سرمایه گذاری خارج از ایران


کارگزاری فارابی

شروع کسب و کار در خارج از کشور

رایا-بین-الملل-مهاجرت

بسیاری از افراد در مراحلی در کار و زندگی به فکر راه اندازی کسب و کار و تجارت و یا توسعه آن در خارج از کشور می افتند. آنچه در این میان مهم است مطالعه مناسب و بهره گیری از مشاوره صحیح به منظور انجام دقیق تر پروژه و جلوگیری از ضرر احتمالی است. براساس روشهای سنتی، گاهی جرقه شروع یک بیزینس یا تجارت از محافل و میهمانی های خانواده ها و گاهی نیز براساس تصمیمات هیجانی و سریع زده می شود. اما آنچه در دنیای مدرن حائز اهمیت است و افراد را در موفقیت کسب و کار از یگدیگر متمایز می نماید، میزان بهره گیری از اطلاعات و برنامه ریزی صحیح امور است. هر چه زمان کافی برای مطالعه یک تجارت و بیزینس، پیش از راه اندازی آن صرف گردد به مراتب شانس دریافت نتیجه مثبت و موفقیت را تقویت می کند.

در ادامه، مواردی که بطور کلی در راه اندازی یک کسب و کار لازم است مورد توجه قرار گیرد آمده است.

استفاده از اطلاعات و آمار مراکز دولتی محلی مربوط به راه اندازی بیزینس های کوچک و متوسط

معمولا در هر کشور و شهر که قصد سرمایه گذاری دارید، ادارات و شرکتهای دولتی هستند که به سرمایه گذاران در خصوص تجارت در آن کشور و شهر مشاوره می دهند. خدمات این مجموعه ها عموما رایگان است. گاهی از این اطلاعات می توان به نکات مناسبی در مورد چشم انداز توسعه آن شهر، مشاغل مورد نیاز در آینده و سمت و سوی استان یا ایالت دست یافت. بعنوان مثال وقتی شهری که قصد راه اندازی بیزینس در آن را دارید بیشتر مشاغل و بیزینس ها در حوزه خدمات (service) و توریسم هستند، با بررسی بیشتر طرح راه اندازی یک واحد تولید مواد شوینده (بعنوان مثال) ، ممکن است به این نتیجه رسید که این پروژه را در شهر دیگری اجرا نمود و یا اینکه طرح راه اندازی بیزینس را تغییر داده و بجای حوزه صنعت، در حوزه گردشگری پروژه ای را انتخاب نماییم.

خرید یک بیزینس فعال یا فرانچایز، ویا تاسیس یک بیزینس؟

از مزایای تاسیس بیزینس جدید میتوان به مواردی همچون آزادی عمل در طراحی و تغییر طرح متناسب با نیاز ، عدم وابستگی به سرمایه یا بیزینس دیگران، امکان راه اندازی با هزینه کمتر به نسبت خرید حق امتیاز یک فرانچایز (بیزینس های زنجیره ای مثل مک دونالد) یا یک بیزینس موفق اشاره نمود. از معایب آن نیز میتوان نیازداشتن به زمان تا رسیدن به سوددهی، عدم تضمین برای ثمر دهی سرمایه گذاری را برشمرد.

خرید یک بیزینس فعال، مزایایی چون استفاده از سابقه و تجربه جاری و مشتریان موجود، امکان برداشت سود در کوتاه مدت، امکان دریافت وام از بانک بدلیل وجود سابقه بیزینس و اعتبار دارد. از چالش های آن نیز، نیاز به سرمایه گذاری اولیه قابل توجه برای امتیاز بیزینس و اینکه در صورت عدم انطباق روش بیزینس مالک قبلی، امکان تغییر در نوع بیزینس وجود نداشته باشد.

همانطور که مشاهده شد هر کدام از این دو مسیر نقاط قوت و ضعفی دارند. لذا نمیتوان بطور مطلق یک روش را توصیه نمود. جهت اتخاد بهترین تصمیم لازم است شرایط فردی و اقتصادی فرد یا تیم سرمایه گذار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد همچون سن، میزان تحصیلات، سوابق تجربی و شغلی، میزان سرمایه، شهر و کشور محل سرمایه گذاری و تمایلات و الویت های سرمایه گذار.

 • تهیه طرح تجاری (Business plan) :بیزینس پلن سندی بسیار مهم و کاربردی است که تهیه علمی و دقیق آن می تواند زیربنای موفقیت یک بیزینس و سرمایه گذاری باشد. این فایل محتوی نتایج مطالعه یک تیم متخصص در خصوص موضوع مورد نظر است. در این مجموعه اطلاعات به روز و کاربردی در مورد قوانین مربوط به آن حوزه بیزینس، مراحل راه اندازی، تجهیزات و بودجه مورد نیاز، نیروی انسانی، نحوه مدیریت بیزینس. برنامه ریزی و بودجه بندی مالی ، رقبا و فرصتها و چالشها، امکان توسعه طرح و … می آید.

در اغلب موارد، افراد متقاضی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کشورهای امریکا، کانادا، استرالیا و … بنابر توصیه وکیل و یا مشاور مهاجرتی شان، بیزینس پلنی را صرفا برای گذر از مرحله دریافت اقامت موافقت می نمایند. ولی می توان با مطالعه عمیق تر، سرمایه گذاری را با دید بلندمدت تری ترتیب داد تا نیاز به کنار گذاشتن طرح اولیه پس از انجام تشریفات قانونی مهاجرت نباشد. در حقیقت بیزینس را با دید بلند مدت و ایجاد یک منبع درآمد انتخاب نمایند تا حتی در صورت تصمیم به فروش آن در آینده، دارای ارزش مناسب باشد.

 • انتخاب نوع ثبت بیزینس: این موضوع از نظر مسئولیتهای حقوقی هر نوع ثبت حائز اهمیت است. همان طور که در ایران انواع ثبت شرکت عبارتست از سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و … ، در سایر کشورها نیز انواع مختلفی کمابیش مشابه وجود دارد. همچنین در خصوص فرم بیزینس می توان به proprietorship (یک نفر مالک) ، Partnership (چندین مالک)، Corporation (شرکت که در حالتهای مختلفی از نظر مسئولیت می تواند ثبت گردد و یک یا چند مالک داشته باشد).

