درآمد ماهانه دیجی کالا چقدر است؟


بر اساس ماده 156 قانون مالیات مستقیم چنانچه که مودیان در مهلت مقرر اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، سازمان امور مالیاتی می تواند تا یکسال مالیات مودیان را تعیین و از آنها دریافت کند ولی اگر یک سال بگذرد و آن ها اقدامی نکنند این اجازه از سازمان امور مالیاتی گرفته می شود. اما در صورتی که مودیان در تاریخ مورد نظر اظهار نامه را ارائه نکنند، بر اساس ماده 157 قانون مالیات، سازمان امور مالیاتی تا 5 سال از تاریخ انقضای آن فرصت دارد که میزان مالیات مودیان را تعیین و از آنها دریافت کند. در ضمن چنانچه دیجی کالا اعلام نکند یا اداره مالیات درخواست نکند، با بررسی حساب های فروشنده و تراکنش های بالایی که داشته باشد نیز مجبور به پرداخت مالیات است. این مبلغ در حال حاضر 5 میلیارد تومان است یعنی اگر حسابی بیش از 5 میلیارد در سال گردش مالی داشته باشد مشمول مالیات است.

مالیات فروشندگان دیجی کالا

مالیات فروشندگان دیجی کالا

در قراردادهای دیجی کالا در مورد مالیات آمده است که چنانچه مبلغی بابت فروش محصول به وسیله خریدار به حساب دیجی کالا واریز کند، مسئولیت صادر کردن فاکتور فروش و برگشت از فروش برای خریدار بر عهده دیجی کالا و بر طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رای دفتر فنی و اعتراضات مودیان می باشد که دیجی کالا بر طبق آن فاکتور فروش موضوع قانون مالیات مستقیم را صادر می کند تا برای خریدار ارسال شود و همچنین صورت حساب اجناس فروش رفته از طرف دیجی کالا به نام فروشنده صادر می شود. در واقع دیجی کالا مبالغ به دست آمده از خدمات خود را به فروشنده و قراردادهای منعقده با فروشنده را جهت رعایت مفاد ماده 169 قانون مالیات مستقیم به سازمان امور مالیاتی گزارش می دهد.

با ارزیابی دقیقی مشخص شد که دیجی کالا فقط ارائه دهنده تبلیغ و فروش کالاست. و در ازای این کار کمیسیون و درصدهایی از فروشنده خواستار است و آن را به علاوه 9% مالیات بر ارزش افزوده که از صورتحساب فروشنده کم می کند برای او ارسال می کند، البته در مورد مابقی موارد مالیاتی فروشنده موظف به پاسخگویی به اداره مالیات است. یعنی مالیات فروش و عملکرد، مالیات ارزش افزوده و ارائه فاکتور خرید و… به عهده فروشنده خواهد بود. و هیچ پاسخ گویی مالیاتی وظیفه دیجی کالا نمی باشد.

بر اساس ماده 156 قانون مالیات مستقیم چنانچه که مودیان در مهلت مقرر اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، سازمان امور مالیاتی می تواند تا یکسال مالیات مودیان را تعیین و از آنها دریافت کند ولی اگر یک سال بگذرد و آن ها اقدامی نکنند این اجازه از سازمان امور مالیاتی گرفته می شود. اما در صورتی که مودیان در تاریخ مورد نظر اظهار نامه را ارائه نکنند، بر اساس ماده 157 قانون مالیات، سازمان امور مالیاتی تا 5 سال از تاریخ انقضای آن فرصت دارد که میزان مالیات مودیان را تعیین و از آنها دریافت کند. در ضمن چنانچه دیجی کالا اعلام نکند یا اداره مالیات درخواست نکند، با بررسی حساب های فروشنده و تراکنش های بالایی که داشته باشد نیز مجبور به پرداخت مالیات است. این مبلغ در حال حاضر 5 میلیارد تومان است یعنی اگر حسابی بیش از 5 میلیارد در سال گردش مالی داشته باشد مشمول مالیات است.

برای مطالعه مقاله مالیات خریداران سکه می توانید از این لینک استفاده نمایید.

همکاری تامین کنندگان با فروشگاههای اینترنتی

همکاری تامین کنندگان با فروشگاههای اینترنتی

همکاری تامین کنندگان با فروشگاههای اینترنتی:

تامین کنندگانی که با فروشگاه های اینترنتی همکاری می کنند عبارتند از:

 • ادارات دولتی از جمله زندان ها که صنایع دستی تهیه شده توسط زندانیان را از این فروشگاه ها به فروش می رسانند.
 • تامین کالا برای شرکت های بازرگانی که از این طریق تولیدات داخلی خریداری یا کالا وارد می شود.
 • کارخانجات تولیدی که تازه وارد بازار کار شده اند.
 • کارگاه های کوچک که کالا تولید می کنند یا در محصولی تغییر ایجاد می کنند، از این طریق محصول خود را به فروش می رسانند.
 • افراد حقیقی بصورت گروهی یا انفرادی از این طریق خدماتی ارائه می دهند یا کالایی به فروش می رسانند.

