هدف اندیکاتور Gator Oscillator


شکل ۳

اسیلاتور Gator – تشخیص روند یا بی روند بودن بازار

اندیکاتورها ابزارهای فنی برای تحلیل فنی یا تحلیل تکنیکال هستند که به تحلیل و شناسایی رفتار بازار کمک می کنند که ناشی از کُنِش و واکنش های معامله گرانِ آن بازار است. دو گونه اندیکاتور در بازار وجود دارند. یک گونه روند کنونی بازار و دیگری نوسان بازار را نشان می دهند. بازار در هر زمان یا دارای روند است یا بی روند که ناحیه خنثی یا Range نیز نامیده می شود. در این نوشته توسط اندیکاتور گِیْتور Gator به دنبال شناسایی روند دار یا بی روند بودن بازار هستیم.

اسیلاتور گِیْتور Gator Oscillator

اسیلاتور Gator یک اندیکاتور نوسان گیر است که توسط بیل ویلیامز [1] Bill Williams نوشته شده است. هدف اصلی از طراحی اندیکاتور اسیلاتور Gator شناسایی آن است که آیا بازار هم اکنون ۱) دارای روند [2] Trend است یا اینکه در حالت بی روند [3] Range یا خنثی [4] Neutral است. زمانی که بازار روند دارد، ۱) یا صعودی و ۲) یا نزولی است. زمانی که بازار صعودی است، پس قدرت در دست خریداران و زمانی که نزولی است، قدرت در دست فروشندگان است. ولی زمان که بازار بی روند یا خنثی است، پس اولا نشان از این که دو طرف بازی، یعنی خریداران و فروشندگان در تعادل هستند و دوما بازار نه شیب صعودی و نه شیب نزولی دارد، بلکه به صورت یک خط تقریبا افقی است.

بنابراین با شناخت اینکه بازار هم اکنون دارای روند است یا بی روند کمک بسیاری در معامله گری می کند. جمله معروفی میان معامله گران وجود دارد و این است که “ در جهت روند معامله کنید ” و بدین معنی است که اگر روند صعودی بود، پس وارد پوزیشن خرید [5] Long Position و اگر روند نزولی بود، وارد پوزیشن فروش [6] Short Position شوید.

بنابراین توسط اندیکاتور Gator می توانیم روند دار یا بی روند بودن بازار در لحظه شناسایی کنیم زیرا که قصد نداریم زمانی که بازار در حالت خنثی یا Range است وارد معامله شویم زیرا که در این زمان بازار میان فروشندگان و خریداران در تعادل است و سودی ندارد که وارد پوزیشن فروش یا خرید شویم. در عوض اگر تشخیص دهیم که بازار دارای روند است، پس می توانیم همسو با جهت روند وارد پوزیش شویم. در یکی از دو منبع زیر که درباره اسیلاتور گِیْتور خواندم و ترجمه کردم عنوان نوشته این بود: Wake up to the Market Trend with the Gator Oscillator یعنی توسط اسیلاتور Gator با روندِ بازار بیدار شوید .

توجه داشته باشید هدف اصلی از طراحی اسیلاتور Gator توسط بیل ویلیامز، استفاده آن به عنوان مکملی در کنار اندیکاتور دیگری به نام Aligator است که این نیز توسط آقای بیل ویلیامز طراحی شده است.

اسیلاتور Gator چگونه کار می کند

همانند دیگر اسیلاتورها، Gator به صورت یک پنجره مجزا زیر نمودار قیمت نشان داده می شود. این اندیکاتور به صورت پیش فرض در محیط متاتریدر وجود دارد و برای استفاده از آن از پنل Navigator گزینه Indicators را انتخاب کنید و سپس علامت + کنار پوشه Bill Williams را باز کنید و اندیکاتور Gator_Oscillator را بر روی نمودار قیمت کشیده و رها کنید [7] Drag and Drop . شکل ۱

شکل ۱

همانند شکل زیر (۲) یک پنجره زیر نمودار قیمت باز می شود که شامل گروهی از میله هایی به رنگ سبز (یا آبی) و قرمز است که حول خط افقی صفر ساخته می شوند.

شکل ۲

کار با این اندیکاتور بسیار ساده است. این اسیلاتور دارای سه پارامتر ورودی به نام های Jaws Period و Teeth Period و Lips Period است. شکل زیر از برگه Parameters در تنظیمات اندیکاتور این سه پارامتر ورودی را نشان می دهد. همچنین در پنجره اسیلاتور و در گوشه سمت چپ و درون پرانتز این مقادیر کنونی این سه پارامتر نوشته شده است.

شکل ۲

مطابق شکل ۲ این اندیکاتور برای انجام وظیفه خود از سه اندیکاتور Smoothed Moving Average استفاده می کند. مقدار پارامتر Jaws Period در واقع یک میانگین متحرک Smoothed با پریود ۱۳ است. دو پارامتر بعدی، یعنی Teeth Period و Lips Period نیز میانگین متحرک های Smoothed با پریودهای ۸ و ۵ هستند. بنابراین این اندیکاتور بر پایه سه میانگین متحرک Smoothed با پریودهای متفاوت است.

میله هایی که به سمت پایین و زیر خط صفر هستند، تفاوت میان Teeth و Lips را نشان می دهند و میله هایی که به سمت بالا و بالای خط صفر هستند، تفاوت میان Jaws و Teeth هدف اندیکاتور Gator Oscillator را نشان می هند. به طور کلی، دارای یک هیستوگرام است که، میله های سبز نشان دهنده افزایش (Up) قیمت و میله های قرمز نشان دهنده کاهش (Down) قیمت است. تنظیم های اسیلاتور را بدون تغییر رها کنید و تنها به چگونگی کار و استفاده از آن تمرکز کنید.

چهار فاز اسیلاتور Gator

برای استفاده از آن چهار فازِ ۱) خواب ، ۲) بیداری ، ۳) تغذیه و ۴) فاز دیگر سیری یا سیر شدن را می توانیم برای کار با این اندیکاتور در نظر بگیریم.

 • فاز Dormant یا Sleep (خواب) زمانی است که بازار بازار به خواب می رود و در حالت خثی یا بی روند یا Range خواهد بود.
 • فاز Awakening (بیدار شدن) زمانی است که بازار از خواب بیدار شده و روند (صعودی یا نزولی) در حال شکل گیری است. یعنی بازار از حالت خنثی بازار بیرون می آید و آغاز به شکل دهی یک روند (صعودی یا نزولی) می کند.
 • فاز Eating یا Feeding (تغذیه) زمانی است که بازار به روند ادامه می دهد و از رفتن به حالت خواب و بی روند جلوگیری می کند (کسی که خواب باشد، قاعدتا چیزی نمی خورد)
 • فاز Sated (سیری – سیر شدن) زمانی است که بازار هشداری مبنی بر این می دهد که، ممکن است روند رو به پایان خود نزدیک می شود.

Gator به معنی تمساح، Jaws به معنی آرواره ها، Teeth به معنی دندان و Lips به معنی لب ها است. تفسیر این اندیکاتور بر اساس ۱) خواب – عدم تغذیه، و ۲) بیدار شدن و گرسنه شدن است. زمانی که تمساح خواب است، پس نیازی به خوراک و خوردن ندارد، پس بازار هدف اندیکاتور Gator Oscillator به حالت بی روند می رود ولی زمانی که بیدار می شود، نیاز به خوراک و خوردن دارد، پس بازار به سوی روند دار شدن می رود.

