نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای


دادخواست ابطال محاسبات بانک

دادخواست ابطال محاسبات بانک

در محاسبه نرخ سود وام‌های بانکی و یا بدهی‌های اشخاص به بانک ها معمولا این اتفاق قابل رخ داده است که اشتباهی در محاسبه رخ دهد یا اینکه بانک به جهت حفظ حقوق خود مبالغ را بیش از میزان واقعی درج نماید.

نخستین مرحله و اقدامی که برای طرح یک دعوی دادخواست ابطال محاسبات بانک در دادگستری بایستی انجام شود ارایه دادخواست ابطال محاسبات بانک به دادگاه می‌باشد.

به عبارت دیگر، هر کسی که قصد پیگیری یک دعوای حقوقی ابطال محاسبات بانک را دارد بایستی ابتدا با ارائه یک دادخواست ابطال محاسبات بانک شروع به انجام این امر نماید.

دادخواست ابطال محاسبات بانک در برگه مخصوصی است که چاپ شده و افراد می‌توانند با پر کردن فرم دادخواست ابطال محاسبات بانک اقدام به اقامه دعوای حقوقی کنند.

نحوه تنظیم و نگارش دادخواست ابطال محاسبان بانک و استرداد وجوه مازاد دریافتی

به همین دلیل در این مقاله ابتدا به بررسی کلیاتی راجع به فرم دادخواست ابطال محاسبات بانک پرداخته و در ادامه به نحوه تنظیم دادخواست ابطال محاسبات بانک خواهیم پرداخت.

علیرغم اینکه در دعاوی کیفری می‌توان بر روی هر برگه‌ای شکایت را تنظیم نمود، در مورد دعاوی حقوقی ابطال محاسبات بانک درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست ابطال محاسبات بانک صورت می‌پذیرد.

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست ابطال محاسبات بانک است.

به همین دلیل، یکی از مراحل اولیه‌ای که خواهان یک دعوا ابطال محاسبات بانک بایستی طی کند، تقدیم دادخواست ابطال محاسبات بانک به دادگاه صالح است.

پر کردن دادخواست ابطال محاسبات بانک به لحاظ شکلی اهمیت فراوانی دارد.

در غیر این صورت موجب صدور قرار رد دادخواست ابطال محاسبات بانک خواهد شد.

برگه دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی در دادگستری و مجتمع‌های قضایی تهیه نمود.

دادخواست را باید به دفتر دادگاه صالح برای رسیدگی تحویل داد و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، بایستی به دفتر شعبه اول تسلیم کرد.

اما باید خاطر نشان کرد در حال حاضر امکان تقدیم دادخواست صرفا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن است.

نکات مهم دادخواست ابطال محاسبات بانک

چجوری دادخواست ابطال محاسبات بانک تنظیم کنیم؟
آیا امکان استرداد مبالغ اضافه دریافتی توسط بانکها وجود دارد؟
وکیل دادخواست ابطال محاسبات بانک چگونه قابل دسترسی است؟
نشانی وکیل دفتر بانکی و جرایم اقتصادی در تهران کجاست؟
نحوه تنظیم دادخواست ابطال محاسبات بانک

دادخواست ابطال محاسبات نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای بانک می‌تواند توسط خود فرد ( خواهان ) و یا توسط وکیل بانکی محمدرضا مهری تنظیم شود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده 51 مقرر نموده است که دادخواست ابطال محاسبات بانک بایستی شامل موارد زیر باشد:

– نام و نام خانوادگی خواهان ابطال محاسبات بانک
– نام پدر
– سن
– اقامتگاه
– و حتی الامکان شغل خواهان ابطال محاسبات بانک
– مشخصات وکیل بانکی محمدرضا مهری نیز در صورتی که دادخواست توسط ایشان تنظیم شود، بایستی درج شود.

علاوه بر درج مشخصات طرفین در دادخواست، قسمت دیگر تعیین خواسته و بهای آن است که تعیین صحیح آن نقش بسیار مهمی در صدور حکم خواهد داشت.

خواسته یا مالی است و یا غیر مالی؛ به عنوان مثال در صورتی که از شخصی طلبی داریم، بایستی میزان و مبلغ آن را در دادخواست قید نماییم، نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای همچنین اگر مردی که همسرش منزل را ترک کرده است، باید در قسمت خواسته الزام به تمکین وی را درج کند.

