فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی


تومان

نحوه ثبت فروش در صورت معاملات فصلی چگونه است؟

جدول “فروش” در صورت معاملات فصلی نیز مانند سایر جداول اطلاعات به دو روش آنلاین و آفلاین قابل ارائه می باشد.

روش آنلاین :

پس از ورود به جدول “فروش” در سامانه آنلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آنلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل تکمیل میگردد:

نکته ۱: برای هر مورد فروش باید این فرم جداگانه تکمیل شود. می‎توان جمع فروش به یک شخصیت حقوقی یا حقیقی را به صورت یکجا در یک رکورد ثبت نمود.

نکته ۲: شماره هر کدام از عناوین روی تصویر مشخص شده است.

نکته ۳: تکمیل موارد ستاره دار (در متن با رنگ قرمز مشخص شده است) الزامی است و سایر موارد اختیاری است.

نحوه ثبت فروش در معاملات فصلی

۱- ثبت مجموع:

در صورتی که مبلغ فاکتور(های) فروش کالا/خدمت کمتر از ۵% حدنصاب معاملات کوچک قانون برگزاری مناقصات ( ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای سال ۹۶ و ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای سال ۹۷) باشد، می‎توان مجموع این فاکتورها را با انتخاب گزینه ثبت مجموع … بدون نیاز به ثبت اطلاعت هویتی و اقتصادی درج نمود.

به عنوان مثال می‎توان مجموع چند فاکتور فروش در سال ۹۷ را با مبالغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را که هرکدام کمتر از ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال است را تجمیع نموده و مبلغ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را در یک رکورد درج نمود.

۲- نوع گزارش:

دارای دو گزینه «فروش» و «برگشتی» است:

فروش: هرگاه واحد تجاری، هرگونه کالا یا خدمات به فروش رساند، با انتخاب گزینه «فروش» مشخصات معامله انجام شده به استناد صورت‌حساب ارائه شده به خریدار در این قسمت ثبت می‎گردد.

برگشتی: هرگاه کالای فروخته‌شده در فصل جاری یا فصول گذشته از خریدار برگشت داده شود، مبلغ کالای برگشتی، با درنظرگرفتن نحوه ثبت گزارش معاملات فصلی و ارائه صورت‎حساب برگشت کالا و خدمات به خریدار در این قسمت ثبت می‌گردد.

۳- انجام معامله از طریق حق‌العملکاری:

در صورتی که کالا به واسطه حق‌العملکار خریداری شده باشد باید این گزینه را انتخاب نموده و اطلاعات هویتی حق‌العملکار را در مراحل بعدی درج نمایید.

۴- نوع (شخصیت):

دارای دو گزینه است حقیقی و حقوقی است که با توجه شخصیت خریدار انتخاب می‎گردد.

۵ – نوع شخص خریدار:

دارای سه گزینه «مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی/سایر مودیان»، «ماده ۸۱» و «اشخاصی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند» است:

توجه: در صورت انتخاب گزینه «حقیقی» در قسمت ۲، سه گزینه ذیل فعال و قابل انتخاب خواهد بود. با انتخاب گزینه «حقوقی» صرفا گزینه «مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی» فعال می‎باشد.

الف) مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی/سایر مودیان:

هنگامی که خریدار شخص حقوقی یا حقیقی مشمول نظام مالیاتی باشد، انتخاب این گزینه و درج اطلاعات هویتی شامل شناسه ملی/کد ملی یا کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی است.

ب) ماده ۸۱:

در صورتی که کالای فروخته شده به خریدار حقیقی، محصولات کشاورزی، دامپروری، ماهیان و طیور باشد، مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و انتخاب این گزینه صحیح است. در این حالت درج اطلاعات هویتی خریدار، ضروری نیست.

ج)اشخاصی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند:

این قسمت مربوط به آن دسته از اشخاص حقیقی که علی‎رغم داشتن فعالیت اقتصادی مشمول نظام مالیاتی نیستند و درج اطلاعات هوتی آنان ضروری نیست. به عنوان مثال اشخاصی که در مناطق روستایی به فعالیت هایی از قبیل بافت فرش و گلیم و سایر مشاغل خانگی و روستایی می‌پردازند.

۶- نام خریدار:

در این قسمت نام و نام خانوادگی خریدار درج می‎گردد. در صورت انتخاب شخصیت حقوقی، نام شرکت را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

۷- شماره اقتصادی و شناسه ملی:

در این قسمت کد اقتصادی یا شناسه ملی برای شخص حقوقی و کد ملی را برای شخص حقیقی حسب مورد درج نمایید.

۸- پیش‌کد شهر و تلفن:

کد شهر و تلفن خریدار قابل ثبت می‎باشد اما درج آن الزامی نیست.

۹- استان و شهر:

نام استان و شهر را از منوی فیلد مربوطه انتخاب نمایید.

۱۰- آدرس و کد پستی:

در این قسمت آدرس و کد پستی قابل ثبت می‎باشد اما درج کد پستی الزامی نیست.

توجه: به دلیل برخی از تشابه‎های اسمی و همچنین اشتباهات احتمالی که توسط سایر اشخاص در ثبت اطلاعات اقتصادی در سامانه صورت می‎پذیرد و این مسئله در رسیدگی‎های مالیاتی بعضا منجر به تشخیص مالیات می‌گردد، با ثبت کامل آدرس و کد پستی فروشنده، می‎توان مغایرت‎های آتی احتمالی را حل و فصل نمود.