شیوه معامله گری با اسیلاتور Gator

باید از هیستوگرامی که در پنجره Gator نشان داده می شود برای معامله گری استفاده کنیم. می خواهیم بدانیم در هر لحظه که آیا بازار در حالت روند دار یا بی روند است. توجه کنید هیستوگرام Gator در هر لحظه دارای دو میله، یکی بالا و دیگری پایین خط صفر است که هر کدام می توانند یکی از دو رنگ سبز یا قرمز را داشته باشند. برای کار با این اندیکاتور و تشخص وضعیت بازار ۴ حالت یا فاز کلیدی بالا را باید از روی هیستوگرام یا میله های بالا و پایین خط افقی صفر تفسیر کنیم.

تفسیر هیستوگرام های اندیکاتور نوسان گیر Gator متفاوت از هیستوگرام اندیکاتورهای دیگر مانند مکدی یا Fisher Yur4ik Trned است. در بیشتر اندیکاتورها، میله های هیستوگرام زمانی که بالا خط صفر باشند، نشان دهنده فاز مثبت یا صعودی و زمانی که پایین خط صفر باشند، نشان دهنده فاز منفی یا نزولی هستند ولی این درباره اندیکاتور Gator متفاوت است و تفسیر میله های چندین مورد است. قاعدتا رنگ سبز یا قرمز بودن میله های اندیکاتور تفسیر و در نتیجه واکنش متفاوت به ورود یا خروج از بازار را می دهند.

فاز خواب یا Sleep

فاز خواب زمانی است که میله های هر دو سوی بالا و پایین خط افقی صفر به رنگ قرمز باشند. در این زمان، بازار در حالت خنثی یا Range است و باید از ورود به پوزیشن خوداری کرد. در این زمان است که آرواره ها (فَک ها)، دندان ها و لب ها بسته هستند و بازار چیزی برای مصرف به عنوان معاملات خرید یا فروش در هر لحظه ندارد و از این رو هر دو طرف بازی، یعنی فروشندگان و خریداران در تعادل هستند. به پیشنهاد آقای بیل ویلیامز در این زمان باید از ورود به پوزیش خود داری کرد و بازار را نظارت کرد تا اینکه یک روند صعودی یا نزولی به منظور معامله در جهت روند، آغاز شود.

در شکل زیر (۱) که مربوط به نمودار جفت ارز EURUSD و در تایم فریم ۱۵ دقیقه 15M است، نمونه هایی از زمانی که میله های بالا و پایین خط صفر به رنگ قرمز هستند نشان داده شده است و از این رو بازار در حالت خنثی یا بی روند است. با نگاه به نمودار قیمت، مشخص که در این زمان، بدنه کندل ها کوچک و احتمالا اکثر کندل ها به صورت دوجی [8] Doji هستند. دوجی کندلی است که بدنه ندارد و به عبارت دیگر فاصله میان قیمت باز و بسته شده صفر و بسیار بسیار اندک است. بنابراین با نگاه به هیستوگرام Gator و همزمان نگاه به نمودار قیمت متوجه می شوید که بازار در حالت Range یا بی روند است و بهتر به هیچ عنوان وارد پوزیشن نشوید.

شکل ۱

فاز بیداری Awakening

فاز بیداری زمانی است که در هیستوگرام میله های بالا و پایین خط صفر به رنگ های متفاوت (سبز – قرمز) نشان داده می شوند. یکی دیگر از نشانه های فاز بیداری آن است که دهانه یا طول میله های هیستوگرام پیوسته بزرگ می شوند. زمانی که تمساح از خواب بیدار می شود، پس نیاز به تغذیه دارد و طول میله های هیستوگرام هدف اندیکاتور Gator Oscillator بزرگ می شوند و این نشانه آغاز یک روند (صعودی یا نزولی) است و این جایی است که می تواند فرصت مناسبی برای معامله در جهت روند باشد.

زمانی که بازار به حالت بی روند یا خواب تمساح می رود، کم کم طول میله های هیستوگرام به سوی کوچک شدن می روند در حالی که یکی دیگر از نشانه ها آن است که رنگ میله های بالا و پایین خط صفر به رنگ قرمز هستند. شکل زیر (۲) که نمودار EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه را نشان می دهد، نمونه هایی از کوچک شدن میله ها، به معنی پیش به سوی حالت بی روند و بزرگ شدن میله ها، به معنی پیش به سوی آغاز یک روند (صعودی یا نزولی) را نشان می دهد.

شکل ۲

فاز تغذیه Feeding

فاز تغذیه زمانی است که رنگ میله های بالا و پایین هیستوگرام هر دو به رنگ سبز هستند. روند با باز شدن دهانه هیستوگرام آغاز می شود و به عبارت دیگر بازار از حالت بی روند بیدار می شود. زمانی که میله های هیستوگرام بالا و پایین خط صفر هر دو هدف اندیکاتور Gator Oscillator سبز هستند، آن جایی است که بازار احتمالا پرشتاب خواهد بود و این جایی است برای کسب سود. شکل زیر نمونه ای از فاز تغذیه را نشان می دهد که، هر دو میله بالا و پایین سبز هستند و در نمودار قیمت، حرکات تند و پرشتاب وجود خواهد داشت. نکته مهم آن است که اندیکاتور Gator توانایی بیان جهت روند را ندارد و تنها می تواند بگوید که آیا بازار در روند (جهت صعودی یا نزولی) است یا اینکه در حالت بی روند و خنثی است . شکل زیر (۳) نمونه ای از فاز تغذیه را برای جفت ارز EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه 15M نشان می دهد.

شکل ۳

زمانی که همچنان بازار در فاز تغذیه (میله های بالا و پایین خط صفر هر دو سبز رنگ هستند)، بر اساس شرایط خود می توانید همچنان در بازار بمانید. توجه کنید که فاز تغذیه به معنی روند دار بودن محض نیست، بلکه به معنی پر شتاب تر شدن حرکت های صعودی یا نزولی است و رونذ زمانی آغاز می شود که وارد فاز بیداری شده ایم که رنگ میله های بالا و پایین متفاوت (سبز – قرمز) است.

فاز سیری Sated

زمانی که بازار در مرحله تغذیه است، هرگاه اولین میله منفرد قرمز رنگ در بالا یا پایین خط صفر ظاهر شود این به معنی آغاز فاز سیری است. این هشداری است از اتمام روند و اینکه باید به بهترین نحو از پوزیشن خود بیرون بیایید. پس از این، زمانی که از نو، میله های بالا و پایین خط صفر به رنگ قرمز در می آیند، پس حالت خوابیدن و بی روند و خنثی آغاز شده است.