برای مطالعه مقاله بخشنامه معافیت مالیاتی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مالیات بر ارزش افزوده برای فروشگاه ها و سایت های اینترنتی

مالیات بر ارزش افزوده برای فروشگاه ها و سایت های اینترنتی

تکالیف قانونی مالیات بر ارزش افزوده برای فروشگاه ها و سایت های اینترنتی:

در طی ابلاغیه ای، مودیان مالیاتی وظیفه دارند که دفاتر، صورت حساب های درآمد و هزینه ماهانه و خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک مربوط به آن ها را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی تحویل دهند. مشاغلی که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند بر مبنای فراخوان هفت گانه مشمول مالیات می شوند که وظیفه آن ها عبارتند از:

 • تشکیل پرونده در واحد مالیاتی مربوطه
 • ثبت نام در سایت evat.ir پس از فراخوان.
 • اقدام به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض کالاهایی که مشمول مالیات هستند.
 • تا 15 روز بعد از پایان دوره مالیاتی، اظهارنامه را ارائه دهد و نسبت به پرداخت مبلغ مالیات و عوارض آن اقدام کند.
 • حداقل تا 10 سال از اسناد و دفاتر خود نگهداری کند.
 • فروشگاه ها اقدام به داشتن خلاصه تکالیف درآمد ماهانه دیجی کالا چقدر است؟ مالیات و عوارض ارزش افزوده کنند.
 • طبق ماده 8 قانون صورت حساب ها را صادر کند.
 • اظهارنامه مالیاتی را تا تاریخ مشخص شده ارائه کنند.
 • لیست معاملات فصلی خود را تهیه و ارائه دهند.
 • لیست حقوق پرسنل و پرداخت مالیات آن ها را تهیه و ارائه دهد.
 • تهیه و نگهداری از دفاتر، صورت حساب های درآمد و هزینه ماهانه و سالانه و اسناد آنها و تحویل به مامورین مالیاتی البته در صورتی که درخواست کتبی داشته باشند.
 • اقدام به پرداخت حق تمبر توسط مودیان مالیاتی.

عواقب عدم پرداخت مالیات توسط فروشگاه های اینترنتی:

در صورتی که فروشگاه های اینترنتی تکالیف مالیاتی خود را انجام ندهند سبب می شود که در امور مالی خود صداقت و شفافیت نداشته باشند و از معاف از معافیت های مالیاتی می شوند. گاهی نیز برای این عملکرد آنها جرایم مالیاتی تعلق می گیرد.

برای مطالعه مقاله منفعت های پرداخت به موقع مالیات می توانید از این لینک استفاده نمایید.

عواقب عدم پرداخت مالیات توسط فروشگاههای اینترنتی

عواقب عدم پرداخت مالیات توسط فروشگاههای اینترنتی

قانون مالیات فروشگاه‌های اینترنتی:

طی ابلاغیه ای سازمان امور مالیاتی کشور تکلیف قانونی صاحبان مشاغل مجازی و اینترنتی را به اطلاع رساند که در آن آمده بود که صاحبان مشاغل مجازی اعم از حقوقی یا حقیقی مثل سایر رشته ها و فعالیت های اقتصادی مشمول قوانین و مقررات مالیاتی می شوند، و ربطی به محل کار آن ها ندارد و باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند تا جریمه مالیاتی به آن ها تعلق نگیرد.

صاحبان مشاغل موظفند که تا 4 ماه بعد از شروع فعالیت خود به صورت کتبی محل کار خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه و تشکیل پرونده دهند و حق تمبر خود را پرداخت کنند یا از طریق سایت tax.درآمد ماهانه دیجی کالا چقدر است؟ gov.ir اقدام به ثبت نام کنند و شماره اقتصادی دریافت کنند.

فروشگاه های اینترنتی وظیفه دارند که معاملاتی را که انجام می دهند بر طبق اقلام اطلاعاتی درخواستی با استفاده از لینک “صورت معاملات فصلی الکترونیکی” تهیه کنند و حداکثر هر سه ماه یکبار بصورت یک سی دی و طبق اطلاعات درخواستی سازمان مالیاتی به آن ها تحویل دهد.