یکی دیگر از قسمت‌های دادخواست ابطال نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای محاسبات بانک، دلایل و منضمات دادخواست است؛ که با استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

به عنوان مثال، کپی برابر با اصل سند ازدواج، شهادت شهود، کارشناسی و… می تواند جزء دلایل دادخواست باشد که از طریق پیوست های دادخواست بایستی ارایه شوند.

در قسمت شرح دادخواست ابطال محاسبات بانک نیز توضیحاتی کلی راجع به دادخواست و خواسته نوشته شده و دلایل و مستندات نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

نمونه محاسبات بانک

مثال: اگر شما 1 میلیون ریال وام گرفته‌اید با بهره 15% و باز پرداخت 12 ماهه برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر می‌توانید محاسبه کنید.

2400((نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات
مبلغ بهره 81250 = 2400 / ( 1 + 12 )* 15 * 1000000

تعداد اقساط / ( مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ اقساط ماهانه
مبلغ هر قسط 90104 = 12 / ( 81250 + 1000000 )
اما محاسبه مبلغ سود وام‌های یک سررسید (یک قسط مثل وام مضاربه) با فرمول زیر صورت می‌گیرد:

36500 / ( مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات
(مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ قسط

نحوه محاسبه سود برای هر قسط

توجه نمایید در مثال‌های بالا سود کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن می‌شود؛ ولی در وام‌های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرند دریافت می‌کنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به مشتری از مبلغ وام کسر می‌کنند یعنی کل سود (کارمزد) را همان اول می‌گیرند که در این صورت:

نحوه محاسبه سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

1200 / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سودتسهیلات

در صورتی که متوجه شدید میزان سود و اقساط وام‌های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشان دهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

اگر میزان وام دریافتی را 70 میلیون ریال و نرخ سود را 12 درصد و مدت را 5 سال (مانند وام خودرو) فرض کنیم:

سود سود و اصل مبلغ قسط (ریال)
فرمول قدیم 21,350,000 91,350,000 1,522,500
فرمول جدید 23,426,472 93,426,472 1,557,107

تذکر: در بعضی از قراردادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان (با توجه به مفاد قرارداد) قرار می‌گیرد، علاوه بر بهره وام در قراردادها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند.

در بعضی از این قراردادها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قراردادها مبلغی ثابت است، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرارداد می‌باشد: متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد.

تذکر: اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام (ماه) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم می‌شود، اما اگر مدت روزانه (مثال = 365 روز) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد.

برای محاسبه تعداد افساط با فاصله بیشتر از یک ماه نیز از فرمل زیر استفاده می شود:

A = ( C * R * ( 1 + R ) ^ N ) / ( ( ( 1 + R ) ^ N ) – 1

مبلغ هر قسط = A
اصل تسهیلات = C
نرخ بهره موثر = R
تعداد اقساط = N
R = r / 12 * k
نرخ بهره اسمی سالانه = r
فاصله اقساط مثلا اگر اقساط ماهانه باشد عدد 1 و در صورتی که اقساط سه ماهه باشه عدد 3 قرار می دهیم = k

استرداد مبالغ اضافه دریافتی از بانک‌ها:
بهتر است ضمن طرح دعوی ابطال محاسبات بانک، خواسته استرداد وجوه اضافه دریافتی نیز ثبت شود.
چرا که در صورت احراز تقصیر بانک و ابطال محاسبات، دادگاه حقوقی می‌تواند به صورت همزمان به هر دو موضوع حکم کند.
در این صورت نیازی به طرح مجدد دادخواست در دادگاه حقوقی وجود ندارد.
مطالبه هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه‌های پرداختی بابت کارشناسی نیز ضمن دادخواست اصلی قابل ثبت است.
در هر صورت برای طرح هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری به طرفیت بانکهای کشور با بهترین وکیل تخصصی امور دعاوی بانکی در تهران مشاوره نمایید.

در چه مواردی می‌توان دادخواست ابطال محاسبه نرخ سود بانکی را خواستار شد؟

چنانچه در محاسبه نرخ سود بانکی نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای اشتباهی رخ دهد یا اینکه به هر دلیلی میزان نرخ سود بانکی بیش از میزان قرارداد تنظیمی باشد؛ می‌توان ابطال آن را خواستار شد.

