرا و افراد کم درآمد راهکار مناسبی برای دسترسی این گروه ها به خدمات پولی، بانکی و اعتباری باهدف خوداشتغالی به شمار می رود. جنبش تامین مالی خرد در اوایل دهه ۱۹۷۰ در بنگلادش، در پی پدیده شکست بازار و شکست دولت در اعطای اعتبارات به افراد کم درامد توسط محمد یونس شکل گرفت. ایده محمد یونس، پس از بنگلادش در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نظیر اندونزی، هند، نپال و برخی کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، کانادا و نیز بسیاری از کشورهای دیگر به کار گرفته شد؛ به نحوی که تعداد این موسسات ظرف ۲۵ سال به ۱۵۰۰ عدد در ۸۵ کشور رسید.

در ایران عواملی چون رکود اقتصادی و کاهش اشتغال، منجر به افزایش ظرفیت نیروی کار بیکار شده است. این امر می تواند بسترساز شکل گیری انواع کسب وکارها مانند کسب وکارهای خانگی باشد. مدیریت صحیح این کسب وکارها می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری های گروهی در تعاونی ها باشد، زیرا تعاونی ها در شرایط رکود بیش از هر بخش دیگر اقتصادی می توانند پیشتاز جهش تولید باشند. به نتیجه رسیدن این امکان، نیازمند برنامه ریزی جهت تامین اعتبارهای خرد برای تعاونی هاست. در این پژوهش به بررسی انواع روش های تامین مالی خرد و مهم ترین طرح ها و برنامه های تامین مالی خرد در ایران پرداخته شده است. در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور بهبود تامین مالی خرد در ایران ارائه شده است.

انواع روش های تامین مالی خرد

روش های تامین مالی خرد ازلحاظ نظری دارای تقسیم بندی خاصی هستند:

مالیه

روش تامین اعتبار مالیه به دو صورت ارزی و ریالی بوده و غالباً برای ارائه تسهیلات بلندمدت در خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه ها، سدها و … که نیاز مالی قابل توجهی دارند، به کار می رود؛ بدین صورت که در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی شود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست، معمولا خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، میان بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می شود.

غیر قرضی

این روش که به نام سرمایه گذاری تامین کننده منابع مالی (سرمایه گذار) نیز عنوان می شود، با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح موردنظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح، انتظار دارد. انواع گوناگون این روش شامل انواعی چون سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیرمستقیم و تجارت متقابل است.

بدیعه پردازی

در سال های اخیر تلاش های زیادی در کشور صورت گرفته تا روش های کلیشه ای و سنتی فعالیت های اقتصادی فردی یا تعاونی جای خود را به روش های تازه و بدیع، مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی نوپدید دهد. شکل گیری استارت آپ ها و شتاب دهنده ها در کسب وکارهای فردی نیز نشانی بر همین مهم است. تسری این امر به فعالیت تعاونی ها می تواند دریچه های نوینی را در زمینه علم و فناوری اقتصاد کشور بگشاید.

سرمایه گذاری گروهی

این نوع سرمایه گذاری دارای انواع گوناگونی است؛ یکی از انواع این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مبتنی بر کمک مالی است. در این روش اصل کار برای تامین سرمایه، اهدا هزینه ها به صاحب طرح بوده و سرمایه گذار بدون امید به بازگشت سود، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد. در این روش ریسک پایین بوده و بیشتر در حوزه هنر کاربرد دارد. نوع دیگر این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مبتنی بر پاداش است که ریسک در این روش پایین است و سرمایه گذار، سرمایه را به عنوان پاداش به صاحب ایده می دهد. این روش بیشتر برای تولید محصولات پروژه ای کاربرد دارد

مهم ترین طرح ها و برنامه های تامین مالی خرد در ایران

برخی از مهم ترین طرح ها و برنامه های اجراشده در ایران به شرح ذیل هستند:

  • وام های قرض الحسنه: به صورت کلی وام های قرض الحسنه در ایران در قالب سه نوع سازمان دهی نهادی، تاکنون بکار گرفته شده اند:

نوع اول صندوق های قرض الحسنه خانوادگی که در غالب نهادهای غیررسمی مشغول به فعالیت هستند؛ نوع دوم صندوق های قرض الحسنه که در قالب نهادهای شبه رسمی و مردم نهاد فعالیت می کنند و اختیارات و نظارت بر آن ها بر عهده ی بانک مرکزی است و نوع سوم اعطای وام های قرض الحسنه از سوی نظام بانکی و به صورت رسمی است؛