همچنین میزان مالیات فروشگاه های اینترنتی برمبنای در آمد آن ها محاسبه می شود و هر فروشگاهی به نسبت درآمدی که بدست می آورد موظف به پرداخت مالیات خود می باشد.

سخن پایانی:

در پایان همان گونه که گفته شد برای هر کسب و کاری که ایجاد می شود و هر محصول و خدماتی که وارد بازار کار می شود، دیگر یک فعالیت اقتصادی محسوب می شود و باید در زمینه مالیات آن نیز اقدامات لازم را انجام دهید. فروشگاه های دیجی کالا نیز با اقداماتی که در این زمینه انجام می دهند و با توجه به اقدامات لازم در زمینه تبلیغات توانسته اند مشتریان زیادی را برای خود جذب کنند و از اعتبار بالایی برخوردار شوند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله قرائن و ضرایب مالیاتی را به شما پیشنهاد می کنیم.

دیجیکالا؛ فرصتی برای کارآفرینی و کسب و کار از سراسر کشور

دیجیکالا؛ فرصتی برای کارآفرینی و کسب و کار از سراسر کشور

تعریف ساده و قابل فهم «عدالت اجتماعی» این است که تمامی منابع و منافع در یک جامعه به صورت منصفانه و برابر توزیع شوند و در حال حاضر عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های فکری اندیشمندان علوم انسانی است.

میلیون‌ها کاربر (مشتری) و ده‌ها هزار فروشنده در هر نقطه‌ای از کشور امکان خرید و فروش هر کالایی را بر بستر دیجیکالا با قیمتی یکسان و فارغ از مکان زندگی خود دارند.

اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت‌های توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی جامعه بشری، نقش بسزایی در حل مشکلات اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی دارد. بستری که در آن تمام بازیگران از فرصت‌های عادلانه و برابر بهره می‌برند.

مقالات مرتبط:

در بستر اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، تفاوتی ندارد که در چه سطحی از زندگی شهری یا روستایی قرار داشته باشید یا محل زندگی شما چقدر از امکانات پیشرفته شهری یا مراکز فیزیکی بهره‌مند باشد. تنها کافی است با یک دستگاه تلفن همراه بتوانید از اینترنت استفاده کنید.

پلتفرم فروشگاه آنلاین دیجیکالا یکی از نمونه‌های عینی در توسعه عدالت اجتماعی هم در زمینه کارآفرینی است و هم در زمینه دسترسی و امکان خرید میلیون‌ها کالایی که در سراسر کشور تولید یا توزیع می‌شوند.

فرصت‌های برابر از سراسر ایران

فروشگاه اینترنتی دیجیکالا بیش از ۳۰ میلیون نفر بازدیدکننده یکتای ماهانه دارد و از این جهت به عنوان پرمخاطب‌ترین فروشگاه آنلاین ایران و منطقه به حساب می‌آید.

در این پلتفرم فروشگاهی که به عنوان بزرگترین مارکت‌پلیس (بازارچه) آنلاین کشور نیز شناخته می‌شود، بیش از ۱۵۰ هزار کسب و کار ایرانی فعال هستند و ۴.۵ میلیون کالا را به مشتریانی از سراسر ایران ارائه می‌کنند.

کسب و کارهای کوچک و بزرگی که در سراسر کشور توزیع شده‌اند و امکان برابر در زمینه تولید و توزیع را از این طریق در اختیار گرفته‌اند.

دسترسی همه مردم ایران به خدمات یکسان و دسترسی تولیدکنندگان و صنعت‌گران سراسر کشور به بازاری به وسعت ایران از جمله مزیت‌های توسعه فروشگاه‌های آنلاین در برقراری عدالت اجتماعی است.

بر اساس آخرین گزارش سالیانه منتشر شده از طرف روابط عمومی دیجیکالا، این پلتفرم تا پایان سال ۱۳۹۹ با برخورداری از ۵۵ مرکز برای توزیع کالا، خدمات پس از فروش و ۳۲ محل جمع‌آوری کالای فروشندگان سراسر کشور، به توسعه مراکز زیرساختی خود نیز تقریبا در تمامی استان‌های ایران ادامه داده است.

این شرکت تنها در سال گذشته برای افزایش سرعت پردازش سفارش‌ها و کاهش هزینه و ارسال کالاها برای فروشندگان و تولیدکنندگان، انبارها و مراکز جدیدی را در ۱۹ استان کشور راه‌اندازی کرده است.