شروع کسب و کار در خارج از کشور

بسیاری از افراد در مراحلی در کار و زندگی به فکر راه اندازی کسب و کار و تجارت و یا توسعه آن در خارج از کشور می افتند. آنچه در این میان مهم است مطالعه مناسب و بهره گیری از مشاوره صحیح به منظور انجام دقیق تر پروژه و جلوگیری از ضرر احتمالی است. براساس روشهای سنتی، گاهی جرقه شروع یک بیزینس یا تجارت از محافل و میهمانی های خانواده ها و گاهی نیز براساس تصمیمات هیجانی و سریع زده می شود. اما آنچه در دنیای مدرن حائز اهمیت است و افراد را در موفقیت کسب و کار از یگدیگر متمایز می نماید، میزان بهره گیری از اطلاعات و برنامه ریزی صحیح امور است. هر چه زمان کافی برای مطالعه یک تجارت و بیزینس، پیش از راه اندازی آن صرف گردد به مراتب شانس دریافت نتیجه مثبت و موفقیت را تقویت می کند.

در ادامه، مواردی که بطور کلی در راه اندازی یک کسب و کار لازم است مورد توجه قرار گیرد آمده است.

استفاده از اطلاعات و آمار مراکز دولتی محلی مربوط به راه اندازی بیزینس های کوچک و متوسط:

معمولا در هر کشور و شهر که قصد سرمایه گذاری دارید، ادارات و شرکتهای دولتی هستند که به سرمایه گذاران در خصوص تجارت در آن کشور و شهر مشاوره می دهند. خدمات این مجموعه ها عموما رایگان است. گاهی از این اطلاعات می توان به نکات مناسبی در مورد چشم انداز توسعه آن شهر، مشاغل مورد نیاز در آینده و سمت و سوی استان یا ایالت دست یافت. بعنوان مثال وقتی شهری که قصد راه اندازی بیزینس در آن را دارید بیشتر مشاغل و بیزینس ها در حوزه خدمات (service) و توریسم هستند، با بررسی بیشتر طرح راه اندازی یک واحد تولید مواد شوینده (بعنوان مثال) ، ممکن است به این نتیجه رسید که این پروژه را در شهر دیگری اجرا نمود و یا اینکه طرح راه اندازی بیزینس را تغییر داده و بجای حوزه صنعت، در حوزه گردشگری پروژه ای را انتخاب نماییم.

خرید یک بیزینس فعال یا فرانچایز، ویا تاسیس یک بیزینس؟

از مزایای تاسیس از بیزینس جدید میتوان به مواردی همچون آزادی عمل در طراحی و تغییر طرح متناسب با نیاز ، عدم وابستگی به سرمایه یا بیزینس دیگران، امکان راه اندازی با هزینه کمتر به نسبت خرید حق امتیاز یک فرانچایز (بیزینس های زنجیره ای مثل مک دونالد) یا یک بیزینس موفق اشاره نمود. از معایب آن نیز میتوان نیازداشتن به زمان تا رسیدن به سوددهی، عدم تضمین برای ثمر دهی سرمایه گذاری را برشمرد.

خرید یک بیزینس فعال، مزایایی چون استفاده از سابقه و تجربه جاری و مشتریان موجود، امکان برداشت سود در کوتاه مدت، امکان دریافت وام از بانک بدلیل وجود سابقه بیزینس و اعتبار دارد. از چالش های آن نیز، نیاز به سرمایه گذاری اولیه قابل توجه برای امتیاز بیزینس و اینکه در صورت عدم انطباق روش بیزینس مالک قبلی، امکان تغییر در نوع بیزینس وجود نداشته باشد.

همانطور که مشاهده شد هر کدام از این دو مسیر نقاط قوت و ضعفی دارند. لذا نمیتوان بطور مطلق یک روش را توصیه نمود. جهت اتخاد بهترین تصمیم لازم است شرایط فردی و اقتصادی فرد یا تیم سرمایه گذار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد همچون سن، میزان تحصیلات، سوابق تجربی و شغلی، میزان سرمایه، شهر و کشور محل سرمایه گذاری و تمایلات و الویت های سرمایه گذار.

 • تهیه طرح تجاری (Business plan) :بیزینس پلن سندی بسیار مهم و کاربردی است که تهیه علمی و دقیق آن می تواند زیربنای موفقیت یک بیزینس و سرمایه گذاری باشد. این فایل محتوی نتایج مطالعه یک تیم متخصص در خصوص موضوع مورد نظر است. در این مجموعه اطلاعات به روز و کاربردی در مورد قوانین مربوط به آن حوزه بیزینس، مراحل راه اندازی، تجهیزات و بودجه مورد نیاز، نیروی انسانی، نحوه مدیریت بیزینس. برنامه ریزی و بودجه بندی مالی ، رقبا و فرصتها و چالشها، امکان توسعه طرح و … می آید.

در اغلب موارد، افراد متقاضی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کشورهای امریکا، کانادا، استرالیا و … بنابر توصیه وکیل و یا مشاور مهاجرتی شان، بیزینس پلنی را صرفا برای گذر از مرحله دریافت اقامت موافقت می نمایند. ولی می توان با مطالعه عمیق تر، سرمایه گذاری را با دید بلندمدت تری ترتیب داد تا نیاز به کنار گذاشتن طرح اولیه پس از انجام تشریفات قانونی مهاجرت نباشد. در حقیقت بیزینس را با دید بلند مدت و ایجاد یک منبع درآمد انتخاب نمایند تا حتی در صورت تصمیم به فروش آن در آینده، دارای ارزش مناسب باشد.

 • انتخاب نوع ثبت بیزینس: این موضوع از نظر مسئولیتهای حقوقی هر نوع ثبت حائز اهمیت است. همان طور که در ایران انواع ثبت شرکت عبارتست از سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و … ، در سایر کشورها نیز انواع مختلفی کمابیش مشابه وجود دارد. همچنین در خصوص فرم بیزینس می توان به proprietorship (یک نفر مالک) ، Partnership (چندین مالک)، Corporation (شرکت که در حالتهای مختلفی از نظر مسئولیت می تواند ثبت گردد و یک یا چند مالک داشته باشد).