  • طرح های اعتبارات خرد بانک کشاورزی: بانک کشاورزی در قیاس با سایر بانک ها، بیش از همه و به ویژه پس از انقلاب تاکنون درگیر اعطای تسهیلات به اقشار کم درآمد به ویژه در مناطق روستایی بوده و عمدتا تلاش هایش در قالب اجرای طرح هایی خاص نظیر «طرح حضرت زینب (س)»، «طرح ایران»، «طرح اشتغال زندانیان آزادشده» و «صندوق اشتغال روستایی برای گروه های خاص» بوده که از میان آن ها دو طرح حضرت زینب (س) و ایران نسبت به سایر طرح ها، هدف گذاری شان برای دسترسی به گروه هدف دقیق تر و بهتر بوده است؛
  • تعاونی های اعتبار: با تصویب اساسنامه نمونه تعاونی در سال ۱۳۷۰، افتتاح حساب سپرده، پس انداز و جمع آوری قرض الحسنه توسط تعاونی ها مجاز دانسته شد و در بازه زمانی ۱۲ ساله (تا سال ۱۳۸۲) تعداد صندوق های قرض الحسنه تأسیس شده توسط تعاونی های روستایی ۱۰، سپرده های اعضا حدود ۳۰۰ و تعداد وام های پرداختی بیش از ۱۵ برابر شد.

پیشنهاد بهبود تامین مالی خرد در ایران

علیرغم تجارب متعدد و سابقه نسبتا طولانی کشور در تامین مالی خرد، لیکن مقایسه دقیق ساختار و عملکرد نهادهای تامین مالی خرد کشور با مؤلفه های الگوی اصیل تامین مالی خرد حاکی از آن است که در ایران برخلاف تجارب موفق بین المللی، در اغلب موارد از اعطای وام با مبالغ کوچک، بدون در نظر داشتن ابعاد اجتماعی به تامین مالی خرد تعبیر شده است. همچنین با توجه به شکاف بسیار، میان عمده نهادهای تامین مالی خرد کشور با مؤلفه های الگوی اصیل تامین مالی خرد، اهداف مهمی چون کاهش نرخ بیکاری و فقر محقق نشده است. بر این اساس پیشنهاد می شود توصیه های سیاستی زیر در دستور کار مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد:

  • لزوم بازنگری و اصلاح ساختار نهادهای تامین مالی خرد کشور؛ در این راستا پیشنهاد می شود ضمن فراهم سازی بسترهای لازم، الزامات قانونی کافی جهت بهره گیری نهادهای قدیمی و جدید تأسیس تامین مالی خود از مولفه های الگوی اصیل تامین مالی خرد تعبیه شود؛
  • الزام ارتباط گیری نهادهای تامین مالی خرد کشور با مراکز دانشگاهی و پژوهشی در راستای هدایت و سوق دریافت کنندگان تسهیلات به سمت نیازهای بازار؛ با توجه به فضای رقابتی و واردات بی رویه کنونی، نمی توان از نهادهای تامین مالی خرد بدون تعیین استراتژی و هدایت کسب وکارهای خرد انتظار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سطح درآمدی فقرا را داشت؛
  • تشکیل زنجیره ارتباطی میان نهادهای تامین مالی خرد و امکان به روزرسانی آن در صورت آغاز به کار نهادی جدید در این حوزه به منظور انتقال تجربیات و کاهش هزینه ها؛
  • فرهنگ سازی میان فقرا در راستای بازپرداخت وام؛ عمدتا برخی فقرا با توجه به تعدد کمک های خیرخواهانه به آن ها، این گونه بار آمده اند که گویی بازپرداخت وام حق آن ها نیست.

جمع بندی

یکی از راه های تامین سرمایه برای کسب وکارهای نوپا و خرد در کشورهای درحال توسعه، تامین مالی خرد است. تامین مالی خرد به معنای ارائه خدمات مالی محدود به افراد با درآمد کم و فعالیت های تجاری غیر متشکل و کوچک است. این نوع از تامین مالی با دامنه وسیعی از خدمات راهکار مناسبی برای دسترسی گروه های کم درامد به خدمات پولی، بانکی و اعتباری باهدف خوداشتغالی به شمار می رود. تامین مالی خرد دارای روش های مختلفی است که مهم ترین آن ها شامل مالیه، غیر قرضی، بدیعه پردازی و سرمایه گذاری گروهی است. در ایران برنامه ها و طرح هایی در زمینه تامین مالی خرد انجام شده است به طور مثال می توان به وام های قرض الحسنه و طرح های اعتبارات خرد بانک کشاورزی اشاره کرد. علیرغم تجارب متعدد و سابقه نسبتاً طولانی کشور در تامین مالی خرد، این زمینه در ایران نیازمند بهبود است. لذا پیشنهاداتی در این جهت ارائه شد.

این مطالعه در اندیشکده تعاون و توسعه با همکاری علی آقاجانی و محمود محمدی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.