همچنین دیجیکالا سه مرکز پردازش اصلی در تهران دارد. مرکز دانش با مساحت ۵۰ هزار مترمربع یکی از بزرگترین مراکز پردازش در ایران و منطقه است.

کالاهای سوپرمارکتی در مرکز شادآباد با مساحت ۳۵ هزار متر مربع پردازش می‌شوند و مرکز بادامک با مساحت ۱۰ هزار متر مربع به پردازش کالاهای بزرگ‌مقیاس اختصاص دارد.

بر اساس گزارش سال ۱۳۹۹ دیجیکالا، بیش از ۸۲۰۰ پرسنل مستقیم در ۴۸۰ نوع شغل در تمامی مراکز گروه این فروشگاه آنلاین ملی در ۳۱ استان ایران مشغول به کار هستند. این آمار نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد دو برابری داشته است و پس از استان تهران که ۸۰ درصد کارمندان دیجیکالا در این شهر مشغول به کار هستند، باقیمانده به ترتیب افراد توانمندی از استان‌های البرز، گیلان، آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، کرمانشاه، اردبیل، خوزستان و … (از تمامی استان‌ها) به صورت مستقیم از پرسنل این شرکت هستند.

تراکم مشتریان دیجیکالا نیز به نسبت جمعیت هر استان، در تهران، البرز و قم از سایر استان‌ها بیشتر اســت. همچنین تراکم مشتریان در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و کردستان کمتر از سایر استان‌ها است.

دیجی‌کالا به عنوان یک برند ملی

واژه «برند ملی» مفهومی فراتر از یک برند تجاری است و تمام هویت‌های فرهنگی، تاریخی، مذهبی، علمی و شخصی را در بر می‌گیرد. برند ملی نشان‌دهنده هویت یک ملت در ابعاد گوناگون و نمونه عینی و مدرن قدرت نرم یک کشور است. مفهوم برند ملی مفهومی فراگیر و گسترده است که می‌تواند مانند چتری کلیه برندهای یک کشور را تحت پوشش خود قرار دهد. یک برند ملی از جمله دارایی های ارزشمند یک کشور است.

برند ملی برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، جوانان، نوجوانان و کودکان ارزش‌آفرینی می‌کند. یک برند ملی دارای ارزش‌های اجتماعی و فردی است؛ در جذب استعدادها فعال است و در سطوح بین‌المللی افتخارآفرینی می‌کند. همچنین باعث توسعه اقتصادی، توسعه گردشگری و بهبود چرخه اقتصاد خرد می‌شود.

دیجیکالا فرای از اینکه یک برند تجاری باشد، یک برند ملی تمام و کمال است و تمام ویژگی‌ها و ارزش‌های ملی بودن را هم دارد و هم توسعه می‌دهد.

این پلتفرم استارتاپی جدای از اشتغالزایی مستقیم برای بیش از هشت هزار نفر، تولیدکنندگان ایرانی را مستقیما به بازاری به وسعت سراسر ایران وصل می‌کند. اکنون بیش از ۱۵۰ کسب و کار ایرانی در این پلتفرم فعالیت می‌کنند و در میان آنها تولیدکنندگان ملی دغدغه‌ای جز تولید ندارند.

اتصال برابر به بازار ۸۰ میلیونی

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای می‌گوید: «بیماری کرونا در یکی دو سال گذشتته زندگی بسیاری از مردم جهان و ایران را تحت تاثیر قرار داده است ولی استفاده از خدمات آنلاین و مجازی بخشی از مشکلات را در این شرایط خاص کاهش داده است به طوری که امروز مردم از سراسر ایران امکان استفاده از خدمات یکسان را از طریق کسب و کارهای فضای مجازی و به ویژه فروشگاه‌های بزرگ آنلاین دارا هستند.»

فیروزی تصریح می‌کند: «از طرفی در کنار این نوع پلتفرم‌های سراسری ملی، صاحبان کسب و کارهای کوچکتر مثل صنعتگران، تولیدکنندگان و هنرمندان هم می‌توانند به صورت مستقیم و بدون تبعیض به بازار بزرگ ۸۰ میلیونی کشور وصل شوند. این در واقع ظرفیت ویژه اقتصاد دیجیتال است که به شکل عینی و با کمترین نقص به کمک برقراری عدالت اجتماعی می‌آید و ما باید با توجه به رشد کم‌نظیر تعداد مشتریان اینترنت و کاربران موبایل از چنین ظرفیتی برای حل چالش‌هایی مثل بیماری کرونا یا مشکلات اقتصادی و اشتغال بهره ببریم.»