شکل ۴

چکیده

Gator Oscillator یک اندیکاتور بسیار مفید و سودمند برای شناسای اینکه آیا هم اکنون بازار در حالت روند دار یا بی روند است. با توجه به میله های هیستوگرام، زمانی که بالا و پایین خط صر میله ها به رنگ قرمز هستند، پس نشانه ای از اتمام روند و وارد شدن به حالت خنثی یا تعادل میان فروشنده گان و خریداران هستیم. در این زمان کم کم طول میله ها کاهش و به سمت تنگ شدن دهانه هیستوگرام می رود و در نمودار قیمت بدنه کندل ها کوچک یا دوجی می شوند.

زمانی روند آغاز می شود که دهانه هیستوگرام باز می شود و از این رو کم کم طول میله ها بزرگ می شوند. در این زمان رنگ میله های بالا و پایین خط صفر به رنگ های متفاوت است ولی ممکن است که حتی زمانی که دهانه هیستوگرام باز می شود، میله های بالا و پایین هر دو سبز باشد به هر حال سبز بودن میله های بالا و پایین نشانه حرکت پر شتاب و امکان ماندن یا ورود به پوزیشن است.

استفاده از اندیکاتور Gator Oscillator تنها یک پشنهاد است و نیاز است پیش از استفاده در حساب ترید واقعی آن را بر روی حساب ترید دمو امتحان کنید.

اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص روند یا بی روند بودن

منابع

موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع)

دوستان گرامی، در صورتی که تمایل دارید که کمکی هر چند به نظر کوچک ولی بسیار بزرگ و سودمند کنید، از شما خواهشمندم کمک های خود را به موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع) برسانید. این موسسه خیریه زیر نظر اعضای تیم کشتی و پیشکشوستانی همچون آقای رسول خادم، اعضای تیم های ملی بانوان و آقایان و هدف اندیکاتور Gator Oscillator هنرمندانی همچون آقای پرستویی است و در زمینه هایی همچون کمک رسانی به هم میهنان آبرومند و بزرگوار سیستان و بلوچستان، عزیزانی که بی خانمان و کارتون خواب، پدران و مادرانی که در سرای سالمندان زندگی می کنند و بسیاری دیگر از زمینه ها فعالیت می کنند.
اینستاگرام موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع)
اینستاگرام آقای پرویز پرستویی
اینستاگرام آقای رسول خادم
اینستاگرام سرار خانم الهام عادلی
خادمین علی بن ابیطالب :
۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷
شبا:
‏IR600120020000008768607317
کارت بانک مجازی
۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶
‏IR-MCI:
*۷۸۰*۱۴۵۲#

سوزن دوزی و قالیبافی پَلیوار

موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع) جهت کمک به بهبود و پیشرفت کسب و کارهای روستایی و همچنین درآمدسازی برای بانوان گرامی، فروشگاه اینستاگرامی را جهت فروش سوزن دوزی و قالیبافی تحت نام پَلیوار (Palivar) نیز فراهم کرده است. صنایع دستی این فروشگاه مناسب هدیه به مادر، خواهر، همسر، دوستان و استفاده شخصی به ویژه شما بانوان و استفاده در منزلتان است. از شما خواهشمندم جهت حمایت از هم میهنان زحمت کش و بزرگوار این فروشگاه را مشاهده و به دیگران جهت خرید معرفی کنید.

اندیکاتور gator

اندیکاتور gator

اندیکاتور gator


TOOSFX.COM

دانلود رایگان اندیکاتور و اکسپرت و آموزشهای فارکس


TOOSFX.COM

همانطور که در توضیحات معرفی اندیکاتور یا اندیکاتور چیست عنوان شد

اندیکاتورها معیارهایی برای محاسبه هستند

اندیکاتور gator

پس هر اندیکاتور از سه بخش هدف – کاربرد – شیوه محاسبه تشکیل شده است

بجز اندیکاتورGator Oscillator که فقط دو بخش اول را دارا میباشند .

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator) مکمل اندیکاتور تمساح است و در کنار آن استفاده می شود

تا درجۀ کاملی از همگرایی/واگرایی سه خط میانگین حرکتی اندیکاتور تمساح را نشان دهد

که اشاره دارند به دوره های خواب و بیداری تمساح (یعنی مراحلی که بازار در روند به سر می برد یا نمی برد).

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator)، به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر

اختلاف کامل بین دندان و آروارۀ تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل

بین لب ها و دندانهای تمساح (خطوط سبز و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند.

اگر حجم میله ای از میله ای قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود.

میله های با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهای روند قدرتمند هستند.

دورۀ فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:

مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و خدمات سایت برعهده شخص شما میباشد .

ما هیچ ضمانتی دال بر سود یا عدم ضرر هیچ یک از خدمات ارایه شده نداریم .

حتما قبل از استفاده به این نکته توجه داشته باشید .

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید

و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید

در پوشه اندیکاتور و اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت

و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده کافی هست

اندیکاتور gator

چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و با کلیک روی اندیکاتور

یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید

تمپلیتی که اضافه کرده بودید الان قرار داره و میتونید فراخوانش کنید .

دانلود بهترین اکسپرت فارکس رایگان

دانلود بهترین اندیکاتور های فارکس رایگان

از سال ۲۰۰۸ بصورت حرفه ای در بورس و فرابورس مشغول هستم .
در حال حاضر مدیریت چندین سایت مانند تجارت فارکس را بر عهده دارم .

عمده فعالیت من در زمینه ارائه جدیدترین آموزش فارکس و به همراه جدیدترین اندیکاتورها و اکسپرتهای معاملاتی فارکس میباشد .


See author’s posts

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

با عضویت در کانال تلگرام ما

فعالیت این سایت برای فارسی زبانان خارج از کشور میباشد

مسئولیت استفاده از هرکدام از خدمات سایت برعهده خود شماست

بروکر FreshForex یک مارک تجاری است که در سال 2004 توسط شرکت بین المللی Riston Capital Ltd با شماره 20623 IBC 2012 و توسط اداره…

اندیکاتور فارکس Stoch Histogram به همراه توضیحات اجمالی و شیوه کار کردن با آن در این پست برای شما یک اندیکاتور دیگر فارکس را…

اکسپرت فارکس Hi Macd ویژه بورس و بازار فارکس چندی قبل اندیکاتوری را در سایت معرفی کردیم با نام New Macd که یک اندیکاتور فوق…

آموزش فارکس رایگان یا آموزش فارکس پولی ؟ سلام و خسته نباشید دوستان و همراهان عزیز یکی از سوالاتی که بارها از من پرسیده شده…

در سال 2021 بازار تبادل ارز خارجی – فارکس چگونه خواهد بود ؟ این سوالی است که برای تمامی فعالان در بازار بورس مورد توجه…

طرح کشبک فارکس بروکر ORBEX برای اولین بار توسط سایت تجارت فارکس در این طرح شما از دو طریق تا لاتی 7.5 دلار کشبک…

دربارۀ ما

معامله

پلتفرم های معاملاتی

نوآوری های ما

تجزیه و تحلیل

اندیکاتور gator

آموزش

همکاری

پرومو

BLOG

جوایز فارکس

IFCM Group

مزایای ما

تاریخچۀ ما

الگوی کسب و کار

اخبار شرکت

اسناد و مدارک

کابینه شخصی

فرم های آنلاین

درخواست تماس تلفنی

بازیابی رمز عبور

بازیابی کلمۀ مخفی (Secret word)