شروع کسب و کار در کانادا

بسیاری از افراد در مراحلی در کار و زندگی به فکر راه اندازی کسب و کار و تجارت و یا توسعه آن در خارج از کشور می افتند. آنچه در این میان مهم است مطالعه مناسب و بهره گیری از مشاوره صحیح به منظور انجام دقیق تر پروژه و جلوگیری از ضرر احتمالی است. براساس روشهای سنتی، گاهی جرقه شروع یک بیزینس یا تجارت از محافل و میهمانی های خانواده ها و گاهی نیز براساس تصمیمات هیجانی و سریع زده می شود. اما آنچه در دنیای مدرن حائز اهمیت است و افراد را در موفقیت کسب و کار از یگدیگر متمایز می نماید، میزان بهره گیری از اطلاعات و برنامه ریزی صحیح امور است. هر چه زمان کافی برای مطالعه یک تجارت و بیزینس، پیش از راه اندازی آن صرف گردد به مراتب سرمایه گذاری خارج از ایران شانس دریافت نتیجه مثبت و موفقیت را تقویت می کند.

در ادامه، مواردی که بطور کلی در راه اندازی یک کسب و کار لازم است مورد توجه قرار گیرد آمده است.

استفاده از اطلاعات و آمار مراکز دولتی محلی مربوط به راه اندازی بیزینس های کوچک و متوسط:

معمولا در هر کشور و شهر که قصد سرمایه گذاری دارید، ادارات و شرکتهای دولتی هستند که به سرمایه گذاران در خصوص تجارت در آن کشور سرمایه گذاری خارج از ایران و شهر مشاوره می دهند. خدمات این مجموعه ها عموما رایگان است. گاهی از این اطلاعات می توان به نکات مناسبی در مورد چشم انداز توسعه آن شهر، مشاغل مورد نیاز در آینده و سمت و سوی استان یا ایالت دست یافت. بعنوان مثال وقتی شهری که قصد راه اندازی بیزینس در آن را دارید بیشتر مشاغل و بیزینس ها در حوزه خدمات (service) و توریسم هستند، با بررسی بیشتر طرح راه اندازی یک واحد تولید مواد شوینده (بعنوان مثال) ، ممکن است به این نتیجه رسید که این پروژه را در شهر دیگری اجرا نمود و یا اینکه طرح راه اندازی بیزینس را تغییر داده و بجای حوزه صنعت، در حوزه گردشگری پروژه ای را انتخاب نماییم.

خرید یک بیزینس فعال یا فرانچایز، ویا تاسیس یک بیزینس؟

از مزایای تاسیس از بیزینس جدید میتوان به مواردی همچون آزادی عمل در طراحی و تغییر طرح متناسب با نیاز ، عدم وابستگی به سرمایه یا بیزینس دیگران، امکان راه اندازی با هزینه کمتر به نسبت خرید حق امتیاز یک فرانچایز (بیزینس های زنجیره ای مثل مک دونالد) یا یک بیزینس موفق اشاره نمود. از معایب آن نیز میتوان نیازداشتن به زمان تا رسیدن به سوددهی، عدم تضمین برای ثمر دهی سرمایه گذاری را برشمرد.

خرید یک بیزینس فعال، مزایایی چون استفاده از سابقه و تجربه جاری و مشتریان موجود، امکان برداشت سود در کوتاه مدت، امکان دریافت وام از بانک بدلیل وجود سابقه بیزینس و اعتبار دارد. از چالش های آن نیز، نیاز به سرمایه گذاری اولیه قابل توجه برای امتیاز بیزینس و اینکه در صورت عدم انطباق روش بیزینس مالک قبلی، امکان تغییر در نوع بیزینس وجود نداشته باشد.

همانطور که مشاهده شد هر کدام از این دو مسیر نقاط قوت و ضعفی دارند. لذا نمیتوان بطور مطلق یک روش را توصیه نمود. جهت اتخاد بهترین تصمیم لازم است شرایط فردی و اقتصادی فرد یا تیم سرمایه گذار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد همچون سن، میزان تحصیلات، سوابق تجربی و شغلی، میزان سرمایه، شهر و کشور محل سرمایه گذاری و تمایلات و الویت های سرمایه گذار.

تهیه طرح تجاری (Business plan)

در اغلب موارد، افراد متقاضی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کشورهای امریکا، کانادا، استرالیا و … بنابر توصیه وکیل و یا مشاور مهاجرتی شان، بیزینس پلنی را صرفا برای گذر از مرحله دریافت اقامت موافقت می نمایند. ولی می توان با مطالعه عمیق تر، سرمایه گذاری را با دید بلندمدت تری ترتیب داد تا نیاز به کنار گذاشتن طرح اولیه پس از انجام تشریفات قانونی مهاجرت نباشد. در حقیقت بیزینس را با دید بلند مدت و ایجاد یک منبع درآمد انتخاب نمایند تا حتی در صورت تصمیم به فروش آن در آینده، دارای ارزش مناسب باشد.

سرمایه گذاری خارج از ایران

ثبت شرکت کیا

شرایط ثبت شرکت در خارج از ایران

ثبت شرکت در خارج از ایران یکی از راه های سفر به خارج از کشور است. ثبت شرکت در یک کشور خارجی به معنای شروع یا گسترش یک فعالیت اقتصادی در بازارهای بین المللی است. ثبت شرکت در خارج از کشور یکی از محبوب ترین راه حل ها برای کارآفرینان است. افراد صاحب ایده و کسب و کار در بازارهای داخلی به نتایج خوبی نمی رسند و نیاز به عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی دارند. ثبت شرکت در خارج از کشور بهترین راه حل برای این افراد است. ثبت شرکت خارج از کشور منجر به اخذ اقامت با پاسپورت می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه شرایط ثبت شرکت در خارج ایران تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

انواع مختلف ثبت شرکت در خارج

انتخاب نوع شرکت در فرآیند ثبت شرکت بسیار مهم است. ثبت شرکت ها به دو صورت کلی انجام می شود:

مدنی تجاری

شرکن مدنی: درواقع شرکت مدنی، متشکل از تعداد ملکین است و هر فرد سرمایه خود را دارد، اما به طور مشترک مدیریت می شود.

شرکت تجاری: این نوع شرکت که شامل تعداد زیادی ثبت شرکت است و بیشتر در زمینه بازاریابی و فروش ساخته می شود، به طور خودکار به دسته های زیر تقسیم می شود:

 • شرکت سهامی خاص و عام
 • شرکت تضامنی
 • شرکت سهامی
 • شرکت غیر سهامی
 • شرکت تولیدی

درواقع حتماً شرکت شما نباید در مثال بالا تنظیم شود. ثبت شرکت ها می تواند در قالب شرکت سهامی یا سایر اشخاص حقوقی انجام شود. اما اگر موضوع گردهمایی اشخاص برای یک فعالیت اقتصادی پایدار باشد، گریزی از ثبت شرکت در یکی از انواع شرکت های فوق نیست.