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «دولت باید در افزایش سهم بازار آنلاین نسبت به بازار آفلاین و توسعه اقتصاد دیجیتال همت بیشتری داشته باشد زیرا این میزان هنوز نسبت به بقیه دنیا در کشور آنچنان که انتظار می‌رود رشد نکرده است. در کشورهای در حال توسعه مشابه یا همسایه ما مثل ترکیه سهم بازار آنلاین نسبت به بازار آفلاین به اندازه قابل توجهی بیشتر است. ما باید تلاش کنیم در کشور چندین پلتفرم فروشگاهی آنلاین بزرگ داشته باشیم تا هم عدد ۳ درصدی سهم بازار آنلاین نسبت به کل بازار را افزایش دهیم و هم با ایجاد رقابت کیفیت خدمات این حوزه را بالا ببریم.»

وی همچنان بیان می‌کند: «به عنوان مثال در دیجیکالا که یکی از موفق‌ترین کسب و کارهای آنلاین کشور است، وقتی که یک فروشگاه آنلاین بزرگ و ملی می‌تواند در اشتغالزایی مستقیم نزدیک به ۹ هزار نفر را در ۵۰۰ نوع شغل مشغول به کار کند، یا برای ۱۵۰ هزار کسب و کار دیگر زیرساخت ایجاد کند، نشاندهنده ظرفیت عظیم اقتصاد دیجیتال در کارآفرینی ملی است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «طبق آماری که به دست ما نمایندگان در مجلس می‌رسد از میان میلیون‌ها کالای عرضه شده در این فروشگاه‌ها، بخش قابل توجهی از کالاها ایرانی هستند که قابل توجه است.»

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

دیجی کالا نامی آشنا در میان ایرانیان است و کمتر کسی را می توان پیدا کرد که با دیجی کالا آشنا نباشد.

دیجی کالا یک فروشگاه اینترنتی است که محصولات زیادی را برای فروش عرضه می کند و تقریبا بیشتر کالاها در این فروشگاه یافت می شود.

دیجی کالا در کنار سود خود، راه را برای کسب درآمد افراد نیز فراهم کرده است که با این روش هم سود خود را بالا می برد و هم مشتریان زیادی را جذب خواهد کرد.

در این مقاله به آموزش کسب درآمد از دیجی کالا پرداخته ایم که با مطالعه ی آن اطلاعات جامعی در این باره به دست خواهید آورد.

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

آمارهای دیجی کالا و دلایل فعالیت در آن

فروشگاه های اینترنتی زیادی وجود دارند که می توان به کسب درامد از طریق آن ها پرداخت.

با توجه به آماری که دیجی کالا دارد، فعالیت در این فروشگاه درآمد بالایی برای فعالان به همراه خواهد داشت.

این تصویر که در سال 1398 منتشر شد، گواهی برای فعالیت در دیجی کالا می باشد زیرا آمار فرصت های شغلی، تنوع محصول، بازدیدکننده ها و … بسیار بالاست و دیجی کالا را در رده های برتر فروشگاه های اینترنتی کشور قرار داده است.

این آمار در ایام کرونا نیز بالاتر رفته است بنابراین فرصت برای کسب درآمد از این فروشگاه مهیا می باشد.

روش های کسب درآمد از دیجی کالا

روش های درآمد زایی به کمک دیجی کالا به دو صورت است که اگر بتوانید به طور کامل آموزش های لازم را یاد بگیرید و تلاش درآمد ماهانه دیجی کالا چقدر است؟ خود را بکار بگیرید، قطعا درآمدهای بسیار بالایی خواهید داشت.

در ادامه این روش ها شرح داده شده اند.

کسب درآمد از دیجی کالا با افیلیت مارکتینگ

در ابتدا باید گفت که نام دیگر افیلیت مارکتنیگ، همکاری در فروش است.

همکاری در فروش نوعی بازاریابی برای محصولات دیجی کالا می باشد که به ازای هر محصول که توسط شما فروخته می شود، کمیسیون دریافت خواهید کرد.

مقدار کمیسیون یا همان پورسانت برای محصولات مختلف متفاوت است و بازه ی آن در ابتدا از دو درصد تا بیست درصد شروع می شود و اگر فعالیت خوبی داشته باشید میزان پورسانت شما نیز بیشتر می شود.

دیجی کالا این ایده را از سایت آمازون گرفته است و میزان پورسانت آن نسبت به امازون بیشتر می باشد، البته با انجام این کار سود خوبی نیز نصیب خود دیجی کالا می شود، به عبارتی دیگر یک کار دو سر سود می باشد.