شکایت مشتری

درخواست برای همکاری

پرسش و پاسخ

تماس با ما

نقشۀ سایت

مشخصات ابزارها

جفت های ارز

فلزات گرانبها

قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص

قراردادهای CFD روی سهام

قراردادهای CFD ممتد روی کالاها

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی

ابزارهای طلایی

CFD در ETF

قراردادهای CFD جدید در Crypto Futures

کتابخانۀ ابزارهای ترکیبی

شرایط و ضوابط تجارت

انواع حساب ها

حجم معاملات

اندیکاتور gator

شرایط لازم برای مارجین

زمان انجام تجارت

انواع دستورات و شرایط اجرا

معاملات VIP

مدل اجرای معامله

ماشین حساب مارجین

ماشین حساب سود/زیان

تبدیل کنندۀ ارز

اطلاعات برای معامله سهام

برنامه تجاری

پلتفرم های پیشرفته برای معاملۀ حرفه ای

پلتفرم تجاری چیست؟

راهنمای معامله گر

کدام پلتفرم برای شما مناسب تر است؟

MetaTrader 4 را دانلود کنید

قراردادهای ممتد آتی

قراردادهای ممتد آتی

طرح محاسبۀ قراردادهای آتی کالا

روش قیمت دهی سبد

ابزارهای ترکیبی

دارائی های موجود

راهنمای سریع PCI

مرور کلی قیمت دهی سبد

روش ابتکاری ایجاد ابزارهای شخصی

مقاله در مورد استفاده از PCI

فرصت های جدید

معاملۀ سبد تجاری

معاملۀ اسپرد

اطلاعات بازار

نرخ های ارز

قیمت های فلزات گرانبها

قیمت های شاخص ها

قیمت های قراردادهای CFD سهام

قیمت های زندۀ کالا

قیمت های زندۀ طلا

قیمت های ETF

قیمت های ابزارهای ترکیبی

بررسی ویدئویی هفتگی بازار

Autochartist

پیشروهای رشد و ریزش

تحلیل تکنیکال

بررسی بازار

فرصت های بازار

برترین سودده ها/ زیان‌ده ها

تقویم بازار کالا

تقویم اقتصادی

جدید ایده های معاملاتی

تحلیل تکنیکی خلاصه جدید

اسکنر فرصت بازار برای MT4/5

ویدئوهای آموزشی

کتاب های فارکس و CFD

واژه نامه معامله گر

مرکز آموزشی IFC Markets

مشارکت با IFC Markets

خبر رسان

FAQ برای همکاران

مواد تبلیغاتی

یکی از بهترین برنامه های مشارکت – تا سقف 15$ به ازای هر لات

پروموها و مسابقات

پروموی پانزدهمین سالگرد

سود سالیانۀ

اتوموبیل اسپورت آیکونیک برقی جدید برنده شوید Mustang MACH-E

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator)، به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر، اختلاف کامل بین دندان و آروارۀ تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل بین لب ها و دندانهای تمساح (خطوط سبز
و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند. اگر حجم میله ای از میله ای قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود.

میله های با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهای روند قدرتمند هستند.

دورۀ فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

.IFCMARKETS. CORP در جزایر ویرجین بریتانیا با شمارۀ ثبت 669838 تاسیس شده است و از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) مجوز انجام کسب و کار سرمایه گذاری با شمارۀ گواهینامۀ SIBA/L/14/1073 دارد.

IFC Markets Ltd با شمارۀ No. LL16237 در ناحیۀ فدرال لابوآن (مالزی) ثبت شده و از نهاد خدمات مالی لابوآن دارای مجوز است (شمارۀ مجوز: MB / 20/0049).

هشدار ریسک:سرمایۀ شما در خطر قرار دارد. محصولات اهرم دار برای همۀ افراد مناسب نیستند.

CALDOW LIMITED، نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری قبرس با شمارۀ HE 335779 به ثبت رسیده است.

IG Consulting s.r.o. نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری چک با شمارۀ 083 07 284 به ثبت رسیده است.

IFCMARKETS. CORP. به ساکنین ایالات متحده، ژاپن و روسیه خدمات رسانی انجام نمی دهد.

ناوبری سایت: نقشۀ سایت

سیاست کوکی (Cookie): ما به منظور فراهم کردن یک تجربۀ مرورگری شخصی برای شما، از کوکی ها (cookies) استفاده می کنیمببند

IFC Markets بابت خطرات جبران خسارت حرفه ای (Professional lndemnity Risks) توسط AIG EUROPE LIMITED بیمه شده است

فهرست این مقاله

اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است .که از سه خط به رنگ های آبی ، قرمز و سبز تشکیل شده می باشد . هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می دهند .

تصویر زیر نمونه ای از این اندیکاتور را نشان می دهد :

اندیکاتور gator

خط آبی : این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به فک تمساح (jaw) معروف می باشد . دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، معمولا ۱۳ روزه می باشد که به روی ۸ کندل قبل اعمال شده است . از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

خط قرمز : این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به دندان های تمساح (teeth)شناخته شده می باشد ، که دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، ۸ روزه است که به روی ۵ کندل آخر اعمال شده است . از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

خط سبز: این خط هم میانگین متحرک ساده می باشد ، که به لب های تمساح (lips) شناخته شده است و دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده است ، ۵ روزه می باشد که به روی ۳ کندل قبل اعمال شده است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

تصویر زیر نمونه ای از این سه رنگ را در اندیکاتور مشخص نموده است :

با انتخاب Indicator در قسمت Bill Williamsاین اندیکاتور مشخص شده می باشد .

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، سه رنگ اندیکاتور در تنظیمات اندیکاتور آورده شده است .

همان طور که در تصویر مشخص شده است ، در منوی parametres دوره زمانی هر کدام از رنگ های استفاده شده در اندیکاتور را معین کرده است .

برای این اندیکاتور سه حالت مختلف در نظر گرفته می باشد ، همان طور که گفتیم فرض بر این است که اندیکاتور شباهت زیادی به تمساح دارد بر اساس همین شباهت سه حالت مختلف برای تمساح در نظر گرفته می باشد که شامل موارد زیر می باشد :

تصویر زیر مثالی از روند نزولی را در سهم پترول در نمودار ساعتی نشان می دهد :

تصویر زیر که نمودار روزانه سهم ونفت است نمونه ای از روند صعودی را نشان می دهد :

شناسایی موقعیت های خرید و فروش ، یکی از مهمترین ویژگی های اندیکاتور Alligator می باشد .این اندیکاتور بر پایه روند هر سهم شکل می گیرد ، اما همان طور که می دانیم این اندیکاتور هم به تنهایی نباید مبنایی برای انجام معامله قرار بگیرد بلکه باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

سلام عالییییی بود مچکررررررررم

دوستان دقت کنید این اعداد فیبوناچی هستند . مثلا ۵+۸=۱۳ و ۳+۵=۸

عالی بود سپاس گذارم

سلام. وقتی میانگین متحرک ۱۳ روزه می باشد یعنی چی که روی ۸ کندل قبل اعمال می شود؟ خب اینکه میشه میانگین ۸ روزه که! میشه توضیحش بدین؟

۱۳ روز منظور ۱۳ روز بدون در نظر گرفتن روزهای کاری می باشد و ۸ کندل به معنی ۸ روز معامله در نظر گرفته میشودکه همان ۱۳ روز بدون احتساب روز غیر کاری (اداری) می باشد

جسارتا سوال برایم پیش آمد اینکه مگر در نمودار بابت روزهای تعطیل هم کندل یا چیز دیگری ثبت میشه؟ هرچه هست اثرات و کندلهای روزهای کاری و غیر تعطیل هست که ثبت شده.