مراحل ثبت شرکت در خارج از ایران

راه اندازی یک شرکت با سرمایه گذاری خارجی در بازار جهانی می تواند بسیار دشوار باشد. اغلب توصیه می شود که این مسیر را به تنهایی طی نکنید. به ویژه عدم تسلط به زبان محلی منجر به عدم آشنایی با قوانین و ارتباطات می شود.

مراحل ثبت یک شرکت در خارج از ایران به شرح ذیل است:

1.نام شرکت و اطلاعات شخصی خود را برای اولین مرحله ثبت نام ارسال کنید.

2.تایید و اخذ تاییدیه از وزارت بازرگانی کشور مربوطه

3.بخشی از کسب و کار خود را انتخاب کنید

4.اسناد خود را جمع آوری و سازماندهی کنید تا گواهینامه دولت محلی را دریافت کنید.

فرآیند ثبت شرکت در خارج از ایران بسته به شغل و موقعیت مکانی شما می تواند متفاوت باشد.

شرایط لازمه برای ثبت شرکت در خارج، ارائه نکات زیر الزامی می باشد:

 • نام شرکتی که ابتدا باید ثبت نام کنید.
 • وضعیت حقوقی شرکت جدید (که باید با شغل شما مرتبط باشد و نمی تواند دفتری در شرکت دیگری باشد)
 • نمودار سازمانی شرکت
 • اساسنامه (اهداف خود را برای بازیابی سود شرکت شرح دهید)
 • کل سپرده (توجه داشته باشید که امروز هیچ مبلغ سپرده ای برای راه اندازی یک شرکت جدید وجود ندارد)
 • تحقیق (به ویژه برای شرکت های تولیدی)
 • ثبت نام در اداره امنیت عمومی
 • ثبت نام در اتاق بازرگانی
 • افتتاح حساب سرمایه در بانک با سرمایه خارجی شرکت (سهام سرمایه)
 • در اداره مالیات ثبت نام کنید و اداره مالیات خود را راه اندازی کنید
 • استخدام حسابدار و صندوق دار
 • برای کارمندان خود دفترچه کارکنان تهیه کنید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در خارج از ایران

ثبت شرکت در هر کشوری نیازمند مراحل مشخص و مدارک خاصی است. بنابراین قبل از انجام این کار باید قوانین کشور مقصد به دقت بررسی شود. اما برای ثبت شرکت مدارک کلی لازم است که در زیر ذکر شده است:

 • کپی اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 • فرم های ثبت شرکت بین المللی باید تکمیل و به انگلیسی ترجمه شود.
 • اطلاعیه تأسیس شرکت و اطلاعیه آخرین تغییرات شرکت را برای وکلا و سنت گرایان درج شده در روزنامه ها ارائه می کند.
 • ارائه کتبی از وزارت بازرگانی که نام کشور مورد نظر را ذکر می کند
 • ارائه شناسنامه به مدیران و صاحبان امضای شرکت شامل کپی اصل کارت کشور و شناسنامه.
 • صدور اظهارنامه یا اصل نامه ثبت علائم باید در دفتر مربوطه در ایران رویت شود و رونوشت آن برای ثبت در پرونده ارائه شود.
 • تهیه معرفی نامه در شرکت نامه که به امضای مدیران با حق و آرم شرکت رسیده باشد.
 • واگذاری وکالت نامه (در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام شود).

جمع بندی

درواقع هدف از این مقاله آشنایی با شرایط ثبت شرکت در خارج از ایران بود، که با مواردی که بیان شد امیدوارم به طور کامل با روند ثبت شرکت در خارج از کشور آشنا شده باشید. ممنون که تا انتهای این مقاله ما را همراهی کردید.

اتباع خارجی و امکان سرمایه گذاری در بورس ایران برای اتباع خارجی

اتباع خارجی، از سالها پیش به دلایل مختلفی به ایران مهاجرت کردند و سکونت گزیدند. از آنجایی که امرار معاش لازمه زندگانی هر شخص می‌باشد، اتباع شروع به فعالیت در حوزه‌های مختلف کردند. عده‌ای از آنها، مطابق با قانون کار به کارهای مختلفی مشغول شدند. تعدادی با سرمایه‌های خود کسب و کارهای مختلفی راه‌اندازی کردند. اتباعی هم که سرمایه چندانی برای شروع کسب و کار نداشتند، با توجه به رشدی که در بازار سرمایه وجود داشت، استقبال بی‌نظیری از این بازار کردند و فرصت استثنایی برای سرمایه‌گذاری در بورس ایران پیدا کردند. حال ممکن است سوال پیش آید که دریافت کد بورسی اتباع خارجی به چه شکل می‌باشد؟ دریافت کد بورسی برای مهاجران افغانی چگونه است؟ و سوال‌های دیگری که در این مقاله به بررسی هر کدام می‌پردازیم.

کد فراگیر یا فیدا کد

ابتدا برای انجام هر کاری در ایران نیاز است اتباع خارجی برای دریافت کد فراگیر یا فیدا کد هر چه سریعتر اقدام نمایند. انجام کلیه امور اداری اعم از افتتاح حساب بانکی، دریافت کد بورسی، ثبت‌نام دانشگاه و … برای اتباع خارجی اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم دریافت کد فراگیر یا فیدا کد می‌باشد.
کد فراگیر به عنوان کد شناسایی یا کد ملی هر شخص محسوب نمی‌شود، بلکه تنها برای پیشبرد امور اداری اتباع خارجی در ایران کاربرد دارد.

 • برای ثبت‌نام و دریافت کد فراگیر یا فیدا کد کلیک کنید.