۱۱- نوع کالا/ خدمت:

از منوی مربوط گروه کالای موردنظر (دارو، دخانیات، موبایل و …) انتخاب می‎شود و در صورت عدم وجود گروه مرتبط گزینه «سایر کالاها/خدمات» انتخاب می‎گردد.

۱۲- نام و شناسه کالا/ خدمت:

نام کالا/خدمت فروخته‌شده را در فیلد مربوط درج نموده و در صورت وجود شناسه کالا نیز در درج نمایید. درج شناسی کالا الزامی نیست.

۱۳- شماره و تاریخ صورت‎حساب و سند حسابداری:

در این قسمت مشخصات مربوط به صورتحساب و سند حسابداری قابلیت درج دارند اما این موارد الزامی نیستند.

۱۴- نوع معامله:

نوع معامله را از بین گزینه‎های «ریالی»، «ارزی» و «ارزی-ریالی» انتخاب نمایید.

توجه: در صورت انتخاب گزینه «ارزی» یا «ریالی-ارزی»فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی ، منوی مربوط به نوع ارز فعال شده و انتخاب ارز مربوطه الزامی است.

۱۵- مبلغ کالا/خدمت:

مبلغ کالا/خدمت: مبلغ ناخالص کالا یا خدمت فروخته شده طبق صورت‎حساب قروش را در این فیلد درج نمایید.

مبلغ تخفیف : تخفیف ارائه شده تبه خریدار که در صورت‎حساب فروش مشخص شده است را در این فیلد فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی درج نمایید.

مالیات ارزش افزوده: مبلغ مالیات ارزش افزوده درج شده در صورت‎حساب فروش را درج نمایید.

عوارض شهرداری: مبلغ عوارض شهرداری درج شده در صورت‎حساب فروش را درج نمایید.

سایر عوارض: سایر عوارض پرداختی که در صورت‎حساب فروش لحاظ شده است را در صورت وجود درج نمایید.

توجه:

در حالت ریالی : فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی صرفا اعداد فوق به ریال ثبت می شود.

در حالت ارزی: مبلغ ارزی عناوین فوق ثبت شده و با وارد کردن نرخ برابری معادل ریالی ارقام محاسبه می شود.

در حالت ارزی- ریالی: علاوه بر درج عناوین فوق به صورت ریالی، مبلغ بخش ارزی معامله را درج نموده و با وارد کردن نرخ برابری، معادل ریالی ارقام محاسبه می شود. این گزینه زمانی استفاده می‎شود که بخشی از مبلغ معامله ریالی و بخشی دیگر ارزی انجام گرفته باشد.

پس از تکمیل فرم دکمه ثبت را بزنید تا فرایند ثبت رکورد فروش تمام شود یا اینکه دکمه ثبت و جدید را بزنید تا رکورد بعدی، را تکمیل نمایید.

روش آفلاین:

پس از ورود به جدول «فروش» در نرم افزار آفلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آفلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز مانند روش آنلاین که در بالا توضیح داده شد تکمیل میگردد.

سامانه معاملات آنلاین ارزهــای دیجیتـــال

بعد از احراز هویت و با امنیت کامل به خرید و فروش ارزهای خود مشغول باشید.ایکس نوین از انواع شبکه های رمز ارز TRC20 , ERC20 ,BEP2 , BEP20 در هنگام خرید و فروش پشتیبانی می کند .

خرید از ایکس نوین فروش به ایکس نوین

تومان

تومان

محسابه گر قیمت

با استفاده از محاسبه گر قیمت ایکس نوین می توانید بر اساس نرخ لحظه ای ٬ خرید یا فروش خود را انجام دهید. همچنین می توانید واحد موردنظر خود را در هر بخش عوض کنید تا قیمت ها را بر اساس تومان به رمزارز و یا رمزارز به تومان ببینید.

چرا ایکس نوین ؟

چون تو ایکس نوین همه چیز برای یک معامله آمادست و تمام زیرساخت پلتفرم خودکاره ، در لحظه قیمت مشاهده میکنی و معاملت رو انجام میدی احراز هویت هم کلا 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه 😊

خرید و فروش ایمن و سریع

ثبت سفارش به صورت آنلاین و کاملا اتوماتیک در کسری از ثانیه! زمان شما برای ما ارزشمند است!

قیمت مناسب و کارمزد منصفانه

بهترین قیمت ارزهای دیجیتال و رقابتی ترین کارمزد ها در میان صرافی های ارزهای دیجیتال! سطح بندی بالاتر، کارمزد کمتر! به همراه سهم از کارمزد با دعوت از دوستان!

همیشه در دسترس

با اپلیکیشن اکس نوین تو هر زمان و مکان، راحت و بدون محدودیت ارزهای دیجیتالیت رو معامله کن!