سلام وقت بخیر. هر کدام از کندل ها نشان دهنده یک روز کاری بازار می باشد و روزهای تعطیل جز روزهای بازار به حساب نمی آید

یعنی میانگین ۱۳ کندل را حساب و به ۸ روز جلوتر شیفت میدهیم.

والسلام

منظور اینه که هر نقطه از میانگین متحرک، میانگین ۱۳ روز قبل هست ولی به تعداد ۸ کندل به جلو شیفت (انتقال) داده شده. یعنی نقطه ای که روی کندل امروز افتاده میانگین ۸ الی ۲۱ روز قبل هستش که میشه ۱۳ کندل.

اندیکاتور gator

اندیکاتور gator

اندیکاتور gator

اندیکاتور gator


TOOSFX.COM

دانلود رایگان اندیکاتور و اکسپرت و آموزشهای فارکس


TOOSFX.COM

همانطور که در توضیحات معرفی اندیکاتور یا اندیکاتور چیست عنوان شد

اندیکاتورها معیارهایی برای محاسبه هستند

اندیکاتور gator

پس هر اندیکاتور از سه بخش هدف – کاربرد – شیوه محاسبه تشکیل شده است

بجز اندیکاتورGator Oscillator که فقط دو بخش اول را دارا میباشند .

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator) مکمل اندیکاتور تمساح است و در کنار آن استفاده می شود

تا درجۀ کاملی از همگرایی/واگرایی سه خط میانگین حرکتی اندیکاتور تمساح را نشان دهد

لیست بهترین سایت های بیت کوین رایگان و فاست ه

که اشاره دارند به دوره های خواب و بیداری تمساح (یعنی مراحلی که بازار در روند به سر می برد یا نمی برد).

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator)، به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر

اختلاف کامل بین دندان و آروارۀ تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل

بین لب ها و دندانهای تمساح (خطوط سبز و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند.

اگر حجم میله ای از میله ای قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود.

میله های با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهای روند قدرتمند هستند.

دورۀ فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:

مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و خدمات سایت برعهده شخص شما میباشد .

ما هیچ ضمانتی دال بر سود یا عدم ضرر هیچ یک از خدمات ارایه شده نداریم .

حتما قبل از استفاده به این نکته توجه داشته باشید .

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید

و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید

در پوشه اندیکاتور و اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت

و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده کافی هست

اندیکاتور gator

چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید هدف اندیکاتور Gator Oscillator و با کلیک روی اندیکاتور

یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید

تمپلیتی که اضافه کرده بودید الان قرار داره و میتونید فراخوانش کنید .

دانلود بهترین اکسپرت فارکس رایگان

دانلود بهترین اندیکاتور های فارکس رایگان

از سال ۲۰۰۸ بصورت حرفه ای در بورس و فرابورس مشغول هستم .
در حال حاضر مدیریت چندین سایت مانند تجارت فارکس را بر عهده دارم .

عمده فعالیت من در زمینه ارائه جدیدترین آموزش فارکس و به همراه جدیدترین اندیکاتورها و اکسپرتهای معاملاتی فارکس میباشد .


See author’s posts

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

با عضویت در کانال تلگرام ما

فعالیت این سایت برای فارسی زبانان خارج از کشور میباشد

مسئولیت استفاده از هرکدام از خدمات سایت برعهده خود شماست

بروکر FreshForex یک مارک تجاری است که در سال 2004 توسط شرکت بین المللی Riston Capital Ltd با شماره 20623 IBC 2012 و توسط اداره…

اندیکاتور فارکس Stoch Histogram به همراه توضیحات اجمالی و شیوه کار کردن با آن در این پست برای شما یک اندیکاتور دیگر فارکس را…

اکسپرت فارکس Hi Macd ویژه بورس و بازار فارکس چندی قبل اندیکاتوری را در سایت معرفی کردیم با نام New Macd که یک اندیکاتور فوق…

آموزش فارکس رایگان یا آموزش فارکس پولی ؟ سلام و خسته نباشید دوستان و همراهان عزیز یکی از سوالاتی که بارها از من پرسیده شده…

در سال 2021 بازار تبادل ارز خارجی – فارکس چگونه خواهد بود ؟ این سوالی است که برای تمامی فعالان در بازار بورس مورد توجه…

طرح کشبک فارکس بروکر ORBEX برای اولین بار توسط سایت تجارت فارکس در این طرح شما از دو طریق تا لاتی 7.5 دلار کشبک…

دربارۀ ما

معامله

پلتفرم های معاملاتی

نوآوری های ما

تجزیه و تحلیل

اندیکاتور gator

آموزش

همکاری

پرومو

BLOG

جوایز فارکس

IFCM Group

دارا یکم tsetmc

مزایای ما

تاریخچۀ ما

الگوی کسب و کار

اخبار شرکت

اسناد و مدارک

کابینه شخصی

فرم های آنلاین

درخواست تماس تلفنی

بازیابی رمز عبور

بازیابی کلمۀ مخفی (Secret word)