برای اینکه دیجی کالا مشتری هایی که شما برای شرکت می فرستید، را بشناسد مراحلی را در نظر گرفته است که در ابتدا باید در سیستم همکاری فروش اطلاعات خود را ثبت کنید و به شما یک لینک می دهد و پس از آن هر شخصی که با آن لینک خرید کند، شرکت آن را شناسایی کرده و به شما پورسانت خواهد داد.

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

همکاری در فروش دیجی کالا و کسب درآمدهای میلیونی

دیجی کالا یک فروشگاه با تنوع محصولات بالا و تعداد زیاد است، همین امر می درآمد ماهانه دیجی کالا چقدر است؟ تواند فروش را راحت تر کند زیرا امکان مقایسه قیمت ها و انتخاب راحت تر را فراهم می کند.

این ویژگی ها در دیجی کالا سبب شده است که ماهانه خرید های زیادی از این فروشگاه صورت بگیرد بنابراین امکان درآمد میلیونی از طریق همکاری در فروش دیجی کالا وجود دارد.

اگر شما بتوانید به مهارت کافی در این زمینه برسید، حتما درآمد میلیونی خواهید داشت.

بزرگترین فرصت استخدام در دیجی کالا در سال ۱۴۰۱

هریک از افراد شاغل یا کارجویان خانم و آقا، معیارهای مخصوص به خود را برای کاریابی و یافتن آگهی های استخدامی دارند. درحالی ‌که عده ‌ای از افراد جویای کار داشتن درآمد بالا را مهم ترین انگیزه کاری خود می دانند، برخی دیگر کار در شرکت های بزرگ را در اولویت کاری خود قرار می ‌دهند. موقعیت‌ های استخدامی در شرکت های بزرگ مانند استخدام دیجی کالا، فرصت دیده شدن را به کارجویان خواهد داد.

بزرگترین فرصت استخدام در دیجی کالا در سال ۱۴۰۱

این در حالی است که شرکت ‌هایی مانند شرکت دیجی کالا، شرایط استخدام ویژه ‌ای را برای جذب نیروهای کاری خود در نظر می‌ گیرند. ارائه حداقل مدرک تحصیلی، رعایت شرایط سنی و سابقه کاری، جزء مهم‌ ترین شرایط مورداشاره کارفرمایان در بازار کار امروز هستند. در این مقاله به‌ طور ویژه به بررسی فرصت ‌های استخدام دیجی کالا و شرایط استخدام در این فروشگاه اینترنتی می ‌پردازیم.

معرفی شرکت دیجی کالا

تاریخ شروع به کار دیجی کالا به سال 1385 باز می گردد. اگرچه این فروشگاه اینترنتی در ابتدا در حوزه فروش آنلاین محصولات الکترونیک و دیجیتال فعالیت داشته است، اما در ادامه به بستری مناسب برای خرید و فروش انواعی از کالاها تبدیل گردید.

شرکت دیجی کالا به ‌عنوان یک فروشگاه اینترنتی، امکان خرید و فروش محصولات مختلف را برای فروشندگان مختلف در سراسر کشور فراهم کرده است. این فروشگاه اینترنتی بزرگ با تکیه بر فناوری سعی دارد تجربه خوشایندی را از خرید و فروش انواعی از محصولات مختلف، برای کاربران خود ایجاد نماید.

به دلیل فرصت های شغلی مناسب و شهرت فراوانی که این فروشگاه اینترنتی در سال‌ های اخیر بدست آورده است، تقاضا برای ارسال رزومه به آگهی های استخدام دیجی کالا افزایش یافته است. برای کار در دیجی کالا به این صفحه سر بزن.

در حقیقت شرکت دیجی کالا را می توان پرمخاطب ‌ترین فروشگاه اینترنتی و یکی از موفق‌ ترین نمونه‌ های فروش آنلاین در جهان دانست. خوب است بدانید که تعداد بازدیدکنندگان از سایت شرکت دیجی کالا، ماهانه به تعداد 40 میلیون نفر می‌ رسد! همین موضوع موجب شده است تا بیش از 200 هزار فروشنده با بیش از 7 میلیون انواع کالا، محصولات خود را از طریق این فروشگاه اینترنتی به فروش برسانند.

همچنین خوب است بدانید که بیش از 9 هزار نفر با شرکت دیجی کالا همکاری دارند. هم ‌اکنون شرکت دیجی کالا در حوزه های مختلفی مانند فناوری، بازاریابی، محتوا و لجستیک فعالیت دارد. در بخش بعدی درآمد ماهانه دیجی کالا چقدر است؟ به معرفی برخی از جدیدترین آگهی های استخدامی شرکت دیجی کالا در شغل های مختلف خواهیم پرداخت.