مدارک لازم جهت افتتاح حساب بورسی اتباع خارجی

اشخاص خارجی مقیم ایران برای دریافت کد بورسی با در دست داشتن مدارکی، ملزم به حضور در یک کارگزاری می‌باشند. با ارائه مدارک زیر کد بورسی انحصاری خود را دریافت کنید:

 • اصل پاسپورت (گذرنامه)
 • یک مدرک هویتی با درج نام پدر
 • داشتن حساب بانکی به نام خود شخص
 • مدارک هویتی شخص
 • اطلاعات کامل محل سکونت شخص
 • اطلاعات تماس (ایمیل، تلفن و …)

نحوه گرفتن کد بورسی اتباع خارجی

برای افتتاح حساب اتباع خارجی مراحلی را باید طی کرد که به بررسی آن می‌پردازیم. پس از تهیه مدارک لازم که پیش‌تر نام برده شد، برای دریافت کد بورسی لازم است مراحل ذیل را پشت سر بگذارید:

 • ابتدا مدارک گفته شده برای دریافت کد بورسی تهیه شود.
 • پس از آن به یکی از کارگزاری‌های معتبر مراجعه شود. (حضور متقاضی به کارگزاری الزامی می‌باشد.)
 • اطلاعات فرم‌های مربوطه در کارگزاری باید توسط شخص متقاضی کامل و امضاء شود.
 • سپس، کارگزاری موظف است فرم‌های تکمیل شده را به سازمان بورس اوراق بهادار ارسال کند.
 • در صورت کامل بودن فرمها، سازمان بورس، مجوز لازم را با امضای ریاست سازمان بورس برای دریافت کد بورسی شخص متقاضی (در دو نسخه و به دو زبان انگلیسی و فارسی) صادر می‌کند. پس از صدور مجوز، آن را به کارگزاری ارسال می‌کند.
  (نکته قابل توجه اینکه؛ صدور مجوز توسط سازمان بورس اوراق بهادار و ارسال آن به کارگزاری 7 روز کاری طول می‌کشد.)
 • کارگزاری پس از دریافت مجوز فعالیت در بازار سرمایه، آن را به شخص متقاضی تسلیم می‌کند.
 • کارگزاری پس از دریافت این مجوز از سازمان بورس، برای گرفتن کد بورسی اتباع خارجی از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام می‌کند.

پس از پشت سر گذاشتن مراحل گفته شده، شخص متقاضی با عقد قرارداد آنلاین، مجاز به فعالیت در بازار سرمایه و انجام معاملات آنلاین از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری منتخب می‌باشد.

*** شایان ذکر است برای اتباع خارجی که فقط دارای کارت اقامت می‌باشند، امکان صدور کد بورسی وجود ندارد .

نحوه ثبت نام اتباع خارجی زیر 18 سال

همانطور که ثبت‌نام در سجام و نحوه دریافت کد بورسی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، برای اشخاص زیر 18 سال نیز با رعایت شرایط موجود این امکان فراهم شده است.
با وجود کلیه شرایط گفته شده، شخص خارجی زیر 18 سال به همراه نماینده قانونی خود (ولی/قیم) با در دست داشتن مدارک گفته شده، به کارگزاری منتخب مراجعه نموده و کد بورسی خود را دریافت می‌کند. به همین ترتیب، این اشخاص با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و با امضاء قراداد آنلاین، مجاز به انجام معاملات آنلاین در بازار سرمایه می‌شوند.

مشکلات سهامداران خارجی

سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در بورس تهران مشکلاتی را برای آنها به دنبال دارد که مانع حضور برخی اتباع در بورس می‌شود. در ادامه به دو نمونه از این مشکلات اشاره شده است.

مطرح‌ترین مشکل سهامداران خارجی؛ محدودیت‌های قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. اتباع خارجی به دلیل نداشتن کد ملی قادر به افتتاح حساب در بانکها، کارگزاریها و … نمی‌باشند. بنابراین، باید اقدام به دریافت کد فراگیر کنند. پس از آن طبق مطالب گفته شده، اقدام به دریافت کد بورسی با مراجعه به کارگزاریها می‌کنند. متاسفانه، در ایران برخی کارگزاریها در برابر اتباع خارجی سلیقه‌ای رفتار می‌کنند و از پذیرش مشتریان خارجی امتناع می‌کنند. این در حالی است که، هیچ مقرراتی مبنی بر عدم پذیرش اتباع خارجی در کارگزاریها وجود ندارد؛ اما این رفتار باعث فرار برخی سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

مشکل دومی که در بین سهامداران خارجی مطرح است؛ عدم هماهنگی بین بانکها و کارگزاریها می‌باشد. همین امر، باعث بی‌اعتمادی اتباع خارجی به این موسسات شده است. به طور مثال، اتباع نمی‌توانند سودهای نقدی که بعد از برگزاری مجمع عمومی سالانه بین سهامداران تقسیم می‌شود را از طریق بانک دریافت کنند. بنابراین، باید از طریق کارگزاری منتخب اقدام نمایند.

تاثیر سرمایه گذاری در بورس در اقامت اتباع خارجی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ریاست حسن روحانی، طی جلسه‌ای مصوبه‎‌ای را برای اتباع خارجی به شرح زیر تصویب نمود:
«وزارت کشور به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، موظف است حداکثر ظرف 1 ماه برای اتباع خارجی که حداقل 250 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکها و موسسات اعتباری سپرده‎‎‌گذاری بلندمدت داشته باشند، یا به همان میزان به هر طریقی در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت 5 ساله صادر نماید.»
این اقامت می‌تواند راهکار خوبی برای دریافت شهروندی و اخذ گذرنامه ایران باشد.

امروزه، ایرانیان به دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر می‌باشند؛ افرادی نیز به دنبال اقامت در ایران هستند. موضوع اقامت 5 ساله اتباع خارجی، ممکن است بازتاب‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته باشد. این فرصت اقامتی، موقعیت خوبی برای بازرگانان ریسک‌پذیر است که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. علی‌الخصوص سرمایه‌گذارانی که پیش از این، دریافت ویزای ایران را کاری بسیار دشوار می‌دانستند.

سخن پایانی

اتباع خارجی عزیز؛ با استفاده از کد فیدا می‌توانید به راحتی و بدون هیچگونه مشکلی امور اداری خود را پیش ببرید. با سرمایه‌گذاری در ایران می‌توانید به جذب منابع ارزی کمک کنید. همینطور، دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری برای شما امکان‌پذیر می‌باشد.
با شما هستیم تا ابهامات شما را در این خصوص رفع کنیم. پس سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

مدارک لازم برای ثبت اتباع در بورس چیست؟

اصل پاسپورت (گذرنامه)، یک مدرک هویتی با درج نام پدر، داشتن حساب بانکی به نام خود شخص، مدارک هویتی شخص، اطلاعات کامل محل سکونت شخص، اطلاعات تماس (ایمیل، تلفن و …)

آیا دریافت کد فراگیر الزامی است؟

بله دریافت این کد برای انجام تمامی مراحل اداری الزامی است.

250 هزار دلار مبلغ خیلی زیادیه، حالا واقعا اقامت میدن؟

بله در صورت سرمایه گذاری تا 250 هزار دلار در ایران می توانید اقامت ایران را بگیرید.