شکایت مشتری

درخواست برای همکاری

پرسش و پاسخ

تماس با ما

نقشۀ سایت

مشخصات ابزارها

جفت های ارز

فلزات گرانبها

قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص

قراردادهای CFD روی سهام

قراردادهای CFD ممتد روی کالاها

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی

ابزارهای طلایی

CFD در ETF

قراردادهای CFD جدید در Crypto Futures

کتابخانۀ ابزارهای ترکیبی

شرایط و ضوابط تجارت

هدف اندیکاتور Gator Oscillator انواع حساب ها

حجم معاملات

اندیکاتور gator

شرایط لازم برای مارجین

زمان انجام تجارت

انواع دستورات و شرایط اجرا

معاملات VIP

مدل اجرای معامله

ماشین حساب مارجین

ماشین حساب سود/زیان

تبدیل کنندۀ ارز

اطلاعات برای معامله سهام

برنامه تجاری

پلتفرم های پیشرفته برای معاملۀ حرفه ای

پلتفرم تجاری چیست؟

راهنمای معامله گر

کدام پلتفرم برای شما مناسب تر است؟

MetaTrader 4 را دانلود کنید

قراردادهای ممتد آتی

قراردادهای ممتد آتی

طرح محاسبۀ قراردادهای آتی کالا

روش قیمت دهی سبد

ابزارهای ترکیبی

دارائی های موجود

راهنمای سریع PCI

مرور کلی قیمت دهی سبد

روش ابتکاری ایجاد ابزارهای شخصی

مقاله در مورد استفاده از PCI

فرصت های جدید

معاملۀ سبد تجاری

معاملۀ اسپرد

اطلاعات بازار

نرخ های ارز

قیمت های فلزات گرانبها

قیمت های شاخص ها

قیمت های قراردادهای CFD سهام

قیمت های زندۀ کالا

قیمت های زندۀ طلا

قیمت های ETF

قیمت های ابزارهای ترکیبی

بررسی ویدئویی هفتگی بازار

Autochartist

پیشروهای رشد و ریزش

تحلیل تکنیکال

بررسی بازار

فرصت های بازار

برترین سودده ها/ زیان‌ده ها

تقویم بازار کالا

تقویم اقتصادی

جدید ایده های معاملاتی

تحلیل تکنیکی خلاصه جدید

اسکنر فرصت بازار برای MT4/5

ویدئوهای آموزشی

کتاب های فارکس و CFD

واژه نامه معامله گر

مرکز آموزشی IFC Markets

مشارکت با IFC Markets

خبر رسان

FAQ برای همکاران

مواد تبلیغاتی

یکی از بهترین برنامه های مشارکت – تا سقف 15$ به ازای هر لات

پروموها و مسابقات

پروموی پانزدهمین سالگرد

سود سالیانۀ

اتوموبیل اسپورت آیکونیک برقی جدید برنده شوید Mustang MACH-E

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator)، به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر، اختلاف کامل بین دندان و آروارۀ تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل بین لب ها و دندانهای تمساح (خطوط سبز
و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند. اگر حجم میله ای از میله ای قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود.

میله های با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهای روند قدرتمند هستند.

دورۀ فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

.IFCMARKETS. CORP در جزایر ویرجین بریتانیا با شمارۀ ثبت 669838 تاسیس شده است و از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) مجوز انجام کسب و کار سرمایه گذاری با شمارۀ گواهینامۀ SIBA/L/14/1073 دارد.

IFC Markets Ltd با شمارۀ No. LL16237 در ناحیۀ فدرال لابوآن (مالزی) ثبت شده و از نهاد خدمات مالی لابوآن دارای مجوز است (شمارۀ مجوز: MB / 20/0049).

هشدار ریسک:سرمایۀ شما در خطر قرار دارد. محصولات اهرم دار برای همۀ افراد مناسب نیستند.

CALDOW LIMITED، نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری قبرس با شمارۀ HE 335779 به ثبت رسیده است.

IG Consulting s.r.o. نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری چک با شمارۀ 083 07 284 به ثبت رسیده است.

IFCMARKETS. CORP. به ساکنین ایالات متحده، ژاپن و روسیه خدمات رسانی انجام نمی دهد.

ناوبری سایت: نقشۀ سایت

سیاست کوکی (Cookie): ما به منظور فراهم کردن یک تجربۀ مرورگری شخصی برای شما، از کوکی ها (cookies) استفاده می کنیمببند

IFC Markets بابت خطرات جبران خسارت حرفه ای (Professional lndemnity Risks) توسط AIG EUROPE LIMITED بیمه شده است

فهرست این مقاله

اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است .که از سه خط به رنگ های آبی ، قرمز و سبز تشکیل شده می باشد . هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می دهند .

تصویر زیر نمونه ای از این اندیکاتور را نشان می دهد :

اندیکاتور gator

خط آبی : این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به فک تمساح (jaw) معروف می باشد . دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، معمولا ۱۳ روزه می باشد که به روی ۸ کندل قبل اعمال شده است . از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

خط قرمز : این خط که میانگین متحرک ساده می باشد ، به دندان های تمساح (teeth)شناخته شده می باشد ، که دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده می باشد ، ۸ روزه است که به روی ۵ کندل آخر اعمال شده است . از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

خط سبز: این خط هم میانگین متحرک ساده می باشد ، که به لب های تمساح (lips) شناخته شده است و دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده است ، ۵ روزه می باشد که به روی هدف اندیکاتور Gator Oscillator ۳ کندل قبل اعمال شده است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

نماد بیمه البرز

تصویر زیر نمونه ای از این سه رنگ را در اندیکاتور مشخص نموده است :

با انتخاب Indicator در قسمت Bill Williamsاین اندیکاتور مشخص شده می باشد .

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، سه رنگ اندیکاتور در تنظیمات اندیکاتور آورده شده است .

همان طور که در تصویر مشخص شده است ، در منوی parametres دوره زمانی هر کدام از رنگ های استفاده شده در اندیکاتور را معین کرده است .

برای این اندیکاتور سه حالت مختلف در نظر گرفته می باشد ، همان طور که گفتیم فرض بر این است که اندیکاتور شباهت زیادی به تمساح دارد بر اساس همین شباهت سه حالت مختلف برای تمساح در نظر گرفته می باشد که شامل موارد زیر می باشد :

تصویر زیر مثالی از روند نزولی را در سهم پترول در نمودار ساعتی نشان می دهد :

تصویر زیر که نمودار روزانه سهم ونفت است نمونه ای از روند صعودی را نشان می دهد :

شناسایی موقعیت های خرید و فروش ، یکی از مهمترین ویژگی های اندیکاتور Alligator می باشد .این اندیکاتور بر پایه روند هر سهم شکل می گیرد ، اما همان طور که می دانیم این اندیکاتور هم به تنهایی نباید مبنایی برای انجام معامله قرار بگیرد بلکه باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

سلام عالییییی بود مچکررررررررم

دوستان دقت کنید این اعداد فیبوناچی هستند . مثلا ۵+۸=۱۳ و ۳+۵=۸

عالی بود سپاس گذارم

سلام. وقتی میانگین متحرک ۱۳ روزه می باشد یعنی چی که روی ۸ کندل قبل اعمال می شود؟ خب اینکه میشه میانگین ۸ روزه که! میشه توضیحش بدین؟

۱۳ روز منظور ۱۳ روز بدون در نظر گرفتن روزهای کاری می باشد و ۸ کندل به معنی ۸ روز معامله در نظر گرفته میشودکه همان ۱۳ روز بدون احتساب روز غیر کاری (اداری) می باشد

جسارتا سوال برایم پیش آمد اینکه مگر در نمودار بابت روزهای تعطیل هم کندل یا چیز دیگری ثبت میشه؟ هرچه هست اثرات و کندلهای روزهای کاری و غیر تعطیل هست که ثبت شده.

سلام وقت بخیر. هر کدام از کندل ها نشان دهنده یک روز کاری بازار می باشد و روزهای تعطیل جز روزهای بازار به حساب نمی آید

یعنی میانگین ۱۳ کندل را حساب و به ۸ روز جلوتر شیفت میدهیم.

والسلام

منظور اینه که هر نقطه از میانگین متحرک، میانگین ۱۳ روز قبل هست ولی به تعداد ۸ کندل به جلو شیفت (انتقال) داده شده. یعنی نقطه ای که روی کندل امروز افتاده میانگین ۸ الی ۲۱ روز قبل هستش که میشه ۱۳ کندل.