نرخ لحظه ای ارز های دیجیتال

برای اینکه بتونی معامله پر سودی داشته باشی همیشه باید در لحظه از قیمت های کریپتو آگاه باشی ، پس صفحه نرخ لحظه ای رو دنبال کن و لذت ببر 💰

دانلود اپلیکیشن موبایل
ایکس نوین

با ما به صورت امن خرید و فروش سریع انجام بده

در کنار شما یاد گرفتیم که باید سخت تلاش کنیم تا بتونیم همراهتون باشیم جایگاه و اعتبار اِمروزمون رو مدیون همراهی شما هستیم 💙

ایکس نوین در رسانه های معتبر

لیست فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی رسانه های معتبر و داخلی که ایکس نوین رو معرفی کردن رو همین حالا ببینید

دیدگاه مشتریان

ورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم اس
علی پیشور
کاربر

سلام ، تشکر میکنم از تیم ایکس نوین از نظر توسعه و خدمات سریعی که نسبت به صرافی های ایرانی دیگه داره مطمئنم که ایکس نوین بهترین صرافی ایرانی هست.

حسین لطفی
کاربر

من از تیم شما خیلی ممنونم که اینقدر سریع و بی وقفه خرید ها رو ارسال میکنین و مثل سایت های دیگه انقدر مشکل بوجود نمیارین

کاربر

سلام دوستام تازه این سایتو بهم معرفی فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی کردن عالی راحت قیمت بالا ممنون من به همه دوستام معرفی میکنم شما هم همینطور

دوستت رو دعوت کن و پاداش بگیر 🎁

🥳 در سود اکس نوین شریک شو ! با دعوت از دوستانتون با لینک شخصی خودتون ، پس از انجام معامله موفق هر 2 طرف 50,000 تومن دریافت کنین !

آخرین مطالب بلاگ

مهم ترین عناوین و مطالب به روز در ارتباط با دنیای رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی

فاکتور قیمت ارزهای دیجیتال

فاکتور قیمت ارزهای دیجیتال

در این مطلب، فاکتور قیمت ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار میدهیم فاکتورهای قیمت ارزهای دیجیتال عرضه و تقاضا ارزهای دیجیتال هرچه عرضه کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت بالاتر میرود. یعنی عرضه و تقاضا ارزهای دیجیتال بر روی قیمت…

بلاک چین به زبان ساده

بلاک چین به زبان ساده

بلاک چین مثل یک گروه کاری واتس اپ است که در آن امکان حذف اطلاعات وجود ندارد، وقتی پیامی ارسال میشود، همه میبینند و امکان تغییر آن وجود ندارد و آن پیام در گوشی افرادی که در آن گروه هستند،…

شگردهای کلاهبرداران : اجاره حساب بانکی و هویتی

شگردهای کلاهبرداران : اجاره حساب بانکی و هویتی

میدونستین اجاره دادن حساب کاربری تو سایت های ارز دیجیتال می تونه به یک جرم سنگین تبدیل بشه؟مجرمان فضای مجازی روش جدیدی برای سرقت از کارت های بانکی هکی و همچنین پول شویی به کار گرفتن که با ارز های…

نکات مهم برای شروع فعالیت در زمینه ی رمز ارزها

نکات مهم برای شروع فعالیت در زمینه ی رمز ارزها

برای ورود به دنیای رمز ارز ها به یه سری نکات، حتما باید دقت کنیم.. اولین موضوع بسیار مهم که باید بداونیم این است که خیلی دقت کنیم در فضای ارزهای دیجیتال هویت مشخص نیست و یک فضای جديده است…

آموزش ویدیویی ثبت نام در اپلیکیشن ایکس نوین

آموزش ویدیویی ثبت نام در اپلیکیشن ایکس نوین

با بیش از ۴۰ هزار کاربر و تیمی22 نفره شبانه روز در تلاشیم تا سریعترین خدمات را به شما عزیزان ارائه دهیم و به راحتی می توانید ارز دیجیتال و رمز ارز ها را خرید و فروش کنید .در این…

چگونه از ارزهای دیجیتال پول دربیاریم؟

چگونه از ارزهای دیجیتال پول دربیاریم؟

در این مطلب چهار نمونه از کارهایی که با انجام آن میتوانید از ارزهای دیجیتال کسب درامد کنید را به اختصار توضیح داده ایم. تريد اولین راه کاری که میتوان برای کسب درآمد نام برد ترید کردن است. اگر نمیدانید…

درباره ایکس نوین

شرکت سهامی خاص داد و ستد فناوران پارس نوین ( اکس نوین ) از سال 1396 با طراحی 2 پلتفرم OTC و P2P تمام اتوماتیک ، جهت خرید و فروش رمز ارز ها فعالیت خود را شروع کرده است. تیم ایکس نوین دارای بیش از 30 پرسنل پشتیبانی و احراز هویت به صورت 24 ساعته ، همچنین +8 نیرو جهت توسعه فنی و زیرساخت وب و اپلیکیشن میباشد. هدف ما جلب رضایت تمامی کاربران است ، از هرگونه انتقاد و نظر جهت توسعه و تسریع روند فرآیند احراز هویت / ثبت سفارش / پشتیبانی استقبال می کند.