آیا استفاده از این شرایط و داشتن شرایط اقامت، گرفتن آن الزامی است؟

خیر، در صورت تمایل می توانید اقامت خود را دریافت کنید.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش فریده مهدور و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

هلدینگ‌ها و شرکت‌های اصلی

در سبد سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در سال 1399، صنعت محصولات شیمیایی با حدود 17 درصد، صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با حدود 15 درصد، صنعت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با حدود 5 درصد و صنعت سیمان،آهک و گچ با حدود 8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری‌ها

ارزش‌بازار سرمایه‌گذاری‌ها شرکت در پایان اسفندماه 1399 حدود 563 درصد افزایش را نشان می‌دهد. محصولات شیمیایی 32 درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 14 درصد، صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی 10 درصد و صنعت سیمان، آهگ و گچ 11 درصد می‌باشد.

شرکتپتروشیمی شازند
وبسایتArpc.ir
تلفن:۸۲۱۲۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

مجتمع پتروشیمی شازند (سهامی عام) یکی از طرح‌های زیربنایی و مهم کشور می باشد که در راستای سیاست های کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز اول آن در سال ۱۳۷۲ در مدار تولید قرار گرفت. در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات 100 درصد ایرانی به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.
از سال ۱۳۷۹ همزمان با تکمیل واحدها، طرح و توسعه مجتمع با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید که فاز اول آن در مهرماه سال ۱۳۸۴ و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال ۱۳۸۶ به انجام رسید. ظرفیت کامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه ۱.۴۶۹.۰۰۰ تن در سال است. همچنین شرکت از سال 1387 با نماد «شاراک» در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

هلدینگبهشهر
وبسایتBidc.ir
تلفن:۸۸۳۰۴۵۸۴ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۴۹ تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره ۱۴۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۰ نام شرکت، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع بهشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوق‌العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییریافته و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد «وبشهر» پذیرفته شده است.

شرکت با سرمایه اولیه 250 میلیون ریال در هنگام تاسیس و سپس طی چندین مرحله افزایش سرمایه در تاریخ 1396/08/10 مبلغ 8.250 میلیارد ریال (به میزان 5/17 درصد) به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) حسب مفاد اساسنامه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها از طریق خرید و فروش سهام آنها، خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار، مشارکت در بانک‌ها و سایر شرکت‌ها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می‌باشد.

هلدینگسیدکو
وبسایتCidco.ir
تلفن:۸-۲۲۰۲۴۸۹۵ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ و ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ و ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به مبلغ چهار هزار و هشتصد هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نماد «سیدکو»، در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است.
همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۳/۰۲/۰۲ و مجوز سازمان بورس به شماره ۲۶۷۰۷۵/۱۲۱ مورخه ۹۳/۰۲/۲۰ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
وبسایتTmico.ir
تلفن: ۸۵۵۴۹۰۰۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی شماره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) از جمله شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) است. موضوع فعالیت شرکت اختصاراً عبارت از: سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها، خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت می‌باشد. تقاضای پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در جلسه ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت محترم پذیرش بورس اوراق بهادار بطور مشروط به تصویب رسیده و با توجه به تعهدات و اقدامات بعمل آمده در زمینه تحقق کلیه موارد مشروط پذیرش، نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ به عنوان چهارصدوبیست‌وچهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش واسطه‌گری‌های مالی و با کد اصلی ۱۲-۹۹-۶۵ و نماد «وتوسم» در فهرست نرخ‌های تالار فرعی بورس درج گردیده است.
سرمایه شرکت معادل ۴۵۰۰ میلیارد ریال، منقسم به چهار هزار و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام است. سال مالی شرکت، سی‌ام آذر هر سال می‌باشد.

شرکت توسعه نگاه پویا
وبسایتMtnp.com
تلفن: ۵۸۴۸۱۰۰۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)

در سال ۱۳۸۵ با هدف بهینه سازی روند سرمایه‌گذاری استفاده کامل از توانمندی شرکت‌های زیر مجموعه مدیریت منابع مالی و انسانی در راستای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی در ارتقاء جایگاه اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تاسیس گردید.

از جمله شرکت‌های تابعه می‌توان به شرکت آزادراه تبریز-ارومیه (سهامی خاص)، کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان، شرکت ایران‌پوپلین (سهامی عام)، شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی(سهامی خاص) و لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی اشاره کرد.

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
وبسایتmibic.ir
تلفن: 88109219 ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) در تیرماه سال ۱۳۸۲ تأسیس و درمورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ تحت شماره ۲۱۴۴۵۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آنها، بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه‌ها و شرکت‌ها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی مورد نیاز مؤسسات است. این فعالیت همچنین شامل استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها داخلی و خارجی، مشارکت و اجرا پروژه های انبوه‌سازی و مبادرت به خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمان‌ها بصورت مشاع و یا متری است.

سرمایه فعلی شرکت (ثبت شده) مبلغ 2000 میلیارد ریال است.

شرکت نوآوران توسعه ملی
وبسایتNoavarantm.com
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۰۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت نوآوران توسعه ملی (سهامی خاص)

شرکت نوآوران توسعه ملی (کارآفرینان سبزخلیج فارس سابق) به‌عنوان بازوی فکری و اجرایی شرکت ‏سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در دو حوزه نوآوری و ثروت انسانی فعالیت می کند. در دوره جدید مدیریتی این شرکت که از ‏اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آغاز گردیده است، این شرکت ماموریت خود را اندازه‌گیری، ارزیابی، فرهنگ سازی، تسریع و تقویت ‏نوآوری در همه اشکال و انواع آن و نیز شناسایی و معرفی مدیران خبره و امین با هدف بکارگیری در سطح شرکت های ‏زیرمجموعه گروه تعریف نموده است. این شرکت، کانال اصلی ارتباطات شرکت های زیرمجموعه گروه با اکوسیستم ‏نوآوری و توسعه فناوری ایران است و در این زمینه فهرست بلندی از اقدامات و برنامه ها را عملیاتی نموده و برنامه های دیگری ‏را نیز در دست اجرا دارد. ‏

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید


کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

سرمایه گذاری خارج از ایران

در این مقاله قصد داریم در باره اقتصاد و اوضاع آن بعد از برجام و هر آنچه که نیاز هست که اقتصاد ایران بستری را فراهم کند که ایرانیان خارج از کشور بتوانند بعد از برجام و توافقات طرفین با خیال راحت تر و اطمینان بیشتر در ایران سرمایه گزاری انجام دهند صحبت کنیم و همچنین در ادامه بحث در باره چالش هایی که ممکن است برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران رخ دهد و باید ها و نباید این حوزه صحبت خواهیم کرد و سعی داریم هر آنچه نیاز است که شما در باره سرمایه گذاری و چالش های آن بدانید مطلع کنیم و در تصمیم گیری شما برای سرمایه گذاری نقش کوچکی داشته باشیم.