جدیدترین فرصت‌ های استخدام دیجی کالا

در شرکت دیجی کالا، نیروهای کاری در قالب گروه های مختلف به انجام وظایف شغلی خود می پردازند. با ارسال رزومه به آگهی های استخدامی دیجی کالا، احتمالا در یکی از گروه های ارتباطات سازمانی، بخش حقوقی، بازاریابی و فروش، حسابرسی، بازرگانی، عملیات، مالی، فناوری، منابع انسانی و توسعه کسب و کار مشغول به کار خواهید شد.

هرساله شرکت دیجی کالا تعداد زیادی از آگهی های استخدامی خود را برای کار در انبار دیجی کالا، فرصت شغلی راننده، کارشناس منابع انسانی و سایر فرصت های شغلی در اختیار منابع کاریابی مختلف قرار می‌ دهد. این در حالی است که با مراجعه به سایت فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، می ‌توانید از آخرین اخبار استخدامی این شرکت مطلع شوید.

آگهی های استخدام دیجی کالا مانند سایر آگهی های استخدامی در شرکت های معتبر، دارای شرایط استخدام متنوعی هستند. کار به شکل تمام وقت، پاره وقت و دورکاری، از جمله شرایط کاری موردتوجه در آگهی های استخدام شرکت دیجی کالا است.

از مزایای کار و استخدام در دیجی کالا درآمد ماهانه دیجی کالا چقدر است؟ می توان به ساعات کاری منعطف، کمک هزینه غذا، امکان خرید اقساطی، هدایای مناسبتی و بیمه تکمیلی اشاره کرد. در ادامه به معرفی برخی از فرصت های شغلی دیجی کالا در سال 1401 پرداخته و شرایط استخدام در این مشاغل را بررسی می نماییم.

آگهی استخدام دیجی کالا در فرصت شغلی برنامه نویس فرانت اند

شرکت دیجی کالا برای ایجاد تغییرات موردنظر در ظاهر وب ‌سایت و اپلیکیشن‌ های خود، به استخدام برنامه نویس فرانت اند (Front-End Developer) نیاز دارد. در آگهی های استخدام فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در فرصت شغلی برنامه نویس، شرایط کار تمام وقت با حقوق توافقی مورداشاره قرار گرفته است. از شرایط استخدامی موردتوجه برای کار در دیجی کالا می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • حداقل سابقه کاری 3 سال
 • دارای تجربه کار با HTML، CSS و جاوا اسکریپت
 • مسلط به Sass
 • مسلط به فریم ورک های فرانت مانند React یا Vue
 • درک بسیار خوب از ساختار داده، الگوریتم‌ و مفاهیم شیء گرایی

کار در دیجی کالا در فرصت شغلی راننده

یکی از شغل های بسیار مهم در شرکت دیجی کالا، فرصت شغلی راننده است. آگهی استخدام راننده با خودرو سواری و استخدام راننده وانت، جزء آگهی های استخدامی پرتقاضا در شرکت دیجی کالا هستند. برای کار در دیجی کالا به عنوان راننده، فرد متقاضی باید دارای گواهینامه وسیله نقلیه موردنظر، کارت پایان خدمت و سابقه کاری مرتبط باشد.

استخدام نیرو برای کار در انبار دیجی کالا

این فروشگاه اینترنتی در سال 1401، از کارجویان خانم و آقا برای کار در انبار دیجی کالا دعوت به همکاری کرده است. معمولا افراد جویای کار که سنی پایین‌ تر از 40 سال دارند، می توانند رزومه خود را برای آگهی های استخدام دیجی کالا در فرصت شغلی انباردار و کارگر ساده انبار ارسال کنند. همچنین کارجویان آقا باید دارای کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی باشند.

شرایط استخدام دیجی کالا در فرصت شغلی کارشناس منابع انسانی

یکی دیگر از فرصت های شغلی برای کار در دیجی کالا، شغل کارشناس منابع انسانی است. پیگیری موضوعات مرتبط با کارکنان شرکت و مشارکت در فرآیند جذب و استخدام دیجی کالا، از جمله مسئولیت‌ ها و وظایف کارشناس منابع انسانی است. برای استخدام کارشناس منابع انسانی در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا شرایط استخدامی زیر عنوان شده است:

 • توانایی برقراری ارتباط موثر با همکاران در شرکت دیجی کالا
 • تعهد و مسئولیت ‌پذیری
 • توانایی در گوش دادن فعالانه
 • شناخت کافی از فرآیند های مدیریت منابع انسانی
 • تسلط به نرم‌ افزارهای آفیس مانند اکسل و پاورپوینت
 • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی

شرایط استخدام کارشناس فروش

اگر به حوزه فروش و بازاریابی علاقه دارید، می توانید برای آگهی های استخدام کارشناس فروش در دیجی کالا رزومه خود را ارسال کنید. این شرکت در مناطقی مانند شهر تهران، نیاز به کارشناس فروش و بازاریابی برای انجام اموری مانند تأمین کالا، انجام هماهنگی های فروش و ارائه راهکارهای فروش دارد. برخی از شرایط مورداشاره در آگهی های استخدام کارشناس فروش دیجی کالا در سال 1401، عبارت اند از:

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

دیجی کالا نامی آشنا در میان ایرانیان است و کمتر کسی را می توان پیدا کرد که با دیجی کالا آشنا نباشد.

دیجی کالا یک فروشگاه اینترنتی است که محصولات زیادی را برای فروش عرضه می کند و تقریبا بیشتر کالاها در این فروشگاه یافت می شود.

دیجی کالا در کنار سود خود، راه را برای کسب درآمد افراد نیز فراهم کرده است که با این روش هم سود خود را بالا می برد و هم مشتریان زیادی را جذب خواهد کرد.

در این مقاله به آموزش کسب درآمد از دیجی کالا پرداخته ایم که با مطالعه ی آن اطلاعات جامعی در این باره به دست خواهید آورد.

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

آمارهای دیجی کالا و دلایل فعالیت در آن

فروشگاه های اینترنتی زیادی وجود دارند که می توان به کسب درامد از طریق آن ها پرداخت.

با توجه به آماری که دیجی کالا دارد، فعالیت در این فروشگاه درآمد بالایی برای فعالان به همراه خواهد داشت.

این تصویر که در سال 1398 منتشر شد، گواهی برای فعالیت در دیجی کالا می باشد زیرا آمار فرصت های شغلی، تنوع محصول، بازدیدکننده ها و … بسیار بالاست و دیجی کالا را در رده های برتر فروشگاه های اینترنتی کشور قرار داده است.

این آمار در ایام کرونا نیز بالاتر رفته است بنابراین فرصت برای کسب درآمد از این فروشگاه مهیا می باشد.

روش های کسب درآمد از دیجی کالا

روش های درآمد زایی به کمک دیجی کالا به دو صورت است که اگر بتوانید به طور کامل آموزش های لازم را یاد بگیرید و تلاش خود را بکار بگیرید، قطعا درآمدهای بسیار بالایی خواهید داشت.

در ادامه این روش ها شرح داده شده اند.

کسب درآمد از دیجی کالا با افیلیت مارکتینگ

در ابتدا باید گفت که نام دیگر افیلیت مارکتنیگ، همکاری در فروش است.

همکاری در فروش نوعی بازاریابی برای محصولات دیجی کالا می باشد که به ازای هر محصول که توسط شما فروخته می شود، کمیسیون دریافت خواهید کرد.

مقدار کمیسیون یا همان پورسانت برای محصولات مختلف متفاوت است و بازه ی آن در ابتدا از دو درصد تا بیست درصد شروع می شود و اگر فعالیت خوبی داشته باشید میزان پورسانت شما نیز بیشتر می شود.

دیجی کالا این ایده را از سایت آمازون گرفته است و میزان پورسانت آن نسبت به امازون بیشتر می باشد، البته با انجام این کار سود خوبی نیز نصیب خود دیجی کالا می شود، به عبارتی دیگر یک کار دو سر سود می باشد.

برای اینکه دیجی کالا مشتری هایی که شما برای شرکت می فرستید، را بشناسد مراحلی را در نظر گرفته است که در ابتدا باید در سیستم همکاری فروش اطلاعات خود را ثبت کنید و به شما یک لینک می دهد و پس از آن هر شخصی که با آن لینک خرید کند، شرکت آن را شناسایی کرده و به شما پورسانت خواهد داد.

آموزش کسب درآمد از دیجی کالا

همکاری در فروش دیجی کالا و کسب درآمدهای میلیونی

دیجی کالا یک فروشگاه با تنوع محصولات بالا و تعداد زیاد است، همین امر می تواند فروش را راحت تر کند زیرا امکان مقایسه قیمت ها و انتخاب راحت تر را فراهم می کند.

این ویژگی ها در دیجی کالا سبب شده است که ماهانه خرید های زیادی از این فروشگاه صورت بگیرد بنابراین امکان درآمد میلیونی از طریق همکاری در فروش دیجی کالا وجود دارد.

اگر شما بتوانید به مهارت کافی در این زمینه برسید، حتما درآمد میلیونی خواهید داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.