+200,000
+120,000
+400,000
لینک ها
دانلود اپلیکیشن ایکس نوین
آموزش
  • شگردهای کلاهبرداران : اجاره حساب بانکی و هویتی
  • آموزش نصب و استفاده کیف پول اکسودوس (Exodus)
تماس با ما

تلفن پشتیبانی 24 ساعته ( روز های کاری ) : ۰۲۱۹۱۳۰۲۳۰۰
آدرس ایمیل : [email protected]
تلگرام : پشتیبانی تلگرام - کانال تلگرام

پیش بینی بورس دوشنبه ۱۶ آبان / پیراهن شماره ۸ بر تن شاخص کل؟

پیش بینی بورس دوشنبه ۱۶ آبان / پیراهن شماره ۸ بر تن شاخص کل؟

آخرین قیمت ارزهای دیجیتال را از کدام سایت های خارجی ببینیم؟

بدهی ۵۳۵ هزار میلیاردی روحانی برای رییسی؛ منصفانه است؟

بدهی ۵۳۵ هزار میلیاردی روحانی برای رییسی؛ منصفانه است؟

با ارزش ترین برندهای جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲

با ارزش ترین برندهای جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲

چگونه باک خودروهای آمریکایی با نفت تحریمی روسیه پر می‌شود؟!

چگونه باک خودروهای آمریکایی با نفت تحریمی روسیه پر می‌شود؟!

مسئولان نگران نباشید؛ هزینه تصمیمات اشتباهتان را مردم می دهند!

مسئولان نگران نباشید؛ هزینه تصمیمات اشتباهتان را مردم می دهند!

افزایش نرخ بهره آمریکا چه زمانی متوقف می شود؟

افزایش نرخ بهره آمریکا چه زمانی متوقف می شود؟

پولسازترین شرکت‌ های جهان کدامند؟

پولسازترین شرکت‌ های جهان کدامند؟

چرا فقرا فقیر می مانند؟

چرا فقرا فقیر می مانند؟

تولید انرژی با سلول های فتوولتائیک خورشیدی

زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!

  • پرتال شرکت‌ها
  • اعداد روز اقتصاد ایران
  • کارآفرینی

اکونومیست بررسی کرد؛

خطر در آخرین سنگر نرخ بهره پایین / دود شدن ۶۰میلیارد دلار در ژاپن برای هیچ!

تا زمانی که تورم فروکش نکند، بانک های مرکزی به اقتصاد جهانی فشار می آورند. در دوم نوامبر، فدرال رزرو برای چهارمین بار متوالی، شش روز پس از اقدام بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد. همانطور که این خبر منتشر می شد، بانک انگلستان…

در پی برگزاری کنفرانس سولانا؛

پیش فروش گوشی های سولانا از اوایل ۲۰۲۳

سولانا بریک پوینت (Solana Breakpoint) یک کنفرانس چهار روزه که از ۴ تا ۷ نوامبر برنامه‌ریزی شده بود، ۱۳ هزار نفر را تنها در یکی از چهار محلی که این کنفرانس به طور همزمان برگزار می‌شد را جذب کرد.

در گفت و گو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

ردپای کمبود دارو را باید در ۶ ماه قبل دید / نوشابه خانواده گرانتر از سرم!

این روزها وضعیت دارویی کشور خوب نیست و شروع موج آنفولانزا در کنار تداوم بیماری کرونا نیاز کشور به داروهایی همچون آنتی بیوتیک ها را افزایش داده است. افزایش تقاضا برای دارو در کنار کاهش تولید به دلایلی همچون سیاستگذاری اشتباه برای داروسازان، موجب شده…

رکوردزنی‌های تاریخی دلار؛

تورم و انتظارات تورمی به نرخ های بالاتر دلار خوشامد می گویند! / فردا به دلار چند تومانی سلام می کنیم؟ فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی

روز گذشته دلار وارد کانال ۳۶ هزار تومانی شد و امروز مجددا در بازار آزاد با برگشت به کانال ۳۵ هزار تومانی با نرخ ۳۵,۷۵۰ تومان معامله شد. در چنین شرایطی که نرخ دلار بصورت روزانه تغییر می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که در روزهای گذشته چه اتفاق جدیدی در…

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران؛

شاخص مدیران خرید در آستانه ورود به منطقه رکود قرار گرفت / کاهش ۱.۸۹ واحدی شامخ در مهر ماه

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت را با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرد.

بهترین‌های بازار رمزارزها در هتفه گذشته؛

کدام آلت کوین ها بهترین عملکرد را در هفته گذشته داشته اند؟

متیک، ترا کلاسیک و سولانا بهترین آلت کوین‌های هفته گذشته هستند. زیرا قیمت متیک به دنبال حرکت به رسیدن به سطح قیمتی ۱٫۳۸۲۶ دلار است. همچنین ترا کلاسیک و سولانا در حال تلاش برای ادامه حرکت صعودی خود هستند.

تأثیر همکاری های پالایشگاهی فراسرزمینی در گفتگو با جعفر قادری؛

سیاست برد برد ایران برای صادرات نفت خام و خدمات فنی و مهندسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش روابط ما با کشورهای منطقه در حوزه نفتی و پالایشگاهی رو به افزایش است. برگ برنده ما نسبت به کشورهای منطقه این است که سطح فنی و مهندسی بالاتری در مقایسه با آن ها داریم و می توانیم با استفاده از سیاست…

اقتصادآنلاین بررسی کرد؛

چرا هزینه تلفن ثابت گران شد؟

افزایش هزینه تلفن ثابت حتی تلفن‌هایی که استفاده نمی‌شوند، صدای مشترکان را درآورده است. افزایش هزینه تلفن ثابت توسط مخابرات و با حمایت وزیر ارتباطات در حالی است که، مرکز ملی رقابت آن را مغایر با مصوبه شورای رقابت می داند.