• مقدمه
• بررسی اقتصاد ایران
• ارتباط برجام با سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران چیست؟
• چگونه سرمایه گذاری را برای ایرانیان خارج از کشور بعد از برجام فراهم کنیم؟
• چالش های فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در ایران برای خارجی های خارج از ایران بعد از برجام؟
• باید ها و نباید ها برای سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج بعد از برجام؟
• سوالات متداول ایرانی های مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری؟
• سخن پایانی


بررسی اقتصاد ایران

در این بخش به بررسی اقتصاد ایران میپردازیم. هروقت صحبت از اقتصاد کشور ایران می شود در اکثر ذهن ها فقط نفت گاز و منابع طبیعی که در ایران زیاد هستن تداعی می شود ولی این نشانه خوبی برای اقتصاد یک کشور نیست. شاید بپرسید چرا ؟ جواب دادن یه این سوال خیلی میتواند راحت باشد زیرا بخش اعظم اقتصاد کشور ما تک بعدی هست و وابسته به صادرات منابع طبیعی و به خصوص نفت و گاز می باشد و این موضوع برای اقتصاد یک کشور اصلا جالب نیست زیرا نشان گر چندین مشکل بزرگ اقتصادی می باشد اول اینکه نشان می دهد تولید ناخالص داخلی کشور ما در رتبه خیلی پایین قراردارد و این یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشور ها است. دوم اینکه به خصوص برای کسانی که در خارج از کشور هستند و قصد سرمایه گذاری در کشور خودشون را دارند اما وقتی با آمار ها روبرو می شوند که حاکی از آن است هست که اقتصاد ما متاسفانه بخش اعظم آن وابسته به خام فروشی می باشد منصرف میشوند ،البته موضع در صد پایین تولید تولید ناخالصی کشور علاوه بر اینکه موقعیت برای سرمایه گذاری ایرانیان قصد دارند بعد از برجام برداشته شدن تحریم ها در ایران سرمایه گذاری کنند از بین می برد باعث شده در این دوران که ما تحریم هستیم ضربه خیلی سختی به اقتصاد وارد شود و تورم به شدت بالا برده است.
در خاتمه این بحث اگر قصد داریم بستری برای سرمایه گذاری فراهم کنیم باید از منابع طبیعی فاصله بگیریم و بیشتر توجه کنیم به دیگر کالا هایی که در کشور ما کم نیستن وپتانسیل اینکه سرمایه گذار برای صادرات این محصولات جذب کنیم به وجود بیاوریم البته وجود تحریم های کشور های اروپایی و ایالات متحده امریکا در این چند سال اخیر در لطمه زدن به اقتصاد کشور ما بی تاثیر نبوده ولی امید به این هست که بعد از بر جام تحریم ها برداشته شوند و بستر سرمایه گذاری بخش تولید ناخالص داخلی فراهم گردد.

اقتصاد-ایران


ارتباط برجام با سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران چیست؟

قبل از اینکه بخواهیم به ارتباط بین برجام و فراهم شدن سرمایه گذاری صحبت بکینم ، بهتر است گذرا یک توضیح اجمالی از برجام و اینکه اصلا برای چه موضوعی این مذاکره شکل گرفته در این مقاله داشته باشیم و بعد از آن به این می پردازیم که اگر نتیجه مذاکرت مثبت شود چه تاثیر در اقتصاد ایران خواهد داشت؟
همانطور که مطلع هستید ایران از لحاظ نظامی در منطقه و حتی در حال حاضر وقتی که در ساختن بمب هسته ایی پیشرفت روز افزون داشته است حرفی برای گفتن دارد و همین امر کشور های غربی را تا حدودی به فکر فروداشت که با کشور ایران درزمینه بمب هسته ایی توافقی ایجاد کنند که این توافق بین 5 کشور و ایران به نام برجام شکل گرفت.
توافق یعنی برد دو طرفه که در این بین وقتی که ایران قرارشددخیره سازی اورانیوم با غنای کم را تا درصد گفته شده در توافقات قطع کندوهمچنین ایران پذیرفت تاسیسات جدیدی برای غنی سازی اورانیوم یا رآکتور آب سنگین احداث نکند در قبال تحریم های چندین ساله کشور های غربی نیز قرار شد در ایران لغو شود و همین گام بزرگ در اقتصاد ایران می باشد و با آزاد شدن تحریم ها صادرات ایران به کشور های اروپایی دوباره شروع می شود و همین امر یعنی نیاز مند سرمایه گذاری برای گسترش شغل ها را فر اهم می کند پس تا اینجا تاحدودی متوجه شده ایید که نبود تحریم ها یک راه خوب برای سرمایه گذاری های ایرانیان هستن که دوست دارند در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند اما بنا به خیلی از دلایل ازجمله اینکه اگر توافقی نباشه تحریم ها بیشتر شوند و ترس از دست دادن سرمایه هایشان تاکنون اقدام به این کار نکرده اند .اما بعد از توافقات قطعی این بستر فراهم می شود اما به یاد داشته باشیم برجام و برداشته شدن تحریم ها تنها راه فراهم کردن موقعیت برای سرمایه گذاری نیست.