استراتژی معاملاتی Fractals و Alligator با دقت بالا

استراتژی معاملاتی Fractals و Alligator

بیل ویلیامز یکی از موفق ترین معامله گران آمریکایی است که چندین اندیکاتور کاربردی را برای استفاده عموم طراحی کرده است و سه مورد از محبوب ترین این اندیکاتورها ، Alligator ، Awesome Oscillator و Fractals نام دارند.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود ده و کاربردی بر پایه این 3 اندیکاتور آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین این استراتژی و مدیریت ریسک و سرمایه به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از اندیکاتور Alligator برای تعیین جهت روند و تشخیص روند جدید کمک گرفته می شود و در کنار آن اندیکاتور Awesome Oscillator بعنوان تایید کننده ی جهت روند برای ما کاربرد دارد ، و در آخر اندیکاتور Fractals نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار ما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

 • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
 • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
 • بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Alligator با تنظیمات و رنگ بندی پیشفرض :

اندیکاتور Alligator با تنظیمات و رنگ بندی پیشفرض

اندیکاتور Alligator با تنظیمات و رنگ بندی پیشفرض

اندیکاتور Awesome Oscillator با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور Awesome Oscillator با تنظیمات پیشفرض

اندیکاتور Fractals با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور Fractals با تنظیمات پیشفرض

قانون معامله

 1. ابتدا خطوط Alligator بصورت افقی بر روی یکدیگر قرار بگیرند
 2. همزمان با مرحله 1 میله های اسیلاتور Awesome Oscillator در نزدیکی خط صفر اسیلاتور با طول بسیار کوچک تشکیل شوند
 3. سپس خطوط Alligator به ترتیب رو به رو قرار بگیرند : خط سبز رنگ : بالای دو خط قرمز و آبی رنگ. خط قرمز رنگ : زیر خط سبز رنگ و بالای خط آبی رنگ. خط آبی رنگ : زیر دو خط قرمز و سبز رنگ
 4. در ادامه میله های سبز رنگ با بدنه بلند را در اسیلاتور Awesome Oscillator شاهد باشیم
 5. و در آخر نزدیک ترین فراکتال که در بالای قیمت وجود دارد رو به بالا شکسته شود

معامله خرید استراتژی معاملاتی Fractals و Alligator

 1. ابتدا خطوط Alligator بصورت افقی بر روی یکدیگر قرار بگیرند
 2. همزمان با مرحله 1 میله های اسیلاتور Awesome Oscillator در نزدیکی خط صفر اسیلاتور با طول بسیار کوچک تشکیل شوند
 3. سپس خطوط Alligator به ترتیب رو به رو قرار بگیرند : خط سبز رنگ : زیر دو خط قرمز و آبی رنگ. خط قرمز رنگ : زیر خط آبی رنگ و بالای خط سبز رنگ. خط آبی رنگ : بالای دو خط قرمز و سبز رنگ
 4. در ادامه میله های قرمز رنگ با بدنه بلند را در اسیلاتور Awesome Oscillator شاهد باشیم
 5. و در آخر نزدیک ترین فراکتال که در پایین قیمت وجود دارد رو به پایین شکسته شود

معامله فروش استراتژی معاملاتی Fractals و Alligator

در معامله خرید : نزدیک ترین فراکتال که در پایین قیمت وجود دارد

در معامله فروش : نزدیک ترین فراکتال که در بالای قیمت وجود دارد

در معامله خرید : پس از بسته شدن یک کندل نزولی در زیر خط قرمز رنگ

در معامله فروش : پس از بسته شدن یک کندل صعودی در بالای خط قرمز رنگ

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

استراتژی ها و کاربردهای اندیکاتور Awesome Oscillator

اندیکاتور AO براساس مومنتوم بازار کار می کند و برای مشخص کردن روند های معکوس و اصلاحات قیمتی استفاده می شود.
این اندیکاتور جزو موثرترین ابزارهایی است که سیگنال های زیادی را در طیف گسترده ای فراهم می کند.
در این مقاله ما درباره سیگنال های حاصل از اندیکاتورها و استراتژی های معتبر در معاملات فارکس صحبت می کنیم.

اندیکاتور اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور اسیلاتور، براساس مومنتوم قیمت های بازار عمل می کند و قیمت های گذشته را با وضعیت کنونی آنها مقایسه می کند.
این اندیکاتور توسط بیل ویلیامز تدوین شده است.
او همچنین اندیکاتورهای دیگری را نیز مانند Alligator ،Gator Oscillator ,Fractals و شاخص تسهیل بازار را به بازار معاملات عرضه کرده است.
معامله گران فارکس از تمام اندیکاتورهای ویلیامز برای تأیید روندها و یافتن نقاط معکوس قابل اعتماد استفاده می کنند.

به عنوان مثال بیایید ببینیم که اندیکاتور به چه شکل عمل می کند.
تصویر زیر، نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD است.
خطوط سبز مسیری صعودی را طی می کنند در حالیکه خطوط قرمز روندی نزولی دارند.
عدد 1، خط 0 را نشان می دهد که نقش مهمی را در استراتژی معاملاتی دارد.

اگرچه که محاسبات این اندیکاتور به صورت خودکار انجام می شود اما بهتر است با چگونگی محاسبات آن آشنا شوید:
فرمول آن ساده است:
AO = SMA5 – SMA34.
برای انجام محاسبات با این اندیکاتور، باید قیمت میانگین متحرک ساده ۳۴ دوره ای را از میانگین قیمت ۵ دوره ای کم کنید.
ما نمی توانیم دوره دقیقی برای میانگین های متحرک ارائه دهیم زیرا این شاخص ها را می توان در هر دوره اعمال کرد.
میانگین های متحرک براساس قیمت هایی که شمع ها بسته می شوند محاسبات خود را انجام نمی دهند بلکه میانگین قیمت هر کندل را در نظر می گیرند.
برای به دست آوردن نقطه میانی، باید قیمت های بالا و پایین را باهم جمع و بر دو تقسیم هدف اندیکاتور Gator Oscillator کنید:
Midpoint = (H+L)/2

سیگنال های اسیلاتورها

این اندیکاتورها، سیگنال های متنوعی را به معامله گران فارکس عرضه می کنند.
بیایید باهم چند نمونه از آنها را بررسی کنیم:

اندیکاتورهای AO، چهار سیگنال اصلی دارند:
خط متقاطع 0، قله های دو قلو، بشقاب پرنده و واگرایی.