آیا میتوانیم برای مشاوره سئو سایت خود به هر شرکتی اعتماد کنیم؟

آیا میتوانیم برای مشاوره سئو سایت خود به هر شرکتی اعتماد کنیم؟

به گزارش "سئو اسکاتیل" مشاوره سئو نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت سایت‌های مختلف دارد که باید آن را جدی گرفت. همانطور که می دانید برای اینکه سایت شما بتواند برترین رتبه ها را به دست آورد حتما باید آن را سئو کنید.

با این حال نباید فراموش کرد که سئو یک امر کاملا تخصصی است و بسیاری از افراد درباره آن اطلاعی ندارند. به همین علت می توان از شرکت‌های معتبر برای مشاوره سئو کمک گرفت. بر همین اساس به شما توصیه می کنیم که دریافت خدمات سئو را در اولویت خود قرار دهید.

اهمیت مشاوره سئو در رشد کسب‌وکارهای آنلاین

ظهور اینترنت و گسترش آن در جهان سبب شد تا فضای کسب وکارها نیز با انقلاب بزرگی روبرو شود. به همین علت امروزه شاهد آن هستیم که کسب و کارها نیز به صورت ویژه وارد فضاهای آنلاین می شوند.

برای اینکه سایت شما بتواند تعداد مخاطبان بیشتری داشته باشد، حتما باید در رتبه های برتر گوگل رویت شود.

فرایند بهینه سازی سایت برای دیده شدن در گوگل سئو نام دارد. به همین علت سایت شما باید به صورت مرتب سئو شود تا به جایگاه خوبی دست پیدا کند. خدمات سئو دی ام روم به شما کمک می کند تا بتوانید هر چه سریع‌تر به رتبه های برتر برسید.

نکته مهم این است که سئو، یک کار تخصصی است که هر کس قادر به انجام آن نخواهد بود. اگر شما هم به تازگی سایت خود را راه اندازی کرده اید، باید برای سئو آن برنامه داشته باشید.

خوشبختانه در مشاوره سئو دی ام روم، مهم ترین آموزش ها را در اختیار شما قرار داده می شود. همچنین برای شما یک استراتژی سئو مشخص می شود تا کارهای مختلف خود را از این طریق پیگیری کنید.

از سوی دیگر به شما پیشنهاد می کنیم که آموزش سئو دی ام روم را نیز پیگیری کنید تا کم کم خودتان را در زمینه سئو و بهینه سازی سایت به یک متخصص تبدیل شوید. آژانس دیجیتال مارکتینگ دی ام روم، آموزش سئو و مشاوره سئو را در اختیار شما قرار می دهد.

مشاوره سئو چه مزایایی دارد؟

امروزه هنوز بسیاری از سایت‌ها از مزایای مشاوره سئو مطلع نیستند و از فوایدی که دارد کاملا بی بهره هستند. سئو سایت یک مبحث بسیار گسترده است که نمیتوان برای آن انتهایی را متصور شد.

به همین علت هر فرد می تواند فقط به بخشی از این دنیا تسلط داشته باشد. به همین علت شما حتما باید از مشورت نیروهای متخصص و کاربلد کمک بگیرید تا سرعت رشد سایت خود را چند برابر کنید.

بر همین اساس امروزه شاهد آن هستیم که خدمات سئو دی ام روم به طور گسترده در اختیار شما قرار می گیرد تا از این بستر به سود خود استفاده کنید.

مشاوره سئو برای شما یک نقشه راه واضح و مشخص را تعیین خواهد کرد. هدف‌گذاری درست و حرفه‌ای در سئو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که حتما باید برای آن برنامه حرفه ای داشته باشید. به نقل از مشاوره سئو دی ام روم:

“ مشاوره سئو سایت یک اقدام آنی نیست که زمان مشخصی به آن اختصاص دهیم. یک کسب و کار آنلاین ممکن است از زمان خرید دامنه و هاست تا زمان پیاده سازی تکنیک‌های سئو، همانند رپورتاژ و خرید بک لینک نیاز به مشاوره داشته باشد. توجه داشته باشید که نیاز به مشاوره سئو، تقریبا یک نیاز همیشگی است و تاثیر آن به روشنی روی نتایج اثرگذار خواهد بود. سعی کنید که همیشه یک مشاوره حرفه ای سئو در کنار کسب و کار خود داشته باشید .

خوشختانه اگر مشاوره سئو دی ام روم را دریافت کنید تمامی این مزایا را دریافت خواهید کرد. یک مشاور سئو حرفه‌ای می تواند نقاط ضعف و قوت سایت شما را بسنجد و یک گزارش عالی را در اختیار شما قرار دهد.

نکات مهم در انتخاب مشاور سئو سایت

امروزه انتخاب یک مشاور سئو برای سایت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید برای آن برنامه ریزی دقیقی داشته باشید.

در حال حاضر شرکت های متعددی خدمات سئو را ارائه می کنند که شما می‌توانید از هر کدام آن ها به صورت ویژه استفاده کنید.

یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب مشاور سئو داشتن سابقه کاری درخشان در این حوزه است. به همین علت قبل از هر چیز سعی کنید که سابقه و نمونه کارهای تیم مشاوره سئو را چک کنید تا از کیفیت کار آن ها اطمینان حاصل کنید.

یک مشاور حرفه ای سئو باید آموزش سئو را به صورت کامل دیده باشد تا بتواند بهترین نتایج ممکن را به دست آورد. از همین رو به شما توصیه می کنیم که حتما به سراغ برندهای معتبر همچون دی ام روم بروید که در این زمینه آگاهی زیادی دارند.

خوشبختانه بررسی های انجام شده نشان می دهد که این مجموعه توانسته بیش از 30.000 کلمه را به رتبه های اول گوگل برساند.

چگونه از مشاوره سئو با دی ام روم بهره مند شویم؟

با توجه به نقش تعیین کننده سئو در موفقیت کسب و کارهای مختلف، به شما توصیه می کنیم که حتما برای دریافت مشاوره سئو برنامه ریزی کنید.

خوشبختانه آژانس دیجیتال مارکتینگ دی ام روم می تواند این خدمات را با بهترین کیفیت ممکن در اختیار شما قرار دهد. همچنین اگر به آموزش سئو نیاز دارید باز هم این مجموعه می تواند برترین آموزش ها را در اختیار شما قرار دهد.

حال که متوجه اهمیت بالای سئو شده اید، حتما برای اجرای درست و اصولی آن از تیم های حرفه ای کمک بگیرید. باتحقیقات صورت گرفته خدمات مشاوره سئو دی ام روم میتواند به موفقیت موفقیت و افزایش درآمد شما از طریق سایت کمک شایانی کند.

"این مطلب تبلیغاتی است"

رکورد تاریخی دلار در دولت رئیسی | شیب افزایش قیمت دلار تا پایان سال ملایم اما صعودی است

پیش بینی قیمت دلار,تحولات بازار

یک تحلیلگر بازارهای مالی گفت: همان‌طور که گفته شد چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال صعودی است، با این حال شیب افزایش قیمت دلار ملایم خواهد بود. اما اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد احتمال اینکه دلار در نرخ‌های کنونی خود باقی بماند نیز وجود خواهد داشت. ناگفته نماند هر زمان که در بازار ارز و سکه، دلار گارد صعودی به خود می‌گیرد این روند در افزایش قیمت سکه و تشکیل حباب قیمتی آن منعکس می‌شود.

به گزارش جهان صنعت،بعد از چند هفته مقاومت بازار ارز در برابر صعود دلار، از روز گذشته بازگشت اسکناس آمریکایی به سقف تاریخی آن رقم خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در معاملات پیش از ظهر دیروز دلار از مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور و حرکت تدریجی خود به سمت نرخ‌های بالاتر را آغاز کرد.

در نیمه معاملات روز گذشته نیز دلار توانست از میانه کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی عبور کند و رکورد جدید قیمتی در سال جاری را به ثبت برساند. عبور دلار در بازار معاملات فردایی از مرز ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومانی نیز نشان‌دهنده سقف‌شکنی قیمت دلار در بازار است.

تحلیل‌ها از وضعیت این روزهای بازار ارز اما یکسان است به طوری که کارشناسان فضای گرگ و میش برجامی و چشم‌انداز مبهم اقتصادی را به عنوان فاکتورهای اصلی تعیین‌کننده قیمت دلار عنوان می‌کنند. در عین حال برخی تحلیلگران در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز به تغییرات قیمت سکه نیز اشاره می‌کنند و از ارزشگذاری سکه بر اساس نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومانی دلار سخن می‌گویند.

از نگاه آنان، شکاف قیمتی ۶ هزار تومانی بین نرخ دلار بازار آزاد با نرخ دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار می‌گیرد به این معناست که دلار می‌تواند آماده صعود به سمت نرخ‌های بالاتر شود. هرچند عملیات روانی بازارساز در بازار ارز و تقویت طرف عرضه می‌تواند دست‌انداز صعود دلار به کانال‌های قیمتی بالاتر باشد، با این وجود فضای وهم‌آلود سیاسی و اقتصادی کشور را می‌توان فاکتورهای مهم‌تری برای قیمت‌گذاری دلار در بازار دانست.

روز تاریخی بازار ارز

دیروز را می‌توان یک روز تاریخی برای بازار ارز دانست؛ روزی که در آن دلار توانست به قله تاریخی خود برگردد و پیشروی خود در مسیر صعودی را ادامه دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد دو تحرک جدید قیمتی برای دلار بوده است.

تحرک نخست بازار در معاملات پیش از ظهر دیده شد به طوری که اسکناس آمریکایی از مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کرد و آماده حرکت به نرخ‌های بالاتر شد. در میانه معاملات دیروز اما دلار روند افزایش قیمت خود را از سر گرفت و به ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

در معاملات فردایی اما دلار نرخ‌های بالاتری را هم به خود دید به طوری که تا لحظه تنظیم این خبر اسکناس آمریکایی با قیمت ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار فردایی مورد معامله قرار گرفت. سقف‌شکنی دلار اما در حالی ادامه دارد که اخیرا رییس بانک مرکزی از برقراری آرامش ارزی در بازار خبر داده بود. به نظر می‌رسد برخلاف تصورات مقامات دولتی بازار ارز آماده صعود شده و طبق پیش‌بینی‌ها امکان صعود دلار تا نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومان نیز وجود دارد.