چگونه سرمایه گذاری را برای ایرانیان خارج از کشور بعد از برجام فراهم کنیم ؟

در این بخش میخاهیم چند مورد از قوانین یا بهتره بگیم تصمیمات که اگر اجرا شوند بعد از برجام می توانند نظز سرمایه گذاران ایرانیان خارجی را جلب کنند را باهم بررسی کنیم : اولین مهم ترین امرتوافق هست زیرا وقتی در چند سال گذشته توافق بیشترین راه خود را پیش رفته بود خروج یکباره آمریکا از برجام کار را برای شرکت های اقتصادی ایران در عرصه های بین اللمللی بسیار سخت کرد. پس مهم ترین بخش تحریم ها هستن که درتوافق برجام تکلیفشان مشخص می شود.
اما این تمام ماجرا نیس همانطور که میدانید بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی و دست حکومت است و مقدار کوچک از آن اقتصاد بخشش خصصوصی هست و این امر خیلی می تواند چالش برانگیز باشد زیرا زیر ساخت قوانین کشور و حکومت نیاز به اصلاح دارد متاسفانه ددادن بخشنامه های مقطعی برای کسب کار ها و مجوز ها در نظر سرمایه گذار ها اصلا خوشایند نیست و همچین دولتی بودن اقتصاد روند گرفتن مجوز برای کسب کار هایی که در حیطه تولید ناخالص داخلی قرار میگیرند طولانی و سخت تر میکند به این مووضع نیز باید توجه کرد . و اینکه گذاشتن یک سری امتیاز های خاص و تهسیلات برای کسانی که قصد سرمایه گذاری را دارند باعث می شود شوق بیشتری به این موضوع نشان دهند.

سرمایه-گذاری-خارجی


چالش های فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در ایران برای خارجی های خارج از ایران بعد از برجام (دولت و سرمایه گذار)؟

یکی از چالش های مهم میتواند آماده نبودن ذهن مردم برای حوزه مشاغلی باشد که دولتیی نیستن و می توان گفت قراره با سرمایه گذاری تازه شکل بگیرند البته در چند دهه اخیر این موضوع تا حدودی بهتر شده و مردم ذهن کار آفرینی بودنشان وسیع تر شده و به این نتیجه رسیده اند که همه چیز در شغل دولتی خلاصه نمیشه و شغل های دیگیری هم هستند که اگر اصول و درستی پیش بروند به سود می رسند .

دومین چالش که سرمایه گذار با آن مواجه می شود قوانین دولتی ایران و اقتصاد تضعیف شده این کشور هست و باید بدانند اگر قراره سرمایه گذاری در حوزه ایی را انجام دهند باید صیوری کنند و بداند که ممکن است مثل کشور های خارجی توسعه یافته سریع به سود نمیرسند.
و مهم ترین چالشی که یک دولت یا کشوری مثل ایران ممکن است با سرمایه گذاری های خارجی مواجه شوند نداشتن زیر ساخت مناسب قوانین است که همانطور که گفتیم باید تهسیل سازی صورت گیرد و بستری فراهم کند که سرمایه گذار با اطمینان بیشتری ترغیب به سرمایه گذاری بشوند.


باید ها و نباید ها برای سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج بعد از برجام؟

از باید های این حوزه اگر بخواهیم صحبت کنیم باید از اولین گزینه یعنی اعتماد سازی را در نظر بگیریم زیرا در چند دهه اخیر نبود زیر ساخت ها قوانین نامناسب تحریم ها به شدت رشد اقتصادی را تضعیف کرده همین امر باعث شده که زشد سرمایه گذاری های خارجی نیز کم شود پس اولین باید که در این زمینه میتوان اشاره اعتماد سازی هست .
و دومین چیزی که دولت باید در نظر داشته باشد اینکه قوانین مالیات برای سرمایه گذاران تهسیل کند به گونه ایی که در سال های اول یک سری امتیاز های خاصی برای این حوزه در نظر بگیرد که با خیال راحت تری کار شکل بگیرد.
نباید های این حوزه می توان به این موضوع مهم اشاره کرد برای گرفتن نیروی متخصص است منظور از این صحبت این است کع اگر دولت دارد بستری را فراهم میکند که بعد از برجام اقتصاد ایران دوباره شکل بگیرد باید سرمایه گذاری همراه با متخصص باشد و این متخصص ها باید ایرانی باشد یادمون نره اگه قراره سرمایه گذاری صورت بگیرد ولی از نیرو داخلی استفاده نشود هیچ سودی برای مردم این سرزمین و شکوفایی اقتصادی ندارد.

سرمایه-گذاران-خارجی


سوالات متداول ایرانی های مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری ؟

1- آیا برای سرمایه گذاری گزینه های مختلف وجود دارد؟ 100 درصد که وجود دارد همانطور که میدانید ایران سرشار از منابع طبیعی جاهای دیدنی و انواع و اقسام خوراکی های خاص هست که شاید نظیرشان را هیچ جای دنیا پیدا نکنید.
2- آیا بلافاصله بعد از توافق برجام باید سرمایه گذاری صورت بگیرد ؟ پاسخ به این سوال ابعاد مختلف دارد از جمله اینکه در چه حوزه ای قرار است سرمایه گذاری کنید و. ولی اگه بخواهیم به طور کلی پاسخ بدید اصولا بعد از توافق ایران قوانین امتیاز ها و برنامه ایی که برای سرمایه گذاری چیده است را به صورت کامل با جزییات سرمایه گذاری خارج از ایران منتشر و همچنین شرکت ها هم شرایط خودرا گذاشته میگذارند و میتوانید بعد از آن اقدام کنید.
3- آیا با توجه به اینکه اقصاد ایران در طی این مدت تحریم ها به شدت ضعیف شده سرمایه گذاری اصلا در این اقتصاد قابل اعتماد است؟
این سوال موضوع اصلی بحث ماست چرا ؟زیرا تیتر ما از اول برای سرمایه گذاری ایراینان خارج از ایران بعد از برجام است یعنی قبل از توافق شاید یک سری شک یا بی اعتمادی باشد اما بعد از برداشته شدن تحریم ها و فراهم کردن بستر دولت برای این امر با پتانسیل بالای ایران بله قابل اعتماد و دارای سود دهی بالایی هست.


سخن پایانی

همانطور که در طی این مقاله صحبت کردیم اگر قرار است زیر ساخت و بستری فراهم کنیم که ایرانیان خارج از کشور سرمایه خود را به ایران بیاورند باید گام به گام پیش رفت زیرا اقتصاد کشور ما طی این دوره به شدت تضعیف شده و ساختن و شکوفا کردن زمان میخاد و صبر ولی دولت باید بداند برای فراهم کردن موقعیت سرمایه گذاری باید اول از اقتصادش شروع کند و بداندکه برجام و توافق در آن همه مشکلات اقتصادی را رفع نمیکند و تا موقع که اقتصاد تک بعدی است و قوانین تهسیلگر برای فراهم کردن جذب سرمایه گذار وجود ندارد نباید انتظار شکوفایی داشته باشیم.

اینجا محل تبلیغ و افزایش فروش شماست !!

اینجا محل تبلیغ و افزایش فروش شماست !!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.