چه مرجعی به ابطال محاسبات بانکی رای می‌دهد؟

دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی و صدور رای ابطال محاسبات بانکی می‌باشد.

دادخواست ابطال محاسبات بانک

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین بانکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص در دعاوی بانکی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی حقوق بانکی در ایران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی دعاوی پولی بانکی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

ایران بانکر مرجع دریافت وام و وام فوری در سریعترین زمان ممکن

ایران بانکر اطلاعات تخصصی وام های بانکی
ایران بانکر در سال 1394 با هدف تولید محتوای متفاوت بانکی و مالی به ویژه در زمینه وام و تسهیلات بانکی ایجاد شد. هدف ایران بانکر ارائه اطلاعات مقایسه ای از طرح ها و خدمات بانکی است. جستجو و مقایسه وام های بانکی به نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای ویژه وام فوری مهمترین بخش سایت ایران بانکر است.
نیاز به وام از جمله موقعیت‌هایی است که به هر دلیلی ممکن است در زندگی افراد ایجاد شود. وام فوری ممکن است محرکی برای نجات یک زندگی باشد و یا از بروز برخی صدمات بیشتر به افراد جلوگیری کند. در هر صورت دریافت وام به‌ویژه وام فوری نیاز به اطلاعات کافی در مورد وام و سود بانکی، تفاوت بانک‌های مختلف، شرایط بازپرداخت به‌صرفه و مواردی از این ‌دست دارد.

در ادامه سعی شده به نکاتی کاربردی در زمینه وام، به ویژه وام فوری اشاره شود. نکاتی که به شما کمک می‌کند تا در انتخاب و اخذ وام دقت بیشتری به خرج دهید. البته توجه داشته باشید که مشاوره وام بانکی با توجه به شرایط خاص هر فرد، از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این نکات تنها مقدمه‌ای برای دریافت وام هستند.
انواع وام و طرح‌های بانک‌ها را بشناسید
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه کنید، آشنایی با انواع نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای وام بانکی و وام قرض‌الحسنه است. بسیاری از مردم و حتی صاحبان کسب و کار، هنوز اطلاعات دقیقی در مورد انواع وام بانکی ندارند. آشنایی ساده با انواع وام کمک می‌کند تا در صورت نیاز به وام فوری، دقیقا بدانید که قرار است چه نوع وامی دریافت کنید و شرایط آن احتمالا چگونه است.
بسیاری از مشاغل با دریافت وام‌هایی که به‌صورت خاص برای آن‌ها تعریف شده، می‌توانند جهش بزرگی در کسب و کار خود ایجاد کنند. از وام مضاربه گرفته تا وام مرابحه و حتی برخی طرح‌های خاص بانک‌ها، گزینه‌ای فوق‌العاده برای اخذ وام محسوب می‌شود. درصورتی‌که نیاز به وام فوری دارید و زمانی برای جستجو و تحقیق در مورد انواع وام در اختیار شما نیست، بهتر است از خدمات مشاوره وام بانکی استفاده کنید تا سریع‌تر به نتیجه مطلوب خود دست‌یابید.