اما تحلیلگران در خصوص وضعیت بازار ارز و عوامل اثرگذار بر قیمت دلار به دو عامل سیاسی و اقتصادی همچون گذشته اشاره می‌کنند. در رابطه با فاکتور سیاسی اثرگذار بر بازار ارز باید گفت که خبرهای منفی برجامی و نامشخص بودن آینده مذاکرات معامله‌گران را متقاضی خرید دلار کرده است. تازه‌ترین خبرهای سیاسی رسیده نیز نشان می‌دهد که فضای گفت‌وگوهای برجامی همچنان گرگ و میش است.

در همین راستا رابرت مالی، نماینده آمریکا در مورد ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که واشنگتن توجه خود را به حمایت از اعتراضات معطوف کرده و اگر لازم باشد به‌ عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌‌ای ایران متوسل می‌شود. رابرت مالی در عین حال تمرکز بر توافق هسته‌ای را موجب اتلاف وقت توصیف کرده است. این اظهارات را می‌توان یکی از سیگنال‌های منفی رسیده به بازار ارز توصیف کرد که باعث تغییر جهت‌گیری بازار شده است.

بورسی‌ها در مسیر ورود به بازار ارز

دومین فاکتور تعیین‌کننده قیمت دلار اما فضای نامساعد اقتصادی است. به باور کارشناسان، هیچ‌یک از شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارند و با وجود اظهارات مقامات دولتی کماکان شاهد حرکت در مسیر تضعیف اقتصاد کشور هستیم. در این راستا می‌توان به حجم بالای نقدینگی و عبور آن از مرز ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. از سوی دیگر تورم فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی نزدیک به ۴۵ درصدی اقتصاد نیز مساله مهم دیگری است که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. به باور آنها، نرخ ارز در اقتصاد ایران معلول نقدینگی و تورم است و تا زمانی که سیاستگذار قادر به مدیریت بازار پول نباشد دلار نیز روند صعودی خود در اقتصاد را ادامه خواهد داد.

ناگفته نماند که فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی در اقتصاد ایران هیچ نشانه‌ای از رونق تولید و بزرگ شدن کیک اقتصاد دیده نمی‌شود و این مساله را نیز می‌توان یکی دیگر از ضعف‌های آشکار مدیریتی تصمیم‌گیران دانست. به این ترتیب در اقتصادی که نقدینگی و تورم در حال رشد است و تولیدی اتفاق نمی‌افتد، دلار امکان رشد خواهد داشت. ناگفته نماند که برخی بازار ارز را مقصد جدید سرمایه‌های مردمی عنوان می‌کنند. با توجه به آنکه در روزهای اخیر سرمایه قابل‌توجهی از بازار سرمایه خارج شده برخی می‌گویند که این سرمایه‌ها به بازار ارز و سکه رسیده و زمینه‌ساز افزایش تقاضا در بازارهای یادشده بوده است.

همگرایی دلار و سکه

اما در کنار فاکتورهای سیاسی و اقتصادی یادشده، کارشناسان به فاکتور مهم دیگری اشاره می‌کنند که می‌تواند سرنوشت بازار ارز را تغییر دهد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سکه در حال حاضر به ۱۵ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده و مبنای ارزش‌گذاری سکه نیز دلار نزدیک به ۴۰ هزار تومانی است. به این ترتیب می‌توان از شکاف حدود ۶ هزار تومانی دلار بازار آزاد و دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار گرفته پرده برداشت. کارشناسان بر این باورند که تحولات قیمتی در بازار سکه می‌تواند سیگنال رشد و یا افت قیمت دلار شود و شکاف قیمتی بین دلار ۳۳ هزار تومانی بازار آزاد و دلار حدود ۴۰ هزار تومانی برای ارزش‌گذاری سکه می‌تواند برای اقتصاد ایران معنادار باشد. تجربه نیز نشان داده که شکاف قیمتی یادشده در نهایت فنر دلار در بازار ارز را رها می‌کند و اسکناس آمریکایی آماده صعود به نرخ‌های بالاتر می‌شود. بنابراین هرچند تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و اساسی در تعیین سرنوشت دلار دارند با این حال با بررسی تحولات قیمتی سکه نیز می‌توان افق قیمتی دلار را ترسیم کرد. با عنایت به موارد یادشده نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت دلار تا پایان سال متفاوت است.

برخی می‌گویند که اگر مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسد و اقتصاد در وضعیت بی‌ثبات کنونی باقی بماند دلار تا نرخ ۳۸ و ۴۰ هزار تومان نیز رشد خواهد کرد. با در نظر گرفتن نرخ ۴۰ هزار تومانی دلار که هم اکنون مبنای ارزشگذاری سکه شده است نیز می‌توان پیش‌بینی‌ها را به سمت نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان برای دلار برد. در این بین اما نمی‌توان نقش بازارساز در تغییر وضعیت بازار را نیز نادیده گرفت. بر این اساس می‌توان گفت که اگر بانک مرکزی به ذخایر جدید ارزی دست پیدا کند و با تلاش تقویت عرضه قیمت‌ها را در این بازار مدیریت کند امکان ماندگاری دلار در نرخ‌های فعلی وجود خواهد داشت. با این حال اگر ناملایمات سیاسی و اقتصادی بر مدیریت بانک مرکزی غلبه کند باید منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی در آینده‌ای نه‌چندان دور باشیم.