 • سیگنال 1:
  در نمودار ابتدای مقاله می توانید حرکت اندیکاتور را در اطراف خط 0 مشاهده کنید.
  اگر خط، بالای صفر حرکت کند، سیگنال آن نشان دهنده یک حرکت صعودی است و اگر اندیکاتور در زیر قسمت 0 قرار بگیرد، سیگنال نزولی را دریافت می کنیم.
 • سیگنال 2:
  زمانی که اندیکاتور AO، دو قله را در بالای خط 0 ایجاد کند و فاصله بین دو اوج ایجاد شده آن هم در بالای 0 قرار بگیرد، نشان دهنده تغییرات نزولی بازار است.
  همچنین، باید گفت که برای ایجاد یک حرکت نزولی، بهتر است قله دوم نزدیک خط 0 و پایین تر از قله اول باشد.
  بعد از قله دوم بهتر است خطوط نزولی را ببینید و بالعکس، اگر دره های ایجاد شده توسط این اندیکاتور و فاصله آنها زیر خط 0 باشد، سیگنال خرید به شما فرستاده می شود.
  بهتر است دره دوم به خط 0 نزدیک تر باشد و در بالای دره اول قرار بگیرد.
  دره دوم توسط خط های صعودی دنبال می شود.
 • سیگنال 3:
  این سیگنال نام خاصی دارد و به بشقاب پرنده معروف است.
  این الگو 3 خطی است.
  الگوی صعودی تنها یک خط نزولی دارد، خط بعدی همچنان نزولی ولی کوچک تر است، خط سوم بهتر است صعودی باشد.
  تمام خطوط بالای خط 0 قرار دارند.
  یک الگوی نزولی، بوسیله اولین خط صعودی خود مشخص می شود.
  خط دوم هم به صورت صعودی است اما از اولی کوچکتر است.
  خط سوم به صورت نزولی است.
  تمام خطوط در این الگو زیر 0 قرار می گیرند.
  اگرچه که اندیکاتور AO کاملاً قابل اعتماد است اما توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نمی تواند سیگنال های 100% درستی را به شما بفرستد به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که از نمودار، الگوهای کندل و سایر شاخص ها برای اثبات درستی سیگنال های AO استفاده کنید.
 • سیگنال 4:
  چهارمین سیگنال، واگرایی است.
  برای تعریف همگرایی/واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور از نوسان سازهای زیادی استفاده می شود – اندیکاتورهای MACD و RSI از جمله ابزارهایی هستند که به طور گسترده ای برای این منظور استفاده می شوند.
  شما می توانید با استفاده از اندیکاتور AO، واگرایی را در نمودار قیمت پیدا کنید.
  تمام چیزی که شما به آن احتیاج دارید، کشیدن یک خط بین دو قله یا دو دره قیمت و اسیلاتور است.
  اگر این خطوط نسبت به هم واگرا باشند، نشان دهنده سیگنالی از جهت حرکت آینده بازار است.

استراتژی اندیکاتور اسیلاتور به عنوان بهترین انتخاب

از این اندیکاتور می توان برای هر نوع دارایی، در هر بازه زمانی و طیف گسترده ای از استراتژی ها استفاده کرد.
بیایید به معتبرترین آنها نگاه کنیم.

الگوی بشقاب پرنده نزولی/ صعودی

همان طور که در بالا اشاره کردیم، این الگو براساس 3 سیگنال تعریف می شود.

مرحله 1:
سعی کنید سیگنال این مدل را پیدا کنید، این سیگنال ها ممکن است نزولی یا صعودی باشند.
ما در نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD یک الگوی بشقاب صعودی پیدا کردیم.

مرحله 2:
می توانید در زمان شکل گیری خط سوم، معامله خود را باز کنید.
اگرچه که این سیگنال تأیید شده نیست اما به شما پیشنهاد می دهیم که بعد از تشکیل این خط، معامله را باز کنید.
در این شرایط ما معامله خرید را باز می کنیم.

مرحله 3:
سطح سود در این استراتژی به طور دقیق تعریف نشده است.
با این حال، به محض حرکت AO در جهت مخالف، می توانید معاملات را ببندید.

مرحله 4:
دستور استاپ لاس را با توجه به نسبت ریسک/سود تعیین کنید.

استراتژی قله های دوقلوی AO

باید گفت که استراتژی دو قله، سیگنال هایی را برای پوزیشن های نزولی و صعودی ارائه می دهد.

مرحله 1:
ابتدا تعیین کنید که قله های دو قلو، نزولی یا صعودی هستند.
زمانی که قله ها به صورت صعودی باشند، اندیکاتور AO، زیر خط 0 قرار می گیرد و در صورت ایجاد قله های نزولی، این اندیکاتور بالای خط 0 است.
اگر، از این اندیکاتور سیگنال صعودی را دریافت کنید، دره دوم باید بالاتر از دره اول قرار بگیرد و در صورت دریافت سیگنال نزولی، دره دوم باید پایین تر از دره اول باشد.
یک شرط مهم این است که هیستوگرام پس از کمترین سطح دوم نیز باید در سیگنال صعودی باشد.
در مقابل، در سیگنال نزولی، هیستوگرام پس از پیک دوم نیز باید نزولی باشد.

مرحله 2:
بعد از تشکیل دومین قله یا دره، معامله خود را باز کنید.

مرحله 3:
دستور استاپ لاس می تواند چند پیپ، پایین تر از دره دوم یا بالاتر از قله دوم قرار بگیرد.

مرحله 4:
سطح سود را می توان با توجه به نسبت ریسک/سود محاسبه کرد.

استراتژی صعودی/نزولی خط متقاطع 0

این خط نیز می تواند به عنوان سیگنالی برای معامله گران فارکس در نظر گرفته شود.

مرحله 1:
برای فروش معامله خود، لحظه ای را پیدا کنید که اندیکاتور AO از بالای خط 0 به سمت پایین حرکت کند و برای خرید هم باید به دنبال زمانی باشید که این اندیکاتور از پایین به بالا حرکت کند.

مرحله 2:
اگر حداقل 3 صعود قبل از خط متقاطع صعودی و حداقل سه خط نزولی قبل از خط متقاطع نزولی تشکیل شود، می توانید به سیگنال اعتماد کنید.

مرحله 3:
یک معامله روی خط متقاطع باز کنید.

مرحله 4:
اگر سطح سود به طور دقیق تعریف نشده باشد، به محض چرخش AO یا انتشار سیگنال معکوس از الگوی کندل استیک یا نمودارها، معامله را ببندید.

مرحله 5:
دستور استاپ لاس را با توجه به نسبت ریسک/سود تعیین کنید.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور AO

به یک مثال واقعی از حالت واگرایی در معاملات توجه کنید.
در زیر می توانید سیگنال های واگرایی را مشاهده کنید.

به نمودار بالا توجه کنید:

مرحله 1:

از اندیکاتورهای AO و RSI روی نمودار استفاده کنید.
مزیت بزرگ استراتژی واگرایی این است که می توان از آن در هر بازه زمانی استفاده کنید.
ما از نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD استفاده کردیم.

مرحله 2:

به دنبال واگرایی باشید.
ما در این نمودار دو واگرایی منظم را پیدا کرده ایم.
چرا از دو اندیکاتور استفاده شده است؟
زیرا برای تأیید سیگنال های موجود، استفاده از اندیکاتور دوم لازم است.
ما توانستیم در این نمودار واگرایی را بین قیمت، AO و RSI تشخیص دهیم.
همان طور که می بینید همچنین، شاخص RSI از مرز بالای سطح 70 از بالا به پایین عبور کرده است.

مرحله 3:

به محض دریافت سیگنال حرکت نزولی، پوزیشن فروش را باز کنید.

مرحله 4:

می توان استاپ لاس را چندین نقطه بالاتر از قله دوم قرار داد.

مرحله 5:

ما به شما پیشنهاد می دهیم تا از trailing Take Profit استفاده کنید.
اولین هدف می تواند توسط نسبت ریسک/سود تعیین شود.
میزان بازده شما باید حداقل دو برابر بیشتر از ریسک باشد.
در صورت ادامه دار شدن روند نزولی، سطح سود افزایش پیدا می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.