کارشناسان سایت ایران بانکر علاوه بر دانش مالی تجربه تخصصی کار در بانک ها را دارند و همچنین علاوه بر آشنایی با انواع وام بانکی، اطلاع از نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای طرح‌های مختلفی که هر بانک به‌صورت اختصاصی ارائه می‌دهد نیز مهم است.
فرشید محمدی مدیرسایت ایران بانکر توانسته مجموعه ای از کارشناسان بانکی از بانک های مختلف را گردهم بیاورد و به مخاطبان سایت خود تخصصی ترین مشاوره های بانکی را ارائه کند.
هرچند برای اطلاع از طرح‌های مختلف و محاسبه میزان اقساط و درصد وام و شرایط ضامن و بسیاری از موارد دیگر می‌توانید به‌صورت حضوری به هر بانک مراجعه کنید یا سایت این بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهید؛ اما به نظر می‌رسد این کار کمی وقت‌گیر و اذیت کننده باشد. خوشبختانه شرایط خوبی برای اخذ مشاوره به‌منظور آگاهی از انواع وام و شرایط اخذ و بازپرداخت آن مهیا شده است. مشاور حرفه‌ای وام بانکی به شما کمک می‌کند تا با توجه به نیاز مشخصی که دارید، به بهترین نوع وام از یک بانک مناسب دسترسی پیدا کنید.
به شرایط اخذ و بازپرداخت وام دقت کنید
شاید آشنایی با انواع وام با کمی تحقیق و بررسی نتیجه‌بخش باشد؛ اما بررسی جوانب مختلف اخذ و پرداخت اقساط و میزان پول اضافه‌ای که باید پرداخت کنید و مواردی از این دست، کار سخت و کارشناسانه‌ای است. به‌ویژه برای وام‌های کلان، باید به تمامی جوانب کار توجه داشته باشید. در واقع شما باید انواع وام‌ها و تسهیلات را با هم مقایسه کنید تا بهترین وام را با توجه به شرایط شخصی خود برگزینید.
در شرایطی که نیاز به وام فوری دارید، دسترسی به اطلاعاتی که به شما بهترین بانک برای گرفتن وام نشان دهد، بسیار سخت به نظر می‌رسد. این اطلاعات از اشتباه شما جلوگیری کرده و بهترین راهکار را در پیش پای شما می‌گذارد. به همین علت است که در چنین مواقعی توصیه می‌شود به جای گشتن در بین بانک‌های مختلف، از مشاوره افراد کاردان و باتجربه در زمینه وام فوری بهره‌مند شوید.
به فکر ضامن باشید
برای اینکه در روند دریافت وام فوری دچار مشکل نشوید، از همان زمانی روند دریافت وام را شروع کردید، ضامن‌های خود را مشخص کنید. سعی کنید پیشاپیش با چند نفر صحبت کنید تا در زمان فراهم شدن وام فوری، زمان را از دست ندهید.
تجربه ثابت کرده که همیشه چند ضامن به‌عنوان ذخیره نیز در نظر بگیرید. به‌ویژه اگر برای شما زمان اهمیت دارد، ممکن است دقیقا زمانی که وام فوری شما تایید شد، ضامن‌هایی که از قبل با آن‌ها صحبت کرده بودید، مشکلی برای حضور یا حتما ضامن شدن داشته باشند. در نتیجه صحبت کردن با دیگر افراد به‌عنوان ذخیره افراد اصلی می‌تواند نکته بسیار مهمی برای شما به‌حساب آید.
مدارک مورد نیاز وام را فراهم کنید
تقریبا برخی از مدارک در تمامی وام‌ها مشترک است. سعی کنید در ابتدای زمانی که می‌خواهید روند دریافت وام را شروع کنید، تمامی مدارک مورد نیاز خود را مهیا کنید. این کار در زمان شما صرفه‌جویی می‌کند. همچنین اگر وام خاصی مد نظر شما است می‌توانید تا روند ابتدایی آن طی می‌شود، مدارک مد نظر را فراهم کنید.
یکی از مواردی که مشاور اخذ وام فوری در اختیار شما قرار می‌دهد، همین اطلاعات مدارک مورد نیاز برای دریافت وام است. هر وام بانکی، مدارک مختص خود را نیاز دارد و بهتر است برای صرفه‌جویی در زمان اخذ وام فوری، اطلاعات کاملی در مورد آن به دست آورید.
سخن پایانی
برای دریافت وام فوری بهترین کار استفاده از مشاوران باتجربه در این زمینه است. سعی کنید مشاورانی خوب، حرفه‌ای و باتجربه انتخاب کنید که به شما در انتخاب صحیح‌تر وام فوری و شرایط و ویژگی‌های وام کمک کنند. مطمئن باشید استفاده از نظر افراد باتجربه که اطلاعات کافی در این زمینه دارند، کمک بزرگی برای شما خواهد بود.
در هر صورت بهتر است با چشمانی باز به انتخاب وام نگاه کنید تا شرایط فشرده زمانی شما را دچار اشتباه نکند. وام و تسهیلات مد نظر را از جنبه‌های مختلف بررسی کنید، سود و زیان گرفتن و نگرفتن وام را درک کنید و سپس بهترین تسهیلات ممکن را دریافت کنید. در تمامی این مراحل نیز می‌توانید از افراد حرفه‌ای برای مشورت کمک بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.