تحلیلگر بازارهای مالی :شیب افزایش قیمت دلار تا پایان سال ملایم اما صعودی است

پیام الیاس کردی، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص وضعیت بازار ارز گفت: زمانی که می‌خواهیم برای بررسی عملکرد بازارها از مباحث تحلیل تکنیکال استفاده کنیم لازم است که تعداد افراد شرکت‌کننده در این بازارها بالا و میزان سرمایه و قدرت این افراد نیز با یکدیگر برابر باشد. به طور کلی در بازار سرمایه و یا بازارهای مالی مانند ارز و سکه تعداد افراد با یکدیگر برابر نیست، اما قدرت نفوذ این افراد در بازارهای یادشده، این نابرابری را خنثی و منجر به تشکیل روند قیمتی در بازار می‌شود.

به گفته وی، در رابطه با بازار ارز نیز باید گفت که قدرت بازیگران این بازار با یکدیگر یکسان و برابر نیست اما دولت و مشخصا بانک مرکزی همواره از توانایی خود برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز سخن می‌گویند.

واقعیت اما این است که در دوره ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، هر زمان گزاره جدیدی در خصوص وضعیت بازار ارز مطرح می‌شد اذهان را به این سمت می‌برد که سیاستگذار توانایی کنترل قیمت‌ها در این بازار را ندارد. در دوره فعلی که آقای صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد، اما با تغییر شرایط عمومی کشور روبه‌رو هستیم. به عبارتی در دوره کنونی قیمت دلار تاثیرپذیری بالایی از اخبار توافق و مذاکرات دارد. در همین رابطه نیز باید اشاره کرد که در ماه‌های اخیر بارها اخباری در خصوص آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرح شده که کم و بیش بر روند قیمت دلار اثرگذار بوده است.

الیاس کردی ادامه داد: تجربه نشان داده در دوره‌هایی که دلار تلاش می‌کند سقف جدید قیمتی به خود ببیند با اشاعه اخبار مثبت سیاسی در بازار ارز و در ادامه نیز تزریق ارز به بازار مواجه می‌شویم. با توجه به این نکات مشخص نیست که آیا بازار ارز را باید با توجه به گزاره‌های ریاست قبلی بانک مرکزی تحلیل و بررسی کنیم یا باید امیدوار باشیم که بانک مرکزی طبق گفته‌های این روزهای علی صالح‌آبادی منابع ارزی کافی در اختیار دارد و می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند.

اما اگر بخواهیم تحلیل دقیق‌تری ارائه دهیم باید به فاکتور نقدینگی و تورم در اقتصاد هم نگاهی بیندازیم. با استناد به این دو فاکتور می‌توان بازار ارز را یک بازار صعودی تصویر کرد و این نشانگر این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. اما افزایش قیمت دلار به این معنا نیست که جهش آنچنانی در قیمت ارز اتفاق می‌افتد، چراکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر وضعیت بازار ارز نظارت دارد و در نتیجه دلار به صورت تدریجی و با یک شیب ملایم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

وی در خصوص اینکه آیا نقدینگی خارج شده از بورس در حال ورود به بازار ارز است، گفت: مستنداتی مبنی بر اینکه سرمایه‌های بورس در حال حرکت به سمت بازار ارز هستند را در اختیار نداریم، بنابراین نمی‌توان به طور دقیق و قطعی اعلام کرد که چنین اتفاقی در حال وقوع است. ضمن اینکه خروج پول از بازار سرمایه در حقیقت به معنای تغییر مالکیت در این بازار است به طوری که حقوقی‌ها به صف خریداران پیوسته‌اند و افراد حقیقی نیز در وضعیت فروش قرار گرفته‌اند. همچنین حجم پولی که در سایه این تغییر مالکیت در حال خروج از بازار سرمایه است آنقدر زیاد نیست که بتوان با قاطعیت اعلام کرد که بورسی‌ها در حال ورود به بازار ارز هستند.

این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال صعودی است، با این حال شیب افزایش قیمت دلار ملایم خواهد بود. اما اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد احتمال اینکه دلار در نرخ‌های کنونی خود باقی بماند نیز وجود خواهد داشت. ناگفته نماند هر زمان که در بازار ارز و سکه، دلار گارد صعودی به خود می‌گیرد این روند در افزایش قیمت سکه و تشکیل حباب قیمتی آن منعکس می‌شود. بدیهی است بانک مرکزی با نظارت خود بر بازار ارز بر تغییرات قیمتی این بازار مدیریت می‌کند اما در صورتی که توان سیاستگذار برای مدیریت این بازار تضعیف شود دلار از محدوده قیمتی کنونی خارج و به نرخ‌های واقعی متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌رسد. با این حال چون دولت اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است کماکان بر وضعیت بازار ارز اثرگذار خواهد بود و همین مساله نیز می‌تواند مانع اصلی جهش ناگهانی دلار تا پایان